Lớp 8

Kế hoạch dạy học môn Ngữ văn 8 năm 2022 – 2023

Kế hoạch dạy học môn Ngữ văn 8 năm 2022 – 2023 do giáo viên thiết kế bao gồm phân phối chương trình các hoạt động của học sinh và phân phối thời gian kiểm tra, đánh giá định kỳ nhằm giúp học sinh chiếm lĩnh được kiến thức và đạt được các năng lực, phẩm chất cần thiết.

Thông qua mẫu Phân phối chương trình Ngữ văn 8 năm 2022 – 2023 giúp giáo viên nhanh chóng xây dựng, hoàn thiện phân phối chương trình chi tiết, trình tổ chuyên môn phê duyệt. Vậy sau đây là Kế hoạch dạy học môn Ngữ văn 8 năm 2022, mời các bạn cùng tải tại đây.

Bạn đang xem: Kế hoạch dạy học môn Ngữ văn 8 năm 2022 – 2023

Cả năm: 140 tiết

Học kì I: 18 tuần x 4 tiết = 72 tiết (+ 1 tuần dự phòng)

Học kì II: 17 tuần x 4 tiết = 68 tiết (+ 1 tuần dự phòng)

Phân phối chương trình Ngữ văn 8 kì 1

Tuần

Bài

Tiết

Nội dung

1

1

1, 2

Tôi đi học

3

Tự học có hướng dẫn: Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ

4

Tính thống nhất về chủ đề của văn bản

2

2

5, 6

Trong lòng mẹ

7

Trường từ vựng

8

Bố cục của văn bản

3

3

9

Tức nước vỡ bờ

10

Xây dựng đoạn trong văn bản

11, 12

Viết bài Tập làm văn số 1

4

4

13, 14

Lão Hạc

15

Từ tượng hình, từ tượng thanh

16

Liên kết các đoạn văn trong văn bản

5

5

17

Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội

18

Tóm tắt văn bản tự sự

19

Luyện tập tón tắt văn bản tự sự

20

Trả bài Tập làm văn số 1

6

6

21, 22

Cô bé bán diêm

23

Trợ từ, Thán từ

24

Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự

7

7

25, 26

Đánh nhau với cối xay gió

27

Tình thái từ

28

Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp miêu tả và biểu cảm

8

8

29, 30

Chiếc lá cuối cùng

31

Chương trình địa phương phần Tiếng Việt (theo SGK)

32

Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp miêu tả và biểu cảm

9

9

33, 34

Hai cây Phong

35, 36

Viết bài Tập làm văn số 2

10

10

37

Nói quá

38

Ôn tập truyện và kí

39

Thông tin về ngày trái đất năm 2000

40

Nói giảm, nói tránh

11

11

41

Kiểm tra Văn

42

Luyện nói : Kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm

43

Câu ghép

44

Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh

12

11, 12

45

Ôn dịch thuốc lá

46

Câu ghép (tiếp)

47

Phương pháp thuyết minh

48

Trả bài kiểm tra Văn, bài Tập làm văn số 2

13

12, 13

Bài 5

49

Bài Ngữ văn dân số

50

Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm

51

Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh

52

Chương trình địa phương phần văn: Hà Tiên thập cảnh

14

14

53

Dấu ngoặt kép

54

Luyện nói : Thuyết minh một thứ đồ dùng

55, 56

Viết bài Tập làm văn số 3

15

15

57

Hướng dẫn Đọc thêm: Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác

58

Đập đá ở Côn Lôn

59

Ôn luyện về dấu câu

60

Kiểm tra Tiếng Việt

16

15, 16

61

Thuyết minh một thể loại văn học

62

Hướng dẫn đọc thêm: Muốn làm thằng Cuội

63

Ôn tập Tiếng Việt

64

Trả bài viết số 3

17

17, 18

65

Ông đồ

66

Hướng dẫn đọc thêm: Hai chữ nước nhà

67, 68

Hoạt động ngữ văn làm thơ bảy chữ

18

69, 70

Kiểm tra học kì I

71

Trả bài kiểm tra Tiếng Việt

72

Trả bài kiểm tra tổng hợp

19

Dự phòng

Phân phối chương trình Ngữ văn 8 học kì 2

Tuần

Bài

Tiết

Nội dung

20

18

73, 74

Nhớ rừng.

75

Câu nghi vấn.

76

Viết đoạn trong văn bản thuyết minh.

21

19

77

Quê hương.

78

Khi con Tu hú

79

Câu nghi vấn (tiếp)

80

Thuyết minh về một phương pháp.

22

20

81

Tức cảnh Pác Bó

82

Câu cầu khiến

83

Thuyết minh một danh lam thắng cảnh

84

Ôn tập về văn bản thuyết minh.

23

21

85

Ngắm trăng, đi đường.

86

Câu cảm than.

87, 88

Viết bài Tập làm văn số 4.

24

22

Bài 3

89

Câu trần thuật.

90

Chiếu dời đô.

91

Câu phủ định.

92

Chương trình địa phương phần tập làm văn: Văn bản thuyết minh

25

23

93, 94

Hịch tướng sĩ.

95

Hành động nói.

96

Trả bài Tập làm văn số 4.

26

24

97

Nước Đại Việt ta.

98

Hành động nói (tiếp).

99

Ôn tập về luận điểm.

100

Viết đoạn văn trình bày luận điểm.

27

25

101

Bàn luận về phép học.

102

Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm.

103, 104

Viết bài Tập làm văn số 5.

28

26

105, 106

Thuế máu.

107

Hội thoại.

108

Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận.

29

27

109, 110

Đi bộ ngao du.

111

Hội thoại (tiếp)

112

Luyện tâp đưa yếu tố biểu cảm vào văn nghị luận.

30

28

113

Kiểm tra Văn.

114

Lựa chọn trật tự từ trong câu.

115

Trả bài Tập làm văn số 5.

116

Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận.

31

29

117, 118

Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục

119

Lựa chọn trật tự từ trong câu (luyện tập) .

120

Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận.

32

Bài 6

30

121

Chương trình địa phương phần văn: Bình San điệp thúy

122

Chữa lỗi diễn, đạt (lỗi logic).

123, 124

Viết bài Tâp làm văn số 6 .

33

31

125

Ôn tập phần Tiếng Việt HK II.

126

Văn bản tường trình.

127

Luyện tập làm văn bản tường trình.

128

Trả bài kiểm tra Văn.

34

32, 33

129

Kiểm tra Tiếng Việt.

130

Trả bài viết số 6.

131

Tổng kết phần văn (dạy các mục 1, 2, 5)

132

Tổng kết phần văn (tiếp) (dạy các mục 6, 7, 8)

35

33, 34

133

Ôn tập phần Tập làm văn

134

Ôn tập phần Tập làm văn.

135

Văn bản thông báo

136

Chương trình địa phương phần Tiếng Việt (theo SGK)

36

137, 138

Kiểm tra tổng hợp cuối năm.

139

Luyện tập làm văn bản thông báo.

140

Trả bài kiểm tra tổng hợp.

37

Dự phòng

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!