Lớp 8

Kế hoạch dạy học môn Tiếng Anh 8 năm 2022 – 2023

Kế hoạch dạy học môn Tiếng Anh 8 năm 2022 – 2023 do giáo viên thiết kế bao gồm phân phối chương trình các hoạt động của học sinh và phân phối thời gian kiểm tra, đánh giá định kỳ nhằm giúp học sinh chiếm lĩnh được kiến thức và đạt được các năng lực, phẩm chất cần thiết.

Thông qua mẫu Phân phối chương trình Tiếng Anh 8 năm 2022 – 2023 giúp giáo viên nhanh chóng xây dựng, hoàn thiện phân phối chương trình chi tiết, trình tổ chuyên môn phê duyệt. Vậy sau đây là Kế hoạch dạy học môn Tiếng Anh 8 năm 2022, mời các bạn cùng tải tại đây.

Bạn đang xem: Kế hoạch dạy học môn Tiếng Anh 8 năm 2022 – 2023

Phân phối chương trình Tiếng Anh 8 năm 2022 – 2023

Học kỳ 1: 18 tuần x 3 tiết = 54 tiết

Học kỳ 2: 17 tuần x 3 tiết = 51 tiết

Tiết PPCT

Tên bài

Nội dung

Điều chỉnh

1

Review

2

Unit 1

Leisure activities

Getting started

Activity 4 (Ss do it at home)

3

A Closer look 1

Activity 4,6 (Ss do it at home)

4

A Closer look 2

Activity 4,6 (Ss do it at home)

5

Communication

6

Skills 1

Activity 5 (Ss do it at home)

7

Skills 2

Activity 5 (Ss do it at home)

8

Looking back & project

Activity 5,6+ prọect (Ss do it at home)

9

Unit 2

Life in the countryside

Getting started

Activity 4 (Ss do it at home)

10

A Closer look 1

Activity 3,7 (Ss do it at home)

11

A Closer look 2

Activity 4 (Ss do it at home)

12

Communication

13

Skills 1

Activity 5 (Ss do it at home)

14

Skills 2

Activity 5,6 (Ss do it at home)

15

Looking back & project

Activity 4+ prọect (Ss do it at home)

16

Unit 3

People of Viet nam

Getting started

Activity 4 (Ss do it at home)

17

A Closer look 1

Activity 3,7 (Ss do it at home)

18

A Closer look 2

Activity 4 (Ss do it at home)

19

Communication

20

Skills 1

Activity 5 (Ss do it at home)

21

Skills 2

Activity 5,6 (Ss do it at home)

22

Looking back & project

Activity 4+ prọect (Ss do it at home)

23

Review 1: Language

Activity 6,7 (Ss do it at home)

24

Review 1: Skills

Activity 4 (Ss do it at home)

25

The 1st Test

26

Unit 4

Our custom and traditions

Getting started

27

A Closer look 1

Activity 4,6 (Ss do it at home)

28

A Closer look 2

Activity 4,6 (Ss do it at home)

29

Communication

Activity 5 (Ss do it at home)

30

Test remark

31

Skills 1

Activity 6 (Ss do it at home)

32

Skills 2

Activity 6 (Ss do it at home)

33

Looking back & project

Activity 5,6+ prọect (Ss do it at home)

34

Unit 5

Festivals in Viet Nam

Getting started

35

A Closer look 1

Activity 6 (Ss do it at home)

36

A Closer look 2

Activity 4,6 (Ss do it at home)

37

Communication

38

Skills 1

Activity 5b (Ss do it at home)

39

Skills 2

Activity 5 (Ss do it at home)

40

Looking back & project

Activity 4,6+ prọect (Ss do it at home)

41

Review 2

42

The 2nd Test

43

Unit 6

Folk tales

Getting started

44

A Closer look 1

Activity 5 (Ss do it at home)

45

A Closer look 2

Activity 6a,b (Ss do it at home)

46

Communication

Activity 3 (Ss do it at home)

47

Test remark

48

Skills 1

Activity 6(Ss do it at home)

49

Skills 2

Activity 4b(Ss do it at home)

50

Looking back & project

Activity 6,7(Ss do it at home)

51

Review 2: Skills

52

Revision

53

Revision

54

The 1st term test

55

Unit 7

Pollution

(7 tiết)

Getting Started

Activity 3,4 (Ss do it at home)

56

A Closer Look 1

Activity 4(Ss do it at home)

57

A Closer Look 2

Activity 2,6(Ss do it at home)

58

Communication

59

Skill 1

Activity 3,6 (Ss do it at home)

60

Skill 2

Activity5 (Ss do it at home)

61

Looking back + Project

Activity 5(Ss do it at home)

62

Unit 8

English speaking countries

(7 tiết)

Getting Started

Activity 3,4 (Ss do it at home)

63

A Closer Look 1

Activity 6(Ss do it at home)

64

A Closer Look 2

Activity 4,5 (Ss do it at home)

65

Communication

Activity 3 (Ss do it at home)

66

Skill 1

Activity 4,5 (Ss do it at home)

67

Skill 2

68

Looking back + Project

Activity 5 (Ss do it at home)

69

Unit 9

Natural disasters

(7 tiết)

Getting Started

Activity 4 (Ss do it at home)

70

A Closer Look 1

Activity 6 (Ss do it at home)

71

A Closer Look 2

Activity 6,7 (Ss do it at home)

72

Communication

73

Skill 1

Activity 4 (Ss do it at home)

74

Skill 2

Activity 4 (Ss do it at home)

75

Looking back + Project

Activity 5 (Ss do it at home)

76

REVIEW 3

(2 tiết)

Review 3: Language

Activity 6 (Ss do it at home)

77

Review 3: Skills

78

Test

79

Unit 10

Communication

(7 tiết)

Getting Started

Activity 3,4 (Ss do it at home)

80

A Closer Look 1

Activity 4,6 (Ss do it at home)

81

A Closer Look 2

Activity 6 (Ss do it at home)

82

Test remark

83

Communication

Activity 4 (Ss do it at home)

84

Skill 1

85

Skill 2

Activity 4 (Ss do it at home)

86

Looking back + Project

Activity 6 (Ss do it at home)

87

Unit 11:

Science and Technology

(7 tiết)

Getting Started

Activity 2,4 (Ss do it at home)

88

A Closer Look 1

Activity 5,6 (Ss do it at home)

89

A Closer Look 2

Activity 5,6 (Ss do it at home)

90

Communication

91

Skill 1

Activity 3(Ss do it at home)

92

Skill 2

Activity 5 (Ss do it at home)

93

Looking back + Project

Activity 2,5 (Ss do it at home)

94

Review 4: Language

95

Test

96

Unit 12

Life on other planets

(7 tiết)

Getting Started

Activity 3,4 (Ss do it at home)

97

A Closer Look 1

Activity 6 (Ss do it at home)

98

A Closer Look 2

Activity 5 (Ss do it at home)

99

Test remark

100

Communication

101

Skill 1

Activity 6 (Ss do it at home)

102

Skill 2

Activity 6 (Ss do it at home)

103

Looking back + Project

Activity 5,6 (Ss do it at home)

104

Review 4: Skills

105

The second semester test

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!