Lớp 1

Giáo án Tiếng Việt 1 sách Cùng học để phát triển năng lực (Cả năm)

Giáo án Tiếng Việt 1 sách Cùng học để phát triển năng lực trọn bộ cả năm, với đầy đủ các tiết học của 35 tuần học. Hy vọng sẽ giúp thầy cô giảm bớt thời gian, công sức trong việc soạn giáo án của mình.

Giáo án môn Tiếng Việt 1 sách Cùng học để phát triển năng lực

TUẦN 1

Bạn đang xem: Giáo án Tiếng Việt 1 sách Cùng học để phát triển năng lực (Cả năm)

Bài 1A a- b (Tiết 1+2)

I. MỤC TIÊU:

– Đọc đúng âm a, b đọc trơn các tiếng, từ ngữ của bài học. Hiểu nghĩa từ ngữ qua tranh

– Viết đúng a, b, bà

– Nói được các tiếng từ các vật chứa a, b

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

– Giáo viên: Tranh phóng to HĐ 1, HĐ 4

– Học sinh: VBT Tiếng Việt, tập một

– Vở tập viết 1, tập 1

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

HĐ của giáo viên HĐ của học sinh

1. Tổ chức HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

HĐ 1: Nghe – Nói

Quan sát tranh và tìm nhanh những con vật được vẽ trong tranh?

– Các con thấy trong tranh vẽ gì?

– Môi trường sống ở đâu?

Nhận xét – tuyên dương

2. Tổ chức HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ

HĐ 2: Đọc

a/ Đọc, tiếng, từ

– GV làm mẫu: Viết chữ bà lên bảng: Đánh vần- đọc trơn tiếng

– Giới thiệu chữ a,b in thường và in hoa trong sách

b/ Tạo tiếng mới:

Làm mẫu đưa tiếng ba vào mô hình:

Âm đầu

Vần

Thanh

Tiếng

b

a

ba

b

a

?

Cả lớp: Nghe gv yêu cầu: đính thẻ chữ ba,bà,bã,bá.vào bảng phụ,

Nhận xét – tuyên dương

c. Đọc hiểu

– Nhìn tranh đọc từ ngữ phù hợp với mỗi hình.

– Hình 1 vẽ con gì?

– Hình 2 thấy gì?

– Luyện đọc cả lớp

3. Tổ chức HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

HĐ 3. Viết

Hướng dẫn cách viết chữ a, b cách nối ở chữ ba và cách đặt dấu huyền trên đầu âm a

Cách viết số 0

Nhận xét – tuyên dương những bài viết xấu – đẹp

4.Tổ chức HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

HĐ 4. Nghe – nói

– Hỏi – đáp: Nói tiếng chứa a, tiếng chứa b

– Nhóm đôi: Đây là cái gì?

Nhận xét – tuyên dương

5.Tổng kết

– Nhận xét tiết học

-Chuẩn bị bài: 1B: Bài c,o

-Về nhà đọc lại bài cho ba, mẹ nghe

+ Làm việc nhóm đôi:

– Bạn A : Bạn thấy trong tranh có con gì?

– Bạn B : Cá, ba ba,( các con vật dưới nước)

– Bạn A: Gà, bò, bê (các con vật trên bờ)

– 2HS kể trước lớp

-HS lắng nghe

– Cá nhân, cặp đánh vần và đọc trơn tiếng bà

– Cá nhân: ghép tiếng theo thứ tự các dòng, đọc trơn tiếng ghép được ba,bà,bã,bá.

– Nhóm: Cùng đọc trơn các tiếng ghép được 2-3 lần

– 4 hs nhận thẻ và đính vào bảng

– Con ba ba

– Ba bà

– Luyện đọc nhóm đôi: Đọc trơn ba ba và sửa lỗi.

– Đính đúng từ ngữ dưới tranh.

– Viết vở ô li

– Chia sẻ và sửa lỗi sai

– Đây là cái lá.

– Đây là quả cà

– Đây là quả bí

Bài 1B: C – O ( Tiết 1+2)

I. MỤC TIÊU:

– Đọc đúng âm c, o đọc trơn các tiếng, từ ngữ của bài học. Hiểu nghĩa từ ngữ qua tranh

– Viết đúng c, o, cò

– Nói được các tiếng từ các vật chứa c,o

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

– Giáo viên: Tranh phóng to HĐ 1, HĐ 4

– Học sinh: VBT Tiếng Việt, tập một

– Vở tập viết 1, tập 1

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

HĐ của giáo viên HĐ của học sinh

1. Tổ chức HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

HĐ 1: Nghe – Nói

Quan sát tranh của HĐ1 hỏi – đáp về tên các con vật và hoạt động của chúng được vẽ trong tranh.

Nhận xét – tuyên dương

GV viết tên bài lên bảng

2. Tổ chức HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ

HĐ 2: Đọc

a/ Đọc, tiếng, từ

– GV làm mẫu: Viết chữ lên bảng: Đánh vần- đọc trơn tiếng

– Giới thiệu chữ c,o in thường và in hoa trong sách

b/ Tạo tiếng mới:

-Làm mẫu đưa tiếng vào mô hình:

Âm đầu Vần Thanh Tiếng
c a
c a

– Thi đính nhanh các thẻ chữ trên bảng phụ ca, cà, cá, cả, cã, cạ

– Tiếng bo tương tự

Nhận xét – tuyên dương

c. Đọc hiểu

– Con thấy gì ở hình 1?

– Trao đổi nhóm:

3. Tổ chức HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

HĐ 3. Viết

– Hướng dẫn cách viết chữ c,o cách nối ở chữ co và cách đặt dấu huyền trên đầu âm a

– Cách viết số 1

– Nhận xét – tuyên dương những bài viết xấu – đẹp

4. Tổ chức HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

HĐ 4. Đọc

– Đoán xem trong tranh người bà đi đâu về?

– Vì sao em biết điều đó?

GV đọc mẫu 2 câu và nghỉ hơi sau mỗi câu.

-Nhóm

-Cả lớp

Nhận xét – tuyên dương

5.Tổng kết

– Nhận xét tiết học

-Chuẩn bị bài :1C : Bài ô- ơ

-Về nhà đọc lại bài cho ba, mẹ nghe

+ Làm việc nhóm đôi: Hỏi – đáp

– Bạn A: Con vật nào đang bay trên bờ ruộng?

– Bạn B: Con cò

– Bạn A: Mỏ cò cặp con gì?

– Bạn B: Mỏ cò cặp con cá.

– 2HS kể trước lớp

– Đọc tên bài nối tiếp

-HS lắng nghe

– Cá nhân, cặp đánh vần và đọc trơn tiếng

– Nhóm : Tìm tiếng theo thứ tự các dòng, đọc trơn tiếng tìm được.

– Nhóm 1: Đính ca, cà, cá..

– Nhóm 2: Đính bò, bó, bỏ..

– Đại diện các nhóm luyện đọc các tiếng 2-3 lần.

– Đọc từ dưới hình 1: (cỏ)

– HS thảo luận và nhận xét biết hình 2 vẽ cây cọ, hình 3 vẽ con bò đọc từ dưới các hình ( cọ, bò)

– Viết vở ô li

– C,o,co

– Chia sẻ và sửa lỗi sai

– Đi chợ về

– Nhìn thấy các thứ bà cầm ở tay

– Đọc trơn 2 câu theo gv ( 2-3 lần)

– Thi đọc truyền điện từng câu

– Nhóm cùng luyện đọc trơn 2 – 3 lần

– Cá nhân đọc và sửa lỗi

– Cả lớp từng nhóm đọc 2 câu

Bài 1C: Ô – Ơ ( Tiết 1+2)

I. MỤC TIÊU:

– Đọc đúng âm ô,ơ đọc trơn các tiếng, từ ngữ của bài học. Hiểu nghĩa từ ngữ qua tranh

– Viết đúng ô,ơ,cô, cờ

– Nói được các tiếng từ các vật chứa ô,ơ

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

– Giáo viên:Tranh phóng to HĐ 1, HĐ 2, HĐ 4

– Học sinh: VBT Tiếng Việt, Tập một

– Vở tập viết 1, tập 1

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

HĐ của giáo viên HĐ của học sinh

1. Tổ chức HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

HĐ 1: Nghe – Nói

Quan sát tranh của HĐ1: Bức tranh này vẽ cảnh gì?

Làm việc cá nhân và nhóm đôi:

Nhận xét – tuyên dương

GV chú ý tiếng cờ ,cô là những tiếng chứa âm mới của bài học hôm nay.

GV viết tên bài lên bảng: ô, ơ

2. Tổ chức HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ

HĐ 2: Đọc

a/ Đọc, tiếng, từ

– GV làm mẫu: Viết chữ cô, cờ lên bảng: Đánh vần- đọc trơn tiếng cô, cờ

– Giới thiệu chữ ô, ơ in thường và in hoa trong sách

c

ô

c

ơ

cờ

b/ Tạo tiếng mới:

– Làm mẫu đưa tiếng cố vào mô hình:

Âm đầu Vần Thanh Tiếng
c ô / cố
c ô ֮

– Thi đính nhanh các thẻ chữ trên bảng phụ cố, cỗ,

Đọc trơn và sửa lỗi sai

Nhận xét – tuyên dương

c. Đọc hiểu

– Trao đổi nhóm: Tranh vẽ những gì?

– Giải nghĩa từ : cổ cò, cá cờ

– Trò chơi; Thi Ai nhanh hơn

3. Tổ chức HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

HĐ 3. Viết

– Hướng dẫn cách viết chữ ô, ơ cách nối ở chữ cô, cờ và cách đặt dấu huyền trên đầu âm a

– Cách viết số 2

-Nhận xét – tuyên dương những bài viết xấu – đẹp

4. Tổ chức HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

HĐ 4. Đọc

– Quan sát tranh: Người đàn ông đang xách con gì?

– GV đọc mẫu câu : Bố có ba ba.

– Thi đọc nối tiếp câu theo

Nhận xét – tuyên dương

5. Tổng kết

– Nhận xét tiết học

– Chuẩn bị bài :1D : Bài d – đ

– Về nhà đọc lại bài cho ba, mẹ nghe

Cá nhân:Bức tranh vẽ lễ chào cờ

Và quan sát lá cờ, thầy cô và hs…

Nhóm đôi: lên bảng chỉ vào từng chi tiết và hỏi nhau:

-Bạn A : Hai bạn đang làm gì?

-Bạn B : Đang kéo lá cờ lên cao

-Bạn A:Sân trường có những ai?

-Bạn B: Thầy, cô và hs các lớp.

– 2HS kể trước lớp

– Đọc tên bài nối tiếp

– HS lắng nghe

– Cá nhân, cặp đánh vần và đọc trơn tiếng cô, cờ

– Nhóm: Từ tiếng mẫu cố tạo được hs làm việc nhóm để tạo các tiếng khác trong bảng.

– Ghép tiếng theo thứ tự các dòng.

– Đọc trơn tiếng tìm được và đọc cho nhau nghe cố, cỗ, bờ bở

– Đọc các từ ngữ dưới hình.( cỗ, cổ cò, cá cờ)

– 2 đội lên bảng đính những thẻ từ vào đúng hình phù hợp, đội nào đính nhanh thì đội đó chiến thắng.

– Viết vở ô li

– Sửa lỗi sai

Con ba ba

Đọc trơn 2-3 lần câu

Thi đọc

….

>>> Tải file để tham khảo trọn bộ Giáo án Tiếng Việt 1

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!