Lớp 3

Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Anh 3 năm 2022 – 2023 sách i-Learn Smart Start

Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Anh 3 năm 2022 – 2023 sách i-Learn Smart Start, có đáp án kèm theo, giúp thầy cô tham khảo để có thêm kinh nghiệm ra đề thi giữa học kì 2 cho học sinh của mình theo chương trình mới.

Qua đó, giúp các em luyện giải đề, rồi so sánh kết quả thuận tiện hơn để chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa học kì 2 năm 2022 – 2023 đạt kết quả cao. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm đề thi học giữa học kì 2 môn Tiếng Anh 3 sách Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức với cuộc sống. Mời thầy cô và các em tải miễn phí:

Bạn đang xem: Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Anh 3 năm 2022 – 2023 sách i-Learn Smart Start

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 giữa học kì 2 i-Learn Smart Start

Look at the pictures and write

Look at the pictures and write

Look, read and write

Can

are

like

volleyball

throwing

play

1. A: _________ you play tennis?

B: No, I can’t

2. A: What are you good at?

B: I’m good at _________.

3. A: May I _________ volleyball?

B: Yes, you may.

4. A: What _________ you wearing?

B: I’m wearing a purple dress.

5. A: Can you play _________?

B: No, I can’t

6. A: Do you _________ your uniform?

B: Yes, I do.

Write a or some

1. I want ___________ pants.

2. I want ___________ shirt.

3. I want ___________ socks

4. I want ___________ dress.

5. I want ___________ shorts.

Listen and choose the correct answer

Listen and choose the correct answer

Listen and choose the correct answer

Đáp án đề thi Tiếng Anh lớp 3 giữa học kì 2 i-Learn Smart Start

Look at the pictures and write

1. dress

2. T-shirt

3. badminton

4. volleyball

Look, read and write

1. Can

2. throwing

3. play

4. are

5. volleyball

6. like

Write a or some

1. I want _____some______ pants.

2. I want _____a______ shirt.

3. I want _____some______ socks

4. I want ______a_____ dress.

5. I want ______some_____ shorts.

Listen and choose the correct answer

1. A

2. A

3. B

4. C

5. C

6. A

Nội dung bài nghe

1. Girl: What do you wear at school?

Boy: I wear a green sweater.

2. Girl: What do you wear at school?

Boy: I wear blue jeans.

3. Girl: What do you want?

Boy: I want a yellow T-shirt, and green shorts.

4. Boy: What do you want?

Girl: I want a yellow T-shirt, a red skirt, and blue sneakers.

5. Boy: What are you wearing?

Girl: I’m wearing a green hat.

6. Girl: What are you wearing?

Boy: I’m wearing a red jacket, and blue jeans

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!