Lớp 5

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 trường Tiểu học số 2 Ân Đức, Bình Định

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5

Kỳ thi học kì 2 đang đến gần, nhằm giúp quý phụ huynh và các em học sinh có thêm nhiều tài liệu bổ ích để ôn tập, THPT Nguyễn Đình Chiểu xin giới thiệu Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 trường Tiểu học số 2 Ân Đức, Bình Định. Đây là tài liệu tham khảo cho bài kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 5. Đề thi có đáp án đi kèm sẽ giúp các em củng cố lại kiến thức của môn Toán và nâng cao kỹ năng giải đề thi. Sau đây, mời quý phụ huynh và các em cùng tham khảo đề thi.

Ma trận đề thi học kì 2 lớp 5 theo Thông tư 22

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 trường Tiểu học số 2 Ân Đức, Bình Định

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5 trường tiểu học Kim Đồng năm 2015 – 2016

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 theo Thông tư 22

Trường tiểu học số 2 Ân Đức

Lớp: 5……..

Họ và tên: ……………………………………..

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

MÔN TOÁN LỚP 5

Năm học: 2014 – 2015

Thời gian: 40’ (không kể phát đề)

Câu 1. (1 điểm) Số thập phân gồm 55 đơn vị, 7 phần trăm, 2 phần nghìn viết là:

A. 55, 720 B. 55, 072 C. 55,027 D. 55,702

Câu 2: (1 điểm) Phép trừ 712,54 – 48,9 có két quả đúng là:

A. 70,765 B. 223,54 C. 663,64 D. 707,65

Câu 3. (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Giá trị của biểu thức: 201,5 – 36,4 : 2,5 x 0,9 là: ……..

Câu 4. (1 điểm) Một hình hộp chữ nhật có thể tích 300dm3, chiều dài 15dm, chiều rộng 5dm.

Vậy chiều cao của hình hộp chữ nhật là :

A.10dm B. 4dm C. 8dm D. 6dm

Câu 5. (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

55 ha 17 m2 = …..,…..ha

A. 55,17 B. 55,0017 C. 55, 017 D. 55, 000017

Câu 6. (1 điểm) Lớp học có 18 nữ và 12 nam. Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp?

A. 150% B. 60% C. 40% D. 80%

Câu 7. (2 điểm) Một người đi xe máy từ khởi hành từ A lúc 8 giờ 30 phút và đến B lúc 9 giờ 42 phút. Quãng đường AB dài 60km. Em hãy tính vận tốc trung bình của xe máy với đơn vị đo là km/ giờ?

Bài 8. (2 điểm) Một đám đất hình thang có đáy lớn 150 m và đáy bé bằng 3/5 đáy lớn, chiều cao bằng 2/5 đáy lớn. Tính diện tích đám đất hình thang đó?

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5

Trường Tiểu học số 2 Ân Đức

Tổ chuyên môn 4-5

.

HƯỚNG DẪN CHẤM

KIỂM TRA TOÁN LỚP 5

CUỐI HỌC KÌ II Năm học: 2014 – 2015

Câu 1: Đáp án: B (1 điểm)

Câu 2: Đáp án: C (1 điểm)

Câu 3: Đáp án: 188, 396 (1 điểm)

Câu 4: Đáp án: B (1 điểm)

Câu 5: Đáp án: B (1 điểm)

Câu 6: Đáp án: B (1 điểm)

Câu 7: (2 điểm) Có lời giải, phép tính và tính đúng kết quả:

Bài giải:

Thời gian xe máy đi từ A đến B là (0,25 Điểm)

9 giờ 42 phút – 8 giờ 30 phút = 1 giờ 12 phút (0,5 Điểm)

Đổi 1 giờ 12 phút = 1, 2 giờ (0,25 Điểm)

Vận tốc trung bình của xe máy là (0,25 Điểm)

60 : 1,2 = 50 (km/giờ) (0,5 Điểm)

Đáp số: 50 km /giờ (0,25 Điểm)

Bài 8: (2 đ) Có lời giải, phép tính và tính đúng kết quả

Bài giải:

Đáy bé hình thang: (0,25 Điểm)

150 : 5 x 3 = 90 (m) (0,25 Điểm)

Chiều cao hình thang: (0,25 Điểm)

150 : 5 x 2 = 60 (m) (0,25 Điểm)

Diện tích hình thang: (0,25 Điểm)

(150 + 90) x 60 : 2 = 7200 (m2) (0,5 Điểm)

Đáp số: 7200 m2 (0,25 Điểm)

(Mọi cách giải khác nếu đúng đều được điểm tối đa)

(Học sinh thực hiện gộp các phép tính vẫn cho điểm tối đa)

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!