Lớp 7

KHTN Lớp 7 Bài 2: Nguyên tố hóa học

Giải bài tập SGK KHTN 7 Bài 2: Nguyên tố hóa học giúp các em học sinh trả lời các câu hỏi phần hỏi, luyện tập, vận dụng trang 15→18 sách Cánh diều 7. Đồng thời hiểu được kiến thức về nguyên tố hóa học là gì, kí hiệu nguyên tố hóa học.

Giải Khoa học tự nhiên 7 Bài 2: Nguyên tố hóa học được biên soạn bám sát theo chương trình SGK. Qua đó các em sẽ biết cách trả lời toàn bộ các câu hỏi của bài 2 Chủ đề 1 trong sách giáo khoa Khoa học Tự nhiên 7 Cánh diều. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài soạn KHTN Lớp 7 Bài 2: Nguyên tố hóa học mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Bạn đang xem: KHTN Lớp 7 Bài 2: Nguyên tố hóa học

I. Trả lời câu hỏi thảo luận KHTN 7 Bài 2 sách Cánh diều

Câu 1

Các nguyên tử của cùng nguyên tố hóa học có đặc điểm gì giống nhau?

Gợi ý đáp án

Các nguyên tử của cùng nguyên tố hóa học có đặc điểm giống nhau là:

  • Có cùng số proton trong hạt nhân
  • Cùng số electron ở lớp vỏ
  • Đều có tính chất hóa học giống nhau

Câu 2

Hãy hoàn thành thông tin vào bảng sau:

Nguyên tố hóa học Kí hiệu Ghi chú
Iodine ? Kí hiệu có 1 chữ cái
Fluorine ?
Phosphorus ?
Neon ? Kí hiệu có 2 chữ cái
Silicon ?
Aluminium ?

Gợi ý đáp án

Nguyên tố hóa học Kí hiệu Ghi chú
Iodine I Kí hiệu có 1 chữ cái
Fluorine F
Phosphorus P
Neon Ne Kí hiệu có 2 chữ cái
Silicon Si
Aluminium Al

II. Giải phần Luyện tập KHTN 7 Cánh diều Bài 2

Bài 1

Số lượng mỗi loại hạt của một số nguyên tử được nêu trong bảng dưới đây. Hãy cho biết những nguyên tử nào thuộc cùng một nguyên tố hóa học

Gợi ý đáp án

Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng số proton trong hạt nhân

  • Nguyên tử X1, X3 và X7 đều có 8 proton

=> X1, X3 và X7 thuộc cùng 1 nguyên tố hóa học

  • Nguyên tử X2 và X5 đều có 7 proton

=> X2 và X5 thuộc cùng 1 nguyên tố hóa học

  • Nguyên tử X4 và X8 đều có 6 proton

=> X4 và X8 thuộc cùng 1 nguyên tố hóa học

Bài 2

Đọc tên 20 nguyên tố hóa học trong bảng 2.1.

Gợi ý đáp án

Học sinh đọc theo hướng dẫn giáo viên trên lớp

Bài 3

Đọc và viết tên các nguyên tố hóa học có kí hiệu là: C, O, Mg, S

Gợi ý đáp án

C: Carbon

O: Oxygen

Mg: Magnesium

Si: Silicon

Bài 4

Hoàn thành thông tin về tên hoặc kí hiệu hóa học của nguyên tố theo mẫu trong các ô sau:

Gợi ý đáp án

(1): Lithium

(2): He

(3): Sodium

(4): Aluminium

(5): Ne

(6): P

(7): Chlorine

(8): Fluorine

Bài 5

Đọc tên của các nguyên tố hóa học có trong mỗi ô trên

Gợi ý đáp án

Học sinh đọc theo hướng dẫn giáo viên trên lớp

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!