Lớp 8

Kế hoạch dạy học môn Toán 8 năm 2022 – 2023

Kế hoạch dạy học môn Toán 8 năm 2022 – 2023 do giáo viên thiết kế bao gồm phân phối chương trình các hoạt động của học sinh và phân phối thời gian kiểm tra, đánh giá định kỳ nhằm giúp học sinh chiếm lĩnh được kiến thức và đạt được các năng lực, phẩm chất cần thiết.

Thông qua mẫu Phân phối chương trình Toán 8 năm 2022 – 2023 giúp giáo viên nhanh chóng xây dựng, hoàn thiện phân phối chương trình chi tiết, trình tổ chuyên môn phê duyệt. Vậy sau đây là Kế hoạch dạy học môn Toán 8 năm 2022, mời các bạn cùng tải tại đây.

Bạn đang xem: Kế hoạch dạy học môn Toán 8 năm 2022 – 2023

Phân phối chương trình Toán 8 năm 2022 – 2023

Kỳ I: 40 tiết

14 tuần đầu x 2 tiết/tuần = 28 tiết

4 tuần cuối x 3 tiết/tuần =12 tiết

Kỳ II: 30 tiết

13 tuần đầu x 2 tiết/tuần = 26 tiết

4 tuần cuối x 1 tiết/tuần = 4 tiết

ĐẠI SỐ 8

Tuần

Tiết

Bài dạy

Học Kỳ I

Chương I: phép nhân và phép chia đa thức

1

1

Nhân đơn thức với đa thức

2

Nhân đa thức với đa thức

2

3

Luyện tập

4

Những hằng đẳng thức đáng nhớ

3

5

Luyện tập

6

Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)

4

7

Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)

8

Luyện tập

5

9

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

10

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

6

11

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm các hạng tử

12

Luyện tập

7

13

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

14

Luyện tập

8

15

Chia đơn thức cho đơn thức

16

Chia đa thức cho đơn thức

9

17

Chia đa thức một biến đã sắp xếp

18

Luyện tập

10

19

Ôn tập chương I

20

11

21

Kiểm tra 45’ (Chương I)

Chương II: phân thức đại số

22

Phân thức đại số

12

23

Tính chất cơ bản của phân thức

24

Rút gọn phân thức

13

25

Luyện tập

26

Quy đồng mầu thức nhiều phân thức

14

27

Luyện tập

28

Phép cộng các phân thức đại số

15

29

Luyện tập

30

Phép trừ các phân thức đại số

31

Luyện tập

16

32

Phép nhân các phân thức đại số

33

Phép chia các phân thức đại số

34

Biến đổi các biểu thức hữu tỉ

17

35

Luyện tập

36

Kiểm tra học kì I 90’ (cả hình học và đại số)

37

18

38

Ôn tập Học kì I

39

40

Trả bài kiểm tra học kì I (phần đại số)

Học kì II

Chương III: phương trình bậc nhất một ẩn

19

41

Mở đầu về phương trình

42

Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải

20

43

Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0

44

Luyện tập

21

45

Phương trình tích

46

Luyện tập

22

47

Phương trình chứa ẩn ở mẫu thức

48

23

49

Luyện tập

50

Giải bài toán bằng cách lập phương trình

24

51

Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp)

52

Luyện tập

25

53

54

Ôn tập chương III với sự trợ giúp của máy tính CASIO

26

55

56

Kiểm tra ch­ương III

Chương IV: bất phương trình bậc nhất một ẩn

27

57

Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

58

Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân

28

59

Luyện tập

60

Bất phương trình một ẩn

29

61

Bất phương trình bậc nhất một ẩn

62

Bất phương trình bậc nhất một ẩn (tiếp)

30

63

Luyện tập

64

Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

31

65

Ôn tập chương IV

66

Kiểm tra cuối năm 90’ (cả đại số và hình học)

32

67

33

68

Ôn tập cuối năm

34

69

35

70

Trả bài kiểm tra cuối năm (Phần đại số)

HÌNH HỌC 8

Kỳ I: 32 tiết

14 tuần đầu x 2 tiết/tuần = 28 tiết

4 tuần cuối x 1 tiết/tuần = 4 tiết

Kỳ II: 38 tiết

13 tuần đầu x 2 tiết/tuần = 26 tiết

4 tuần cuối x 3 tiết/tuần = 12 tiết

Tuần

Tiết

Bài dạy

Học Kỳ I

Chương I: tứ giác

1

1

Tứ giác

2

Hình thang

2

3

Hình thang cân

4

Luyện tập

3

5

Đường trung bình của tam giác. Đường trung bình của hình thang

6

4

7

Luyện tập

8

Dựng hình bằng thước và com pa. Dựng hình thang

5

9

Luyện tập

10

Đối xứng trục

6

11

Luyện tập

12

Hình bình hành

7

13

Luyện tập

14

Đối xứng tâm

8

15

Luyện tập

16

Hình chữ nhật

9

17

Luyện tập

18

Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước

10

19

Luyện tập

20

Hình thoi

11

21

Luyện tập

22

Hình vuông

12

23

Luyện tập

24

Ôn tập ch­ương I

13

25

Kiểm tra ch­ương I

Chương II: đa giác. diện tích đa giác

26

Đa giác. Đa giác đều

14

27

Diện tích hình chữ nhật

28

Luyện tập

15

29

Diện tích tam giác

16

30

Luyện tập

17

31

Ôn tập học kì I

18

32

Học Kì II

19

33

Trả bài kiểm tra học kì I (phần hình học)

34

Diện tích hình thang

20

35

Diện tích hình thoi

36

Diện tích đa giác

Chương III: tam giác đồng dạng

21

37

Định lý Talet trong tam giác

38

Định lý đảo và hệ quả của định lý Talet

22

39

Luyện tập

40

Tính chất đường phân giác của tam giác

23

41

Luyện tập

42

Khái niệm tam giác đồng dạng

24

43

Luyện tập

44

Trường hợp đồng dạng thứ nhất

25

45

Trường hợp đồng dạng thứ hai

46

Trường hợp đồng dạng thứ ba

26

47

Luyện tập

48

Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

27

49

Luyện tập

50

ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng

28

51

Thực hành (đo chiều cao một vật, đo khoảng cách giữa hai điểm trên mặt đất, trong đó có một điểm không thể tới được)

52

29

53

Ôn tập chương III với sự trợ giúp của máy tính CASIO

54

Kiểm tra chương III

Chương IV: hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều

30

55

Hình hộp chữ nhật

56

Hình hộp chữ nhật (tiếp)

31

57

Thể tích hình hộp chữ nhật

58

Luyện tập

32

59

Hình lăng trụ đứng

60

Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng

61

Thể tích của hình lăng trụ đứng

33

62

Luyện tập

63

Hình chóp đều và hình chóp cụt đều

64

Diện tích xung quanh của hình chóp đều

34

65

Thể tích của hình chóp đều

66

Luyện tập

67

Ôn tập chương IV

35

68

Ôn tập cuối năm

69

70

Trả bài kiểm tra cuối năm (phần hình học)

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!