Lớp 8

Hoá học 8 Bài 24: Tính chất của oxi

Hoá 8 Bài 24: Tính chất của oxi giúp các em học sinh lớp 8 củng cố các kiến thức về tính chất vật lý và tính chất hóa học của oxi. Đồng thời giải nhanh được các bài tập Hóa học 8 chương 4 trang 84.

Việc giải bài tập Hóa học 8 bài 24 trước khi đến lớp các em nhanh chóng nắm vững kiến thức hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Đồng thời giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng tham khảo tại đây.

Bạn đang xem: Hoá học 8 Bài 24: Tính chất của oxi

Giải bài tập Hóa 8 Bài 24 trang 84

Bài 1 trang 84 SGK Hóa 8

Dùng từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

Kim loại, phi kim, rất hoạt động, phi kim rất hoạt động, hợp chất.

Khí oxi là một đơn chất ..……….. Oxi có thể phản ứng với nhiều ……………., ……………, ……………..

Gợi ý đáp án:

Khí oxi là một đơn chất phi kim rất hoạt động. Oxi có thể phản ứng với nhiều phi kim, kim loại, hợp chất.

Bài 2 trang 84 SGK Hóa 8

Nêu các thí dụ chứng minh rằng oxi là một đơn chất rất hoạt động (đặc biệt ở nhiệt độ cao)

Gợi ý đáp án:

Oxi là một đơn chất rất hoạt động (đặc biệt ở nhiệt độ cao), ví dụ:

Tác dụng với kim loại ở nhiệt độ cao

4Na + O2 overset{t^{circ } }{rightarrow} 2Na2O

3Fe + 2O2 overset{t^{circ } }{rightarrow} Fe3O4

2Cu + O2 overset{t^{circ } }{rightarrow} 2CuO

Tác dụng với phi kim ở nhiệt cao

S + O2 overset{t^{circ } }{rightarrow} SO2

2C + O2 overset{t^{circ } }{rightarrow} 2CO

4P + 5O2 overset{t^{circ } }{rightarrow} 2P2O5

Tác dụng với hợp chất

CH4 + O2 overset{t^{circ } }{rightarrow} CO2 + H2O

Bài 3 trang 84 SGK Hóa 8

Butan có công thức C4H10 khi cháy tạo ra khí cacbonic và hơi nước, đồng thời tỏa nhiều nhiệt. Viết phương trình hóa học biểu diễn sự cháy của butan.

Gợi ý đáp án:

Phương trình hóa học

2C4H10 + 13O2 overset{t^{circ } }{rightarrow} 8CO2 + 10H2O

Bài 4 trang 84 SGK Hóa 8

Đốt cháy 12,4g photpho trong bình chứa 17g khí oxi tạo thành điphotpho pentaoxit P2O5 (là chất rắn, màu trắng).

a) Photpho hay oxi, chất nào còn thừa và số mol chất còn thừa là bao nhiêu?

b) Chất nào được tạo thành, khối lượng là bao nhiêu?

Gợi ý đáp án:

a)

Số mol photpho: nP= 12,4/31 = 0,4 (mol).

Số mol oxi: nO= 17/32= 0,53 (mol).

Phương trình phản ứng:

4P + 5O2 overset{t^{circ } }{rightarrow} 2P2O5

0,4 0,5 0,2 (mol)

Vậy số mol oxi còn thừa lại là: 0,53 – 0,5 = 0,03 (mol).

b) Chất được tạo thành là P2O5. Theo phương trình phản ứng, ta có:

nP2O5 = 1/2 nP= 1/2 x 0,4 = 0,2 (mol).

Khối lượng điphotpho pentaoxit tạo thành là: m = 0,2.(31.2 + 16.5) = 28,4 gam.

Bài 5 trang 84 SGK Hóa 8

Đốt cháy hoàn toàn 24kg than đá có chứa 0,5% tạp chất lưu huỳnh và 1,5% tạp chất khác không cháy được. Tính thể tích khí CO2 và SO2 tạo thành (ở điều kiện tiêu chuẩn).

Gợi ý đáp án:

Phương trình phản ứng cháy của cacbon:

C + O2 overset{t^{circ } }{rightarrow} CO2

12g 22,4(lít)

Khối lượng tạp chất lưu huỳnh và tạp chất khác là: 24. (0,5% + 1,5%) = 0,48kg = 480g.

Khối lượng cacbon nguyên chất là: 24 – 0,48 = 23,52 (kg) = 23520 (g).

Theo phương trình phản ứng, thể tích CO2 tạo thành là:

VCO2= (23520/12).22,4= 43904 (lít).

Phương trình phản ứng cháy của lưu huỳnh:

S + O2 overset{t^{circ } }{rightarrow} SO2

Khối lượng tạp chất lưu huỳnh là: 24.0,5% = 0,12 kg = 120 (g)

Theo phương trình phản ứng, thể tích khí SO2 tạo thành là:

VSO2 = (120/32).22,4 = 84 (lít).

Bài 6 trang 84 SGK Hóa 8

Giải thích tại sao:

a) Khi nhốt một con dế mèn (hoặc con châu chấu) vào một lọ nhỏ rồi đậy nút kín, sau một thời gian con vật sẽ chết.

b) Người ta phải bơm sục không khí vào các bể nuôi cá cảnh hoặc các chậu, bể chứa cá sống ở các cửa hàng bán cá.

Gợi ý đáp án:

a) Con dế mèn sẽ chết vì thiếu khí oxi. Khí oxi duy trì sự sống.

b) Phải bơm sục không khí vào các bể nuôi cá để cung cấp oxi cho cá (vì oxi tan một phần trong nước.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!