Lớp 1

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 1 sách Chân trời sáng tạo

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 1 sách Chân trời sáng tạo giúp các thầy cô tham khảo để xây dựng kế hoạch giảng dạy môn GDTC lớp 1 cho 35 tuần của năm học 2022 – 2023 phù hợp với trường mình.

Với kế hoạch dạy học này, thầy cô dễ dàng phân bổ số tiết, lên kế hoạch soạn giáo án môn Giáo dục thể chất 1 cho học sinh của mình theo chương trình mới, để chuẩn bị thật tốt cho năm học 2022 – 2023. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm kế hoạch dạy học môn Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên và xã hội, Hoạt động trải nghiệm 1 sách Chân trời sáng tạo. Chi tiết mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bạn đang xem: Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 1 sách Chân trời sáng tạo

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất lớp 1 sách Chân trời sáng tạo

* Tổng số chủ đề /bài /tiết môn giáo dục thể chất lớp 1 gồm có:

  • Nội dung sách gồm 5 chủ đề, tương ứng 21 bài học.
  • Thời lượng 70 tiết, trong đó 68 tiết thực học.
  • 1 bài Ôn tập, tổng kết (cuối học kì I và cuối năm học): 2 tiết.

* HKI: Gồm 3 chủ đề, tương ứng với 12 bài học/35 tiết + 1 tiết kiểm tra học kì I (Tổng 36 Tiết)

* HKII: Gồm 2 chủ đề , tương ứng 9 bài học/33 tiết + 1 tiết kiểm tra HKII, tổng kết năm học. (Tổng 34 Tiết)

Phân phối Chương trình sách giáo khoa môn Giáo dục thể chất lớp 1 cụ thể như sau:

Tuần

Chủ đề

Tên bài

Số tiết

Yêu cầu cần đạt

1+2

Chủ đề: Đội hình đội ngũ

Bài 1: Tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ và tập hợp hàng dọc, điểm số.

4 tiết

– HS biết vệ sinh sân tập và quan sát tranh ảnh.

– HS biết và thực hiện được tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ, tập hợp hàng dọc, dóng hàng điểm số.

– HS có ý thức kỷ luật, đoàn kết, tinh thần tập thể trong giờ học.

3+4

Chủ đề: Đội hình đội ngũ

Bài 2: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng ngang, điểm số, dàn hàng và dồn hàng.

4 tiết

– HS biết vệ sinh sân tập và quan sát tranh ảnh.

HS biết và thực hiện được tập hợp hàng ngang, điểm số, dàn hàng và dồn hàng ngang.

– HS nâng cao tinh thần tự giác, tinh thần tập thể, biết giúp đỡ bạn bè.

5 +6

Chủ đề: Đội hình đội ngũ

Bài 3: Động tác quay trái, quay phải và quay sau.

4 tiết

– HS biết vệ sinh sân tập và quan sát tranh ảnh.

– HS biết và thực hiện được động tác quay trái, quay phải và quay sau theo khẩu lệnh.

– HS tích cực, tự giác trong tập luyện.

7+8

Chủ đề: Bài tập thể dục

Bài 1: Động tác vươn thở và động tác tay.

4 tiết

– HS biết vệ sinh sân tập và quan sát tranh ảnh và động tác mẫu của cô giáo.

– HS biết và thực hiện được động tác vươn thở và động tác tay.

– HS tích cực, tự giác trong tập luyện.

9+10

Chủ đề: Bài tập thể dục

Bài 2: Động tác chân và động tác vặn mình

4 tiết

– HS biết vệ sinh sân tập và quan sát tranh ảnh và động tác mẫu của cô giáo.

– HS biết và thực hiện được động tác chân và động tác vặn mình.

– HS nâng cao tinh thần tự giác, tinh thần tập thể, biết giúp đỡ bạn bè.

11

Chủ đề: Bài tập thể dục

Bài 3: Động tác bụng

2 tiết

– HS biết vệ sinh sân tập và quan sát tranh ảnh và động tác mẫu của cô giáo.

– HS biết và thực hiện được động tác bụng.

– HS có ý thức kỷ luật, đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong tập luyện.

12

Chủ đề: Bài tập thể dục

Bài 4: Động tác phối hợp

2 tiết

– HS biết vệ sinh sân tập và quan sát tranh ảnh và động tác mẫu của cô giáo.

– HS biết và thực hiện được động tác phối hợp.

– HS tích cực, tự giác trong tập luyện.

13

Chủ đề: Bài tập thể dục

Bài 5: Động tác điều hòa

2 tiết

– HS biết vệ sinh sân tập và quan sát tranh ảnh và động tác mẫu của cô giáo.

– HS biết và thực hiện được động tác điều hòa.

– HS nâng cao tinh thần tự giác, tinh thần tập thể, biết giúp đỡ bạn bè.

14

Chủ đề: Tư thế và kỹ năng vận động cơ bản

Bài 1: Tư thế vận động cơ bản của đầu, cổ.

2 tiết

– HS biết vệ sinh sân tập và quan sát tranh ảnh và động tác mẫu của cô giáo.

– HS biết và thực hiện được các tư thế vận động cơ bản của đầu, cổ.

– HS có ý thức kỷ luật, đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong tập luyện.

15

Chủ đề: Tư thế và kỹ năng vận động cơ bản

Bài 2: Tư thế vận động cơ bản của tay

2 tiết

– HS biết vệ sinh sân tập và quan sát tranh ảnh và động tác mẫu của cô giáo.

– HS biết và thực hiện được các tư thế vận động cơ bản của tay.

– HS tự giác, năng động trong tập luyện.

16

Chủ đề: Tư thế và kỹ năng vận động cơ bản

Bài 3: Tư thế vận động cơ bản của chân

2 tiết

– HS biết vệ sinh sân tập và quan sát tranh ảnh và động tác mẫu của cô giáo.

– HS biết và thực hiện được các tư thế vận động cơ bản của chân.

– HS nâng cao tinh thần tự giác, tinh thần tập thể, biết giúp đỡ bạn bè.

17+18

Chủ đề: Tư thế và kỹ năng vận động cơ bản

Bài 4: Vận động phối hợp của thân mình. Kiểm tra học kì I

4 tiết

– HS biết vệ sinh sân tập và quan sát tranh ảnh và động tác mẫu của cô giáo.

– HS biết và thực hiện được các tư thế vận động phối hợp của thân mình.

– HS tự giác, năng động trong tập luyện.

– Kiểm tra học kì I: HS thực hiện các yêu cầu về động tác mà GV đưa ra.

19+20

Chủ đề: Tư thế và kỹ năng vận động cơ bản

Bài 5: Vận động phối hợp của các khớp

4 tiết

– HS biết vệ sinh sân tập và quan sát tranh ảnh và động tác mẫu của cô giáo.

– HS biết và thực hiện được các động tác xoay các khớp.

– HS có ý thức kỷ luật, hỗ trợ lẫn nhau trong tập luyện.

21

Chủ đề: Thể dục nhịp điệu

Chủ đề: Thể dục nhịp điệu

Bài 1: Các động tác khởi động

2 tiết

– HS biết vệ sinh sân tập và quan sát tranh ảnh và động tác mẫu của cô giáo

– HS biết và thực hiện được các động tác khởi động.

– HS tự giác, năng động trong tập luyện.

22+23

Bài 2: Các tư thế tay cơ bản kết hợp kiễng gót và đẩy hông

4 tiết

– HS biết vệ sinh sân tập và quan sát tranh ảnh và động tác mẫu của cô giáo.

– HS biết và thực hiện được các tư thế tay cơ bản kết hợp với kiễng gót và đầy hông.

– HS có ý thức kỷ luật, đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong tập luyện.

24+25

Chủ đề: Thể dục nhịp điệu

Bài 3: Các tư thế chân và tay cơ bản kết hợp nhún gối

4 tiết

– HS biết vệ sinh sân tập và quan sát tranh ảnh và động tác mẫu của cô giáo.

– HS biết và thực hiện được các tư thế chân và tay cơ bản kết hợp nhún gối.

– HS có ý thức tự giác, tích cực, thái độ hòa nhã, hợp tác trong tập luyện.

26+27

Chủ đề: Thể dục nhịp điệu

Bài 4: Các bước nhún di chuyển kết hợp vũ đạo tay

4 tiết

– HS biết vệ sinh sân tập và quan sát tranh ảnh và động tác mẫu của cô giáo.

– HS biết và thực hiện được các bước nhún di chuyển kết hợp vũ đạo tay.

– HS nâng cao tinh thần tự giác, tinh thần tập thể, biết giúp đỡ bạn bè.

28

Chủ đề: Bóng đá

Bài 1: Hoạt động không bóng

2 tiết

– HS biết vệ sinh sân tập, chuẩn bị dụng cụ trong tập luyện và quan sát tranh ảnh và động tác mẫu của cô giáo.

– HS biết và thực hiện được việc tự di chuyển trên sân, di chuyển luồn vật chuẩn.

– HS tích cực, tự giác trong tập luyện và hoạt động tập thể.

29+30

Chủ đề: Bóng đá

Bài 2: làm quen với bóng

4 tiết

– HS biết vệ sinh sân tập, chuẩn bị dụng cụ trong tập luyện và quan sát tranh ảnh và động tác mẫu của cô giáo.

– HS biết và thực hiện được các động tác tung bóng và di chuyển với bóng.

– HS tích cực, tự giác trong tập luyện.

31+32

Chủ đề: Bóng đá

Bài 3: Đá bóng

4 tiết

– HS biết vệ sinh sân tập, chuẩn bị dụng cụ trong tập luyện và quan sát tranh ảnh và động tác mẫu của cô giáo.

– HS biết và thực hiện được các động tác đá bóng.

– HS tích cực, tự giác trong tập luyện.

33+34

Chủ đề: Bóng đá

Bài 4: Dẫn bóng

4 tiết

– HS biết vệ sinh sân tập, chuẩn bị dụng cụ trong tập luyện và quan sát tranh ảnh và động tác mẫu của cô giáo.

– HS biết và thực hiện được các động tác dẫn bóng.

– HS có ý thức kỷ luật, đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong tập luyện.

35

Kiểm tra học kì 2, tổng kết năm học

2 tiết

– Kiểm tra học kì II: HS thực hiện được các yêu cầu về động tác mà GV đưa ra.

– Tổng kết năm học.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!