Lớp 1

Kế hoạch dạy học môn Âm nhạc 1 sách Cánh diều

Kế hoạch dạy học môn Âm nhạc 1 sách Cánh diều giúp các thầy cô tham khảo để xây dựng kế hoạch giảng dạy môn Âm nhạc cho 35 tuần của năm học 2022 – 2023 phù hợp với trường mình.

Với kế hoạch dạy học lớp 1, thầy cô dễ dàng phân bổ số tiết theo tuần, lên kế hoạch soạn giáo án môn Âm nhạc 1 cho học sinh của mình theo chương trình mới, để chuẩn bị thật tốt cho năm học 2022 – 2023. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm kế hoạch dạy học môn Mĩ thuật, Tiếng Việt, Toán 1 sách Cánh diều. Chi tiết mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của THPT Nguyễn Đình Chiểu nhé:

Bạn đang xem: Kế hoạch dạy học môn Âm nhạc 1 sách Cánh diều

Kế hoạch dạy học môn Âm nhạc lớp 1 sách Cánh diều

KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN ÂM NHẠC NĂM HỌC 2022 – 2023
(Bộ sách Cánh diều)

Tuần, tháng Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) Ghi chú
Chủ đề/ mạch ND Tên bài học Tiết học/Thời lượng

Tuần: 1

Tháng: 9

– Chủ đề 1:

Tổ quốc Việt Nam

– Hát: Lá cờ Việt Nam

– Một số yêu cầu khi hát

– Trải nghiệm và khám phá: Vận động theo tiếng đàn

– Học sinh hát đúng cao độ, trường độ của bài hát Lá cờViệt Nam.

– Hát rõ lời và thuộc lời, biết hát kết hợp gõ đệm theo phách và vận động đơn giản cho bài hát.

– Trải nghiệm và khám phá: Vận động theo tiếng đàn.

– HS biết một số kỹ năng hát cơ bản: Tư thế hát hơi thở, tổ chức âm thanh, hát chính xác cao độ, trường độ, biết hát đồng đều, to và rõ lời

Tuần: 2

Tháng: 9

– Ôn tập bài hát: Lá cờ Việt Nam

– Nghe nhạc: Quốc ca Việt Nam

– Thường thức âm nhạc: Trống cơm

– Biết hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát Lá cờ Việt Nam

– Biết nêu cảm nhận của mình khi nghe bài hát “Quốc Ca”

– Hiểu được nhạc cụ trống cơm làm bằng chất liệu gì, cách sử dụng biểu diễn

– HS biết hát và kết hợp vận động một số động tác cơ bản.

Tuần: 3

Tháng: 9

– Ôn tập bài hát: Lá cờ Việt nam

– Nhạc cụ

– Trải nghiệm và khám phá: Nói theo tiết tấu của mình

– HS biết gõ đệm theo tiết tấu bằng bộ gõ cơ thể của bài hát.

– HS biết sử dụng nhạc cụ trống nhỏ để gõ đệm cho bài hát

– Biết nói theo tiết tấu của riêng mình

Tuần: 4

Tháng: 9

– Chủ đề 2:

Thiên nhiên

– Chủ đề 2:

Thiên nhiên

– Học hát : Lí cây xanh

– Trải nghiệm và khám phá: Vận động theo tiếng trống

– Hướng dẫn cách vỗ tay khi hát

– HS biết đây là bài hát dân ca. HS biết hát đúng theo giai điệu lời ca. Biết cách vỗ tay đệm theo phách khi hát. Biết vận động theo tiếng trống.

– HS biết các kỹ năng hát cơ bản: Tư thế hát, hát chính xác cao độ, trường độ, biết hát đồng đều to và rõ lời.

Tuần: 5

Tháng: 10

– Ôn tập bài hát: Lí cây xanh

– Nghe nhạc: Chuyến bay của chú ong vàng

– Đọc nhạc

– HS hát đúng cao độ và trường độ của bài Lí cây xanh. Hát rõ lời và thuộc lời, biết hát kết hợp gõ đệm, vận động đơn giản hoặc chơi trò chơi

– Biết làm các kí hiệu bằng tay của hai hình nốt Mi và Son đơn giản.

– Biết gõ đệm hoặc vận động cơ thể phù hợp với nhịp điệu bản nhạc Chuyến bay của chú ong vàng

Tuần:6

Tháng: 10

– Ôn tập bài hát: Lí cây xanh

– Nhạc cụ

– Trải nghiệm và khám phá: Hát theo cách riêng của mình

– HS biết gõ đệm, hát và biểu diễn một cách tự tin bài hát Lí cây xanh

– Biết biết cách chơi, thể hiện và ứng dụng nhạc cụ thanh phách vào bài hát

– Biết hát theo cách riêng của mình qua hai nốt Mi -Son

– Biết đầu biết cảm nhận về cao độ, cường độ, trường độ thông qua các hoạt động trải nghiệm và khám phá.

Tuần: 7

Tháng: 10

– Chủ đề 3:

Tình bạn

– Hát: Mời bạn vui múa ca

– Đọc nhạc

– Trải nghiệm và khám phá: Vận động theo tiếng đàn

– HS biết đây là bài hát của Nhạc sĩ Phạm Tuyên

– HS biết gõ đệm theo nhịp và hát đúng theo giai điệu lời ca.

– HS biết đọc nhạc và kí sử dụng hiệu bàn tay vào đọc nhạc

– HS biết vận động cơ thể theo tiếng đàn của GV

Tuần: 8

Tháng: 10

– Ôn tập bài hát: Mời bạn vui múa ca

– Thường thức âm nhạc: Tiếng hát Nai Ngọc

– Nghe nhạc: Tìm bạn thân

– HS biết sử dụng gõ đệm theo phách, nhịp và hát đúng theo giai điệu lời ca bài hát

– Nêu đúng tên nhân vật và kể chuyện câu chuyện Bạn của Nai Ngọc theo hình ảnh minh họa

– HS biết hát theo cách riêng của mình

– HS biết sử dụng nhạc cụ vào tiết nhạc

Tuần: 9

Tháng: 11

– Ôn tập bài hát: Mời bạn vui múa ca

– Nhạc cụ

– Trải nghiệm và khám phá: Vỗ tay với âm thanh to nhỏ khác nhau

– HS biết gõ đệm bằng hình thể và hát đúng theo giai điệu lời ca. Biết dùng động tác tay, chân thể hiện mẫu tiết tấu, biết ứng dụng để đệm cho bài hát Mời bạn vui múa ca

– HS biết hát theo cách riêng của mình

– HS biết vận dụng các động tác cơ bản và biết trải nghiệm khám phá.

Tuần: 10

Tháng: 11

– Chủ đề 4:

Hòa bình

– Hát: Lung linh ngôi sao nhỏ

– Nghe nhạc: Quê hương tươi đẹp

– Trải nghiệm và khám phá: Phân biệt âm thanh cao-thấp, dài-ngắn, to- nhỏ.

– HS hát đúng cao độ bài hát Lung linh ngôi sao nhỏ

– Hát rõ lời và thuộc lời, biết hát kết hợp với gõ đệm và vận động động tác đơn giản qua trò chơi

– Biết trải nghiệm và khám phá phận biệt âm thanh cao – thấp, dài – ngắn, to – nhỏ qua trò chơi

Tuần: 11

Tháng: 11

– Ôn tập bài hát: Lung linh ngôi sao nhỏ

– Nhạc cụ

– Trải nghiệm và khám phá: Nói theo tiết tấu riêng của mình

– Hát và gõ đệm chuẩn xác bài hát Lung linh ngôi sao nhỏ

– Biết vận động phụ họa cho bài hát.

– Biết nhận biết về cao độ, trường độ, cường độ thông qua trải nghiệm và khám phá.

– Biết nói theo tiết tấu riêng của mình

Tuần:12

Tháng: 11

– Ôn tập bài hát: Lung linh ngôi sao nhỏ

– Đọc nhạc

– Trải nghiệm và khám phá: Tạo âm thanh cao- thấp theo sơ đồ: thể hiện nhịp điệu bằng ngôn ngữ.

– HS bát thuộc lời ca bài hát Lung linh ngôi sao nhỏ

– Biết cách gõ hình thể theo giai điệu của bài hát.

– Biết nhận biết về cao độ, trường độ, cường độ thông qua trải nghiệm và khám phá.

– Biết tạo ra âm thanh cao thấp theo sơ đồ, thể hiện nhịp điệu bằng ngôn ngữ.

Tuần:13

Tháng: 12

– Chủ đề 5:

Gia đình

– Hát: Mẹ đi vắng

– Đọc nhạc

– Trải nghiệm và khám phá: Vận động theo tiếng trống

– Hát đúng cao độ bài hát Mẹ đi vắng. Biết hát rõ lời và thuộc lời, biết hát kết hợp gõ đệm, vận động đơn giản hoặc chơi trò chơi.

– Biết đọc nốt nhạc và làm kí hiệu bàn tay

– Biết vận động cơ thể theo tiếng đàn của GV

Tuần:14

Tháng: 12

– Ôn tập bài hát: Mẹ đi vắng

– Những kiểu gõ đệm khi hát

– Nghe nhạc: Sắp đến tết rồi

– Hát rõ lời và thuộc lời bài Mẹ đi vắng, biết hát kết hợp gõ đệm, vận động đơn giản

– Biết vận động cơ thể phù hợp với nhịp điệu bài hát bài hát “ Sắp đến tết rồi”

– Biết chơi tem- ber –rin thể hiện tiết tấu, ứng dụng đệm vào bài hát.

Tuần:15

Tháng: 12

– Ôn tập bài hát: Mẹ đi vắng

– Nhạc cụ

– Trải nghiệm và khám phá: Hát theo cách riêng của mình. Vỗ tay theo cặp.

– Hát thuộc lời và biểu diễn tốt bài hát Mẹ đi vắng

– Biết cách gõ đệm cho bài hát với bộ gõ cơ thể

– Biết hát theo cách của mình thông qua trải nghiệm và khám phá.

Tuần:16

Tháng: 12

Nội dung tự chọn: Học hát bài: Đi tới trường

– HS hát đúng cao độ bài hát Đi tới trường. Biết hát rõ lời và thuộc lời, biết hát kết hợp gõ đệm, vận động đơn giản

– HS biết hát chuẩn xác về cao độ nhịp độ và tư thế khi hát

Tuần:17

Tháng: 1

– Ôn tập và kiểm tra học kì I

– Hát đúng cao độ và lời ca, thuộc lời các bài đã học.

– Biết hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, phách và vận động đơn giản hoặc chơi trò chơi.

– Biết đọc các nốt nhạc và làm kí hiệu bàn tay.

Tuần:18

Tháng: 1

– Ôn tập và kiểm tra học kì I

– Nghe nhạc và cảm nhận được bài hát và hiểu ý nghĩa. Biết sử dụng nhạc cụ cho phù hợp với tiết học

– Biết một vài đặc điểm của trống cơm và nêu tên câu chuyện âm nhạc đã học kì 1

Tuần:19

Tháng: 1

– Chủ đề 6:

Tuổi thơ

– Hát: Xòe hoa

– Thường Thức âm nhạc: Ma-ra-cát, xy-lô-phôn

-Trải nghiệm và khám phá: Tạo ra âm thanh giống tiếng gió

– Biết đây là bài hát của dân ca Thái

– HS hát đúng theo giai điệu lời ca và biết gõ đệm theo nhịp của bài hát

– Nêu được tên và nhận biết được nhạc cụ gõ: Ma-Ra-Cát, Xy-Lô- Phôn

Tuần: 20

Tháng: 1

– Ôn tập bài hát: Xòe hoa

– Đọc nhạc

– Nghe nhạc: Tập tầm vông

– Hát đúng cao độ và thuộc bài hát Xòe hoa.

– Biết hát kết hợp gõ đệm, vận động đơn giản hoặc chơi trò chơi.

– Biết đọc nốt nhạc và làm kí hiệu bàn tay

– Biết vận động cơ thể theo bài hát Tập tầm vông

Tuần: 21

Tháng: 2

– Ôn tập bài hát: Xòe hoa

– Nhạc cụ

-Trải nghiệm và khám phá: Vận động theo tiếng đàn, thể hiện nhịp điệu bằng ngôn ngữ

– Hát thuộc lời và biểu diễn tốt bài hát Xòe hoa

– Biết cách sử dụng nhạc cụ để thể hiện hình tiết tấu và ứng dụng đệm cho bài hát

– Biết tạo ra âm thanh và vận động theo tiếng đàn thông qua trải nghiệm và khám phá.

Tuần: 22

Tháng: 2

– Chủ đề 7: Giữ gìn vệ sinh

– Hát: Thật đáng yêu

– Đọc nhạc

– Trải nghiệm và khám phá: Nói theo tiết tấu riêng mình

– Hát đúng cao độ, trường độ bài hát Thật đáng yêu

– Đọc đúng tên nốt, đọc đúng cao độ và trường độ một số mẫu âm với nốt Đô, Mi, Son , La theo kí hiệu bàn tay.

– Biết nói theo tiết tấu của riêng mình thông qua trải nghiệm và khám phá.

Tuần: 23

Tháng: 2

– Ôn tập bài hát: Thật đáng yêu

– Nghe nhạc: Chiếc đồng hồ

– Trải nghiệm và khám phá: Tạo ra âm thanh theo sơ đồ

– Biết hát rõ lời và thuộc lời bài hát Thật đáng yêu, biết hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, vận động đơn giản tập biểu diễn bài hát hoặc chơi trò chơi.

– Nghe nhạc: Biết vận động cơ thể phù hợp với nhịp điệu bản nhạc Chiếc đồng hồ.

– Biết tạo ra âm thanh theo sơ đồ qua trải nghiệm và khám phá

Tuần: 24

Tháng: 3

– Ôn tập bài hát: Thật đáng yêu

– Nhạc cụ

– Trải nghiệm và khám phá: Vỗ tay theo cặp

– Hát thuộc lời và biểu diễn tốt bài hát Thật đáng yêu

– Biết cách sử dụng nhạc cụ để thể hiện hình tiết tấu và ứng dụng đệm cho bài hát

– Biết vỗ tay theo cặp thông qua trải nghiệm và khám phá.

Tuần: 25

Tháng: 3

– Chủ đề 8:

Em yêu âm nhạc

– Hát: Đội kèn tí hon

– Đọc nhạc

– Trải nghiệm và khám phá: Vận động theo tiếng trống

– Hát đúng cao độ, trường độ bài hát Đội kèn tí hon

– Đọc đúng tên nốt, đọc đúng cao độ và trường độ một số mẫu âm với nốt Đô, Mi, Son , La theo kí hiệu bàn tay.

– Biết vận động theo tiếng trống thông qua trải nghiệm và khám phá.

Tuần: 26

Tháng: 3

– Ôn tập bài hát: Đội kèn tí hon

– Thường thức âm nhạc: Tiếng đàn Thạch Sanh

– Nghe nhạc: Cộc cách tùng cheng

– Biết hát rõ lời và thuộc lời bài hát Đội kèn tí hon, Biết vận động đơn giản cho bài hát

– Nêu đúng tên nhân vật và kể chuyện câu chuyện Tiếng đàn Thạch Sanh theo hình ảnh minh họa

– Biết vận động cơ thể theo bài hát Cộc cách tùng cheng

Tuần: 27

Tháng: 3

– Ôn tập bài hát: Đội kèn tí hon

– Nhạc cụ

– Trải nghiệm và khám phá: Tìm những từ ẩn nấp trong ô chữ; Thể hiện nhịp điệu bằng ngôn ngữ.

– Biết hát thuộc lời và biểu diễn tốt bài hát Đội kèn tí hon

– Biết cách sử dụng nhạc cụ để thể hiện hình tiết tấu và ứng dụng đệm cho bài hát

– Biết tìm những từ ẩn nấp trong ô chữ thông qua trải nghiệm và khám phá.

Tuần: 28

Tháng: 4

– Chủ đề 9:

Mừng sinh nhật

– Nghe nhạc : Mừng sinh nhật

– Hát : Chúc mừng sinh nhật

– Trải nghiệm và khám phá: Vận động theo tiếng đàn

– Biết vận động cơ thể theo bài hát Mừng sinh nhật

– Hát đúng cao độ, trường độ bài hát Chúc mừng xinh nhật

– Biết vận động theo tiếng đàn thông qua trải nghiệm và khám phá.

Tuần: 29

Tháng: 4

– Ôn tập bài hát: Chúc mừng sinh nhật

– Nhạc cụ

– Trải nghiệm và khám phá: Hát theo cách riêng của mình

– Biết hát rõ lời và thuộc lời bài hát Chúc mừng sinh nhật, Biết vận động đơn giản cho bài hát

– HS biết gõ tiết tấu bằng nhạc cụ trống, thể hiện tiết tấu bằng động tác tay, chân

– Biết hát theo cách riêng của mình qua các nốt nhạc

Tuần: 30

Tháng: 4

– Ôn tập bài hát: Chúc mừng sinh nhật

– Đọc nhạc

– Trải nghiệm và khám phá: Thể hiện nhịp điệu bằng ngôn ngữ

– Biết hát thuộc lời và biểu diễn tốt bài hát Chúc mừng sinh nhật

– Đọc đúng tên nốt, đọc đúng cao độ và trường độ một số mẫu âm với nốt Đô, Mi, Son , La theo kí hiệu bàn tay.

– Biết thể hiện nhịp điệu bằng ngôn ngữ thông qua trải nghiệm và khám phá.

Tuần: 31

Tháng: 4

– Chủ đề 10:

Loài vật em yêu

– Hát: Thật là hay

– Nghe nhạc : Chú voi con đi bộ

-Trải nghiệm và khám phá: Tạo âm thanh theo sơ đồ

– Hát đúng cao độ, trường độ bài hát Thật là hay

– Biết vận động cơ thể theo bài hát Chú voi con

– Biết tạo ra âm thanh cao-thấp theo sơ đồ thông qua trải nghiệm và khám phá

Tuần: 32

Tháng: 5

– Ôn tập bài hát: Thật là hay

– Nhạc cụ

– Trải nghiệm và khám phá: Vỗ tay theo cặp

– Biết hát rõ lời và thuộc lời bài hát Thật là hay, Biết vận động đơn giản cho bài hát

– HS biết gõ tiết tấu bằng thanh phách, thể hiện tiết tấu bằng động tác tay, chân

– Biết vỗ tay theo cặp thông qua trải nghiệm và khám phá.

Tuần: 33

Tháng: 5

– Ôn tập bài hát|: Thật là hay

– Đọc nhạc

– Trải nghiệm và khám phá: Tạo ra âm thanh giống tiếng mưa; Tạo ra âm thanh của loài vật mà em yêu thích.

– Biết hát thuộc lời và biểu diễn tốt bài hát Thật là hay

– Đọc đúng tên nốt, đọc đúng cao độ và trường độ một số mẫu âm với nốt Đô, Mi, Son , La theo kí hiệu bàn tay.

– Biết tạo ra âm thanh giống tiếng mưa và loài vật thông qua trải nghiệm và khám phá.

Tuần: 34

Tháng: 5

– Nội dung tự chọn: Học hát bài: Hòa bình cho bé

– HS hát đúng cao độ bài hát Hòa bình cho bé. Biết hát rõ lời và thuộc lời, biết hát kết hợp gõ đệm, vận động đơn giản

– HS biết hát chuẩn xác về cao độ nhịp độ và tư thế khi hát

Tuần: 35

Tháng: 5

– Ôn tập và kiểm tra học kì II

– Hát đúng cao độ và lời ca, thuộc lời các bài đã học.

– Biết hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, phách và vận động đơn giản hoặc chơi trò chơi.

– Biết đọc các nốt nhạc và làm kí hiệu bàn tay.

– Biết sử dụng nhạc cụ cho phù hợp với tiết học

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!