Lớp 7

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 7 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 7 sách Kết nối tri thức với cuộc sống là bản thiết kế và hướng dẫn cụ thể cho học tập; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện hoạt động dạy – học.

Thông qua mẫu Phân phối chương trình Giáo dục thể chất 7 giúp giáo viên nhanh chóng xây dựng phân phối chương trình cho 35 tuần của năm học 2022 – 2023 phù hợp với trường mình. Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo thêm: phân phối chương trình môn Khoa học tự nhiên 7, giáo án Công nghệ 7 sách Kết nối tri thức, sách giáo khoa lớp 7 Kết nối tri thức với cuộc sống, Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 7 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

Bạn đang xem: Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 7 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Phân phối chương trình GDTC 7 năm 2022 sách Kết nối tri thức

 KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN GDTC LỚP 7
BỘ SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

NĂM HỌC: 2022 – 2023

Học kỳ I: 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết

Học kỳ II: 17 tuần x 2 tiết/tuần = 34 tiết

Chủ đề Tên bài Số tiết
theo bài
Tuần Tiết theo
kế hoạch giáo dục 
Nội dung tiết học
Chủ đề 2:
Nhảy xa kiểu ngồi
Bài 1:
Kỹ thuật giậm nhảy và
bước bộ
3 tiết 1 1 – Học: Giai đoạn giậm nhảy và bước bộ
– Chủ đề: Lựa chọn và sử dụng các yếu tố của môi trường tự nhiên trong tập luyện (Phần I: Môi trường tự nhiên và các yếu tố của môi trường tự nhiên)
2 – Học: Một số điều trong thi đấu điền kinh (Môn nhảy xa)
– Chủ đề: Lựa chọn và sử dụng các yếu tố của môi trường tự nhiên trong tập luyện (Phần II-1: Lựa chọn và sử dụng các yếu tố của môi trường tự nhiên để luyện tập)
2 3 – Ôn Giai đoạn giậm nhảy và bước bộ
– Chủ đề: Lựa chọn và sử dụng các yếu tố của môi trường tự nhiên trong tập luyện (Phần II-2: Lựa chọn và sử dụng các yếu tố của ánh sáng mặt trời để luyện tập.
Chủ đề 2:
Nhảy xa kiểu ngồi
Bài 2:
Kỹ thuật chạy đà và giậm nhảy
3 tiết 4 – Học: Cách đo đà
– Chủ đề: Lựa chọn và sử dụng các yếu tố của môi trường tự nhiên trong tập luyện (Phần II-3: Lựa chọn và sử dụng các yếu tố của môi trường nước để luyện tập)
3 5 – Học: Chạy đà
– Chủ đề: Lựa chọn và sử dụng các yếu tố của môi trường tự nhiên trong tập luyện (Phần II-4: Lựa chọn và sử dụng các yếu tố của môi trường đất và địa hình để luyện tập)
6 – Ôn Cách đo đà, Chạy đà
– Trò chơi: Ai chạm bóng nhiều lần
Bài 3:
Kỹ thuật bay trên không và rơi xuống cát
4 tiết 4 7 – Học: Kỹ thuật bay trên không
– Trò chơi: Thực hiện thế nào cho đúng
8 – Học: Kỹ thuật rơi xuống cát
– Trò chơi: Nhảy dây tiếp sức
5 9 – Phối hợp Kỹ thuật rơi xuống cát và kỹ thuật bay trên không
– Trò chơi: Thực hiện thế nào cho đúng
10 – Phối hợp Kỹ thuật rơi xuống cát và kỹ thuật bay trên không
– Trò chơi: Nhảy dây tiếp sức
Bài 4:
Phối hợp các giai đoạn kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi
4 tiết 6 11 – Phối hợp các giai đoạn nhảy xa kiểu ngồi
– Trò chơi: Kết bạn
12 – Phối hợp các giai đoạn nhảy xa kiểu ngồi
– Một số điều luật trong thi đấu môn điền kinh (Môn nhảy xa)
7 13 – Phối hợp các giai đoạn nhảy xa kiểu ngồi
– Trò chơi: Lò có vượt rào
14 – Phối hợp các giai đoạn nhảy xa kiểu ngồi
– Trò chơi: Lò có vượt rào
Kiểm tra giữa học kỳ I 1 tiết 8 15 – Kiểm tra kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi
Chủ đề 1:
Chạy cự ly ngắn 60m
9 tiết
Bài 1:
Phối hợp trong giai đoạn xuất phát cao và chạy lao sau xuất phát
2 tiết 16 – Học: Phối hợp trong giai đoạn xuất phát cao và chạy lao sau xuất phát
– Trò chơi: Chuyền bóng tiếp sức
9 17 – Học: Một số điểm lưu ý về kỹ thuật trong xuất phát cao và chạy lao sau xuất phát
– Trò chơi: Đuổi bắt theo hiệu lệnh
Bài 2: Phối hợp trong giai đoạn chạy lao sau xuất phát và chạy giữa quãng 3 tiết 18 – Học: Phối hợp chạy lao sau xuất phát và chạy giữa quãng
– Trò chơi: Vượt sông
10 19 – Học: Một số điểm lưu ý trong phối hợp chạy lao sau xuất phát và chạy giữa quãng
– Trò chơi: Chạy nâng cao đùi theo vạch
20 – Học: Một số điều luật trong thi đấu điền kinh (Trong các cuộc thi đấu có cự ly dưới 400m).
– Trò chơi: Vượt sông
Bài 3:
Phối hợp các giai đoạn chạy cự ly ngắn 60m
4 tiết 11 21 – Học: Phối hợp chạy giữa quãng và chạy về đích
– Trò chơi: Phối hợp lăn bóng theo vạch
22 – Học: Phối hợp các giai đoạn chạy cự ly ngắn 60m
– Trò chơi: Chạy con thoi 4 x 10m
12 23 – Học: Một số điểm cần lưu ý về kỹ thuật trong phối hợp các giai đoạn chạy cự ly ngắn 60m
– Trò chơi: Chạy con thoi 4 x 10m
24 – Phối hợp các giai đoạn chạy cự ly ngắn 60m
– Trò chơi: Phối hợp lăn bóng theo vạch
Chủ đề 3:
Chạy cự ly trung bình
Bài 1:
Phối hợp trong
giai đoạn chạy
giữa quãng
2 tiết 13 25 – Học: Phối hợp trong giai đoạn chạy giữa quãng
– Trò chơi: Chạy vòng qua nấm
26 – Học: Hiện tượng “Cực điểm” trong chạy cự ly trung bình và cách khắc phục
– Trò chơi: Chuyền bóng tiếp sức
Bài 2:
Phối hợp trong giai đoạn xuất phát và tăng tốc độ sau xuất phát
3 tiết 14 27 – Học: Phối hợp trong xuất phát và tăng tốc độ sau xuất phát
– Trò chơi: Đổi chỗ
28 – Học: Một số điểm luật trong thi đấu điền kinh (VĐV phạm luật và bị truất quyền thi đấu chạy cự ly trung bình)
– Trò chơi: Chạy luồn cọc và bật nhảy tiếp sức
15 29 – Phối hợp trong xuất phát và tăng tốc độ sau xuất phát
– Trò chơi: Chạy luồn cọc và bật nhảy tiếp sức
Bài 3:
Phối hợp các
giai đoạn trong
chạy cự ly
trung bình
4 tiết 30 – Học: Phối hợp chạy giữa quãng và chạy về đích
– Trò chơi: Làm theo hiệu lệnh
16 31 – Học: Phối hợp các giai đoạn của kỹ thuật chạy cự ly trung bình
– Trò chơi: Hái nấm
32 – Phối hợp các giai đoạn của kỹ thuật chạy cự ly trung bình
– Trò chơi: Làm theo hiệu lệnh
17 33 – Phối hợp các giai đoạn của kỹ thuật chạy cự ly trung bình
– Trò chơi: Hái nấm
Kiểm tra cuối học kỳ I 1 tiết 34 Kiểm tra kỹ thuật chạy cự ly ngắn 60m
Chủ đề 4:
Bài thể dục liên hoàn
7 tiết
Bài 1:
Bài thể dục liên hoàn từ nhịp 1 đến nhịp 10
2 tiết 18 35 – Học: từ nhịp 1 đến nhịp 10
– Trò chơi: Bật nhảy tiếp sức
36 – Phối hợp từ nhịp 1 đến nhịp 10
– Trò chơi: Giữ bóng bằng lưng di chuyển ngang đến đích
Bài 2:
Bài thể dục liên hoàn từ nhịp 11 đến nhịp 20
2 tiết 19 37 – Phối hợp từ nhịp 1 đến nhịp 10
– Học: từ nhịp 11 đến nhịp 20
– Trò chơi: Di chuyển giữ bóng
38 – Phối hợp từ nhịp 1 đến nhịp 20
– Trò chơi: Đội nào nhanh hơn
Bài 3:
Bài thể dục liên hoàn từ nhịp 21 đến nhịp 30
3 tiết 20 39 – Phối hợp từ nhịp 1 đến nhịp 20
– Học: từ nhịp 21 đến nhịp 30
– Trò chơi: Vịt sang sông
40 – Phối hợp từ nhịp 1 đến nhịp 30
– Trò chơi: Lò cò tập thể
21 41 – Phối hợp từ nhịp 1 đến nhịp 30
– Trò chơi: Lò cò tập thể
Chủ đề: 5
Thể thao tự chọn
(Bóng đá)
24 tiết
Bài 1:
Kỹ thuật đá bóng bằng mu bàn chân
8 tiết 42 – Học: Tâng bóng bằng đùi
– Trò chơi: Bạn nào nhanh hơn
22 43 – Học: Kỹ thuật đá bóng bằng mu bàn chân
– Trò chơi: Thi đá bóng trúng đích
44 – Học: Tại chỗ đá bóng bằng mu bàn chân
– Trò chơi: Bạn nào nhanh hơn
23 45 – Học: Tâng bóng bằng đùi
– Trò chơi: Bạn nào nhanh hơn
46 – Học: Tại chỗ đá bóng bằng mu bàn chân
– Trò chơi: Bạn nào nhanh hơn
Chủ đề: 5
Thể thao tự chọn
(Bóng đá)
24 tiết
Bài 1:
Kỹ thuật đá bóng bằng mu bàn chân
8 tiết 24 47 – Học: Bài tập phối hợp đồng đội
– Trò chơi: Thi đá bóng trúng đích
48 – Học: Bài tập phối hợp đồng đội
– Trò chơi: Bạn nào nhanh hơn
25 49 – Học: Bài tập phối hợp đồng đội
– Trò chơi: Thi đá bóng trúng đích
Kiểm tra giữa học kỳ II 1 tiết 50 – Kiểm tra tại chỗ đá bóng bằng mu bàn chân
Chủ đề: 5
Thể thao tự chọn
(Bóng đá)
24 tiết
Bài 2:
Kỹ thuật dừng bóng lăn bằng mu giữa bàn chân
8 tiết 26 51 – Học: Lăn bóng bằng bàn chân
– Trò chơi: Thi tâng bóng bằng đùi
52 – Học: Kỹ thuật dừng bóng lăn bằng mu giữa bàn chân
– Trò chơi: Đội trưởng
27 53 – Ôn Lăn bóng bằng bàn chân
– Trò chơi: Thi tâng bóng bằng đùi
54 – Ôn: Kỹ thuật dừng bóng lăn bằng mu giữa bàn chân
– Trò chơi: Đội trưởng
28 55 – Ôn Lăn bóng bằng bàn chân
– Trò chơi: Thi tâng bóng bằng đùi
56 – Ôn: Kỹ thuật dừng bóng lăn bằng mu giữa bàn chân
– Trò chơi: Đội trưởng
29 57 – Học: Một số điều luật trong thi đấu bóng đá
– Trò chơi: Đội trưởng
58 – Ôn: Kỹ thuật dừng bóng lăn bằng mu giữa bàn chân
– Trò chơi: Đội trưởng
Chủ đề: 5
Thể thao tự chọn
(Bóng đá)
24 tiết
Bài 3:
Kỹ thuật dẫn bóng bằng mu trong bàn chân
8 tiết 30 59 – Học: Tại chỗ quay sang phải, sang trái, chạy đột ngột giảm tốc độ
– Trò chơi: Nhảy lò cò đồng đội
60 – Học: Kỹ thuật dẫn bóng bằng mu bàn chân
– Trò chơi: Dẫn bóng tiếp sức
31 61 – Phối hợp tại chỗ quay sang phải, sang trái, chạy đột ngột giảm tốc độ
– Trò chơi: Nhảy lò cò đồng đội
62 – Ôn: Kỹ thuật dẫn bóng bằng mu bàn chân
– Trò chơi: Dẫn bóng tiếp sức
32 63 – Phối hợp tại chỗ quay sang phải, sang trái, chạy đột ngột giảm tốc độ
– Trò chơi: Nhảy lò cò đồng đội
64 – Ôn: Kỹ thuật dẫn bóng bằng mu bàn chân
– Trò chơi: Dẫn bóng tiếp sức
33 65 – Ôn: Kỹ thuật dẫn bóng bằng mu bàn chân
– Trò chơi: Dẫn bóng tiếp sức
66 – Ôn: Kỹ thuật dẫn bóng bằng mu bàn chân
– Trò chơi: Dẫn bóng tiếp sức
Kiểm tra cuối học kỳ II 1 tiết 34 67 Kiểm tra kỹ thuật dẫn bóng bằng mu bàn chân
Kiểm tra TCRL TT 1 tiết 68 Kiểm tra chạy 30m xuất phát cao, nằm ngửa gập bụng
Kiểm tra TCRL TT 1 tiết 35 69 Kiểm tra nội dung Chạy tùy sức 5 phút
Kiểm tra TCRL TT 1 tiết 70 Kiểm tra nội dung Bật xa tại chỗ

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!