Lớp 6

Giáo án trọn bộ lớp 6 môn Tiếng Anh chương trình mới

Giáo án trọn bộ lớp 6 môn Tiếng Anh

THPT Nguyễn Đình Chiểu xin gửi đến các thầy cô giáo bộ Giáo án môn Tiếng Anh lớp 6. Giáo án được biên soạn theo hình thức giáo án điện tử rất thuận tiện cho thầy cô tham khảo và giúp tiết kiệm thời gian soạn giáo án phục vụ cho việc giảng dạy. Mời các thầy cô cùng tải về để xem trọn bộ giáo án môn tiếng Anh lớp 6. Chúc thầy cô và các em có những tiết học hay.

Week: 01

Bạn đang xem: Giáo án trọn bộ lớp 6 môn Tiếng Anh chương trình mới

Period: 02

Date of preparation: ………………..

UNIT 1: GREETINGS
Lesson 1: HELLO (A1 – A4)

I. Aim: To teach students “ Hi / Hello” , “ I’m … / My name’s…” to introduce themselves and numbers 0 – 5.

II. Objective: By the end of the lesson, students may introduce themselves.

III. Teaching aids: Pictures and cards

IV. Procedure:

Time

Content

Teacher’s activities

Students’ activities

3’

1.Revision:

– Should we learn vocabulary?

– How can you learn vocabulary?

– Ask students some questions about how to study English.

– Answer the teacher’s questions

10’

2. Presentation:

+ Vocabulary:

– Hi / Hello: Chào

– a name: tên

– I : tôi

– My: của tôi

– Am / is / are: là

Elicit vocabulary

  • Situation
  • Explanation
  • Mine
  • Translation
  • Translation

– Listen to the teacher.

– Give the meaning of the words.

– Repeat after the teacher.

– Copy down.

+ Checking vocabulary:

Giáo án trọn bộ lớp 6 môn Tiếng Anh

Rub out and remember

– Point to the Vietnamese translation and ask “ What’s this in English?”

– If there is time, get students to write the English words again.

– Look at the Vietnames translation and call the English words.

– Come to the board and rewrite them in English.

+ Target language: Form:

Hello / Hi.

I am ( ‘m )… / My name is (‘s) …

– Xin chào.

– Tôi là… / Tên của tôi là…

– Dùng khi chào (thân mật) và giới thiệu.

Pictures

– Use pictures to set the scene in an effort to elicit the target structures.

– Ask students to say the greetings how to introduce themselves.

– Pay attention to what the teacher shows and listen to him or her attentively.

– Say the greeting and how to identify oneself.

10’

3. Practice: A3,4 (page 11)

– I’ am Lan.

– I’ am Nga.

– My name is Ba.

– My name is Nam.

Picture cues

– Run through the pictures .

– Let students play the role of Lan, Ba, Nga and Ba.

– Listen to them and correct their

– Look at the pictures.

– Follow the teacher.

– Practice individualy in pairs, in groups.

mistakes If they don’t pronounce correctly.

– Notice the main tress Hello (2nd syllable).

5’

Numbers:

Mine

– Oh: 0

//

– Look at the teacher.

– One: 1

– Two: 2

– Three: 3

– Four: 4

– Listen.

– Repeat individually. Copy the number in the notebooks

– Five: 5

Translation

+ Checking vocabulary:

Slap the board

– Put the numbers on over the board

– Call two students or two teams of students to the front of the class.

– Call out one of the numbers in English in loud voice.

Group works.

– Say the numbers .

– Listen to the numbers.

– Run forward and slap the correct numbers on the board.

7’

Practice:

– Can Tho 071

– Quang Ninh

– Ha Noi 04

– Tra Vinh 074

– Hue 054

– Da Nang 051

Word cues

– Run through the cues.

– Model first.

– Example:

+ S1: Can Tho, please.

+ S2: Oh – seven –

one.

Work in pairs

– Repeat it chorally and then individually.

– Make the sentence for themselves.

7’

4. Further practice:

– Let them follow the model, then use their own names.

– follow the teacher, then use the own names.

3’

5. Homework:

– Numbers 0 -5

– Hello / Hi / I’m.. / My name is …

– Unit1: Greetings – Lesson 2 (A5- A8).

– Ask students to learn how to greet people, to identify oneself nnmbers 0 – 5 and prepare Lesson 2 (A5-A8) “Ask how people are and say thank you”.

– Take notes.

– Do as the teacher requests.

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về để xem tiếp

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!