Lớp 8

Giải Toán 8 Bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

Giải bài tập SGK Toán 8 Tập 2 trang 37 giúp các em học sinh lớp 8 xem gợi ý giải các bài tập của Bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng. Thông qua đó, các em sẽ biết cách giải toàn bộ các bài tập của bài 1 Chương 4 trong sách giáo khoa Toán 8 Tập 2.

Lý thuyết bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

1. Bất đẳng thức

Bạn đang xem: Giải Toán 8 Bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

Hệ thức dạng a b; a ≥ b; a ≤ b ) được gọi là bất đẳng thức a gọi là vế trái, b gọi là vế phải của bất đẳng thức.

2. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

a) Tính chất: Cho ba số a, b và c, ta có

Nếu a < b thì a + c < b + c.

Nếu a ≤ b thì a + c ≤ b + c.

Nếu a > b thì a + c > b + c.

Nếu a ≥ b thì a + c ≥ b + c.

b) Chú ý: Tính chất của thứ tự cũng chính là tính chất của bất đẳng thức.

Giải bài tập toán 8 trang 37 tập 2

Bài 1 (trang 37 SGK Toán 8 Tập 2)

Mỗi khẳng định sau đúng hay sai? Vì sao?

a) (-2) + 3 ≥ 2;

c) 4 + (-8) < 15 + (-8);

b) -6 ≤ 2.(-3);

d) x2 + 1 ≥ 1.

Xem gợi ý đáp án

(Kí hiệu: VP = vế phải; VT = vế trái)

a) Ta có: (-2) + 3 = 1

Vì 1 < 2 nên (-2) + 3 < 2.

Do đó khẳng định (-2) + 3 ≥ 2 là sai.

b) Ta có: 2.(-3) = -6

⇒ Khẳng định -6 ≤ 2.(-3) là đúng.

c) Ta có: 4 + (-8) = -4

15 + (-8) = 7

Vì -4 < 7 nên 4 + (-8) < 15 + (-8)

Do đó khẳng định c) đúng

d) Với mọi số thực x ta có: x2 ≥ 0

⇒ x2 + 1 ≥ 1

⇒ Khẳng định d) đúng với mọi số thực x.

Bài 2 (trang 37 SGK Toán 8 Tập 2)

Cho a < b, hãy so sánh:

a) a + 1 và b + 1;

b) a – 2 và b – 2

Xem gợi ý đáp án

a) a < b

⇒ a + 1 < b + 1

(Cộng cả hai vế của BĐT với 1).

b) a < b

⇒ a + (-2) < b + (-2)

(Cộng cả hai vế của BĐT với -2).

hay a – 2 < b – 2.

Bài 3 (trang 37 SGK Toán 8 Tập 2)

So sánh a và b nếu:

a) a – 5 ≥ b – 5 ;

b) 15 + a ≤ 15 + b

Xem gợi ý đáp án

a) Vì a – 5 ≥ b – 5

=> a – 5 + 5 ≥ b – 5 + 5 (cộng 5 vào hai vế)

=> a ≥ b

b) 15 + a ≤ 15 + b

=> 15 + a + (-15) ≤ 15 + b + (-15) (cộng -15 vào hai vế)

=> a ≤ b

Bài 4 (trang 37 SGK Toán 8 Tập 2)

Đố: Một biển báo giao thông với nền trắng, số 20 màu đen, viền đỏ (xem minh họa ở hình bên) cho biết vận tốc tối đa mà các phương tiện giao thông được đi trên quãng đường có biển quy định là 20km/h. Nếu một ô tô đi trên đường đó có vận tốc là a (km/h) thì a phải thỏa mãn điều kiện nào trong các điều kiện sau?

a > 20 ; a < 20 ; a ≤ 20 ; a ≥ 20

Bài 4

Xem gợi ý đáp án

Ô tô đi trên đường có biển báo giao thông với nền trắng, số 20 màu đen, viền đỏ thì vận tốc ô tô phải thỏa mãn điều kiện: a ≤ 20

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!