Lớp 1

Kế hoạch dạy học môn Toán 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Kế hoạch dạy học môn Toán 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp các thầy cô tham khảo để xây dựng kế hoạch giảng dạy cho 35 tuần của năm học 2022 – 2023 phù hợp với trường mình.

Với kế hoạch dạy học này, thầy cô dễ dàng phân bổ số tiết, lên kế hoạch soạn giáo án môn Toán 1 cho học sinh của mình theo chương trình mới. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm kế hoạch dạy học lớp 1 các môn của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Chi tiết mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bạn đang xem: Kế hoạch dạy học môn Toán 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Kế hoạch dạy học môn Toán lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Tuần, tháng Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…) Ghi chú
CHỦ ĐỀ TÊN BÀI HỌC THỜI LƯỢNG/ TIẾT

HỌC KÌ I – TẬP 1

1

1- Các số từ 0 đến 10 (20 tiết)

Tiết học đầu tiên

1

Bài 1: Các số 0, 1, 2, 3, 4, 5 (Tiết 1)

2

Bài 1: Các số 0, 1, 2, 3, 4, 5 (Tiết 1)

3

2

Bài 1: Các số 0, 1, 2, 3, 4, 5 (Tiết 1)

4

Bài 2: Các số 6, 7, 8, 9, 10 – Tiết 1

5

Bài 2: Các số 6, 7, 8, 9, 10 – Tiết 2

6

3

Bài 2: Các số 6, 7, 8, 9, 10 – Tiết 3

7

Bài 3: Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau – Tiết 1

8

Bài 3: Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau – Tiết 2

9

4

Bài 4: So sánh số – Tiết 1

10

Bài 4: So sánh số – Tiết 2

11

Bài 4: So sánh số – Tiết 3

12

5

Bài 4: So sánh số – Tiết 4

13

Bài 5: Mấy và mấy – Tiết 1

14

Bài 5: Mấy và mấy – Tiết 2

15

6

Bài 5: Mấy và mấy – Tiết 3

16

Bài 6: Luyện tập chung – Tiết 1

17

Bài 6: Luyện tập chung – Tiết 2

18

7

Bài 6: Luyện tập chung – Tiết 3

19

Bài 6: Luyện tập chung – Tiết 4

20

2- Làm quen với một số hình phẳng (5 tiết)

Bài 7: Hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật – Tiết 1

21

8

Bài 7: Hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật – Tiết 2

22

Bài 8: Thực hành lắp ghép, xếp hình – Tiết 1

23

Bài 8: Thực hành lắp ghép, xếp hình – Tiết 2

24

9

Bài 9:Luyện tập chung

25

3- Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 (18 tiết)

Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10 – Tiết 1

26

Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10 – Tiết 2

27

10

Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10 – Tiết 3

28

Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10 – Tiết 4

29

Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10 – Tiết 5

30

11

Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10 – Tiết 6

31

Bài 11: Phép trừ trong phạm vi 10 – Tiết 1

32

Bài 11: Phép trừ trong phạm vi 10 – Tiết 2

33

12

Bài 11: Phép trừ trong phạm vi 10 – Tiết 3

34

Bài 11: Phép trừ trong phạm vi 10 – Tiết 4

35

Bài 11: Phép trừ trong phạm vi 10 – Tiết 5

36

13

Bài 11: Phép trừ trong phạm vi 10 – Tiết 6

37

Bài 12: Bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10 – Tiết 1

38

Bài 12: Bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10 – Tiết 2

39

14

Bài 12: Bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10 – Tiết 3

40

Bài 13: Luyện tập chung – Tiết 1

41

Bài 13: Luyện tập chung – Tiết 2

42

15

Bài 13: Luyện tập chung – Tiết 3

43

4- Làm quen với một số hình khối (5 tiết)

Bài 14: Khối lập phương, khối hộp chữ nhật – Tiết 1

44

Bài 14: Khối lập phương, khối hộp chữ nhật – Tiết 2

45

16

Bài 15: Vị trí, định hướng trong không gian – Tiết 1

46

Bài 15: Vị trí, định hướng trong không gian – Tiết 2

47

Bài 16: Luyện tập chung

48

17

5 -Ôn tập Học kì I (6 tiết)

Bài 17: Ôn tập các số trong phạm vi 10 – Tiết 1

49

Bài 17: Ôn tập các số trong phạm vi 10 – Tiết 2

50

Bài 18: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 – Tiết 1

51

18

Bài 18: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 – Tiết 2

52

Bài 19: Ôn tập hình học

53

Bài 20: Ôn tập chung

54

HỌC KÌ II – TẬP 2

19

6 – Các số đến 100 (12 tiết)

Bài 21: Số có hai chữ số – Tiết 1

55

Bài 21: Số có hai chữ số – Tiết 2

56

Bài 21: Số có hai chữ số – Tiết 3

57

20

Bài 21: Số có hai chữ số – Tiết 4

58

Bài 21: Số có hai chữ số – Tiết 5

59

Bài 21: Số có hai chữ số – Tiết 6

60

21

Bài 22: So sánh số có hai chữ số – Tiết 1

61

Bài 22: So sánh số có hai chữ số – Tiết 2

62

Bài 22: So sánh số có hai chữ số – Tiết 3

63

22

Bài 23: Bảng các số từ 1 đến 100

64

Bài 24: Luyện tập chung – Tiết 1

65

Bài 24: Luyện tập chung – Tiết 2

66

23

7- Độ dài và đo độ dài (8 tiết)

Bài 25: Dài hơn, ngắn hơn – Tiết 1

67

Bài 25: Dài hơn, ngắn hơn – Tiết 2

68

Bài 26: Đơn vị đo độ dài – Tiết 1

69

24

Bài 26: Đơn vị đo độ dài – Tiết 2

70

Bài 27: Thực hành ước lượng và đo độ dài – Tiết 1

71

Bài 27: Thực hành ước lượng và đo độ dài – Tiết 2

72

25

Bài 28: Luyện tập chung – Tiết 1

73

Bài 28: Luyện tập chung – Tiết 2

74

8- Phép cộng , phép trừ (không nhớ )trong phạm vi 100(14tiết)

Bài 29: Phép cộng số có hai chữ số với số có một chữ số – Tiết 1

75

26

Bài 29: Phép cộng số có hai chữ số với số có một chữ số – Tiết 2

76

Bài 30: Phép cộng số có hai chữ số với số có hai chữ số – Tiết 1

77

Bài 30: Phép cộng số có hai chữ số với số có hai chữ số – Tiết 2

78

27

Bài 31: Phép trừ số có hai chữ số cho số có một chữ số – Tiết 1

79

Bài 31: Phép trừ số có hai chữ số cho số có một chữ số – Tiết 2

80

Bài 31: Phép trừ số có hai chữ số cho số có một chữ số – Tiết 3

81

28

Bài 32: Phép trừ số có hai chữ số cho số có hai chữ số – Tiết 1

82

Bài 32: Phép trừ số có hai chữ số cho số có hai chữ số – Tiết 2

83

Bài 32: Phép trừ số có hai chữ số cho số có hai chữ số – Tiết 3

84

29

Bài 33: Luyện tập chung – Tiết 1

85

Bài 33: Luyện tập chung – Tiết 2

86

Bài 33: Luyện tập chung – Tiết 3

87

30

Bài 33: Luyện tập chung – Tiết 4

88

9 – Thời gian, giờ và lịch (8 tiết)

Bài 34: Xem giờ đúng trên đồng hồ – Tiết 1

89

Bài 34: Xem giờ đúng trên đồng hồ – Tiết 2

90

31

Bài 35: Các ngày trong tuần – Tiết 1

91

Bài 35: Các ngày trong tuần – Tiết 2

92

Bài 36: Thực hành xem lịch và giờ – Tiết 1

93

32

Bài 36: Thực hành xem lịch và giờ – Tiết 2

94

Bài 37: Luyện tập chung – Tiết 1

95

Bài 37: Luyện tập chung – Tiết 2

96

33

10 – Ôn tập cuối năm ( 9 tiết)

Bài 38: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 10 – Tiết 1

97

Bài 38: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 10 – Tiết 2

98

Bài 38: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 10 – Tiết 3

99

34

Bài 39: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100 – Tiết 1

100

Bài 39: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100 – Tiết 2

101

Bài 39: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100 – Tiết 3

102

35

Bài 40: Ôn tập hình học và đo lường – Tiết 1

103

Bài 40: Ôn tập hình học và đo lường – Tiết 2

104

Bài 41: Ôn tập chung

105

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!