Lớp 5

Đề kiểm tra từ vựng tiếng Anh lớp 5

Đề kiểm tra từ vựng tiếng Anh lớp 5 là tài liệu hữu ích ích mà THPT Nguyễn Đình Chiểu muốn giới thiệu đến các bạn. Thông qua tài liệu này giúp các bạn kiểm tra vốn từ vựng và ngữ pháp Tiếng Anh của mình nhằm chuẩn bị cho các kỳ thi và các bài kiểm tra tiếng Anh lớp 5. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Đề kiểm tra từ vựng tiếng Anh lớp 5

Họ tên: …………………………………………………………………….

Bạn đang xem: Đề kiểm tra từ vựng tiếng Anh lớp 5

Exercise 1: Listen and tick (1đ)

1. This is my …………………………………….(cat)

2. I love …………………………………………(summer)

3. Good ……………………………………………….(evening)

4. He is …………………………………………….(15)

5. Ann …………………………… read book.(often)

Exercise 2: Complete these sentences:

1. Today is ……………………………………………………………………….

2. Yesterday was……………………………………………………………………..

3. T………………… is Monday

Exercise 3: Choose the odd one out. (Chọn từ khác loại với các từ còn lại)

1. a. my b. your c. bird

2. a. Tuesday b. Thursday c. year

3. a. Summer b. November c. Spring

4. a. pen b. usually c. sometimes

5. a. school b. pink c. green

6. a. boy b. am c. are

7. a. they b. we c. now

8. a. go b. color c. have

9. a. family b. mum c. dad

10. a. listen c. answer c. question

Exercise 4: Matching questions

1. twenty a. động vật

2. these b. 20

3. animal c. anh trai

4. older brother d. cam

5. friend e. những cái này

6. orange f. bạn bè

Exercise 5: Fill in the blank

1. tháng 12

2. màu nâu

3. bố, cha

4. chúng tôi

5. gà mái

6. mùa đông

7. không bao giờ

8. mỗi ngày

9. buổi sáng

10. của anh ấy

Exercise 6: Answer question

1. What’s your name? ………………………………………………………………………………………

2. Where are you from? …………………………………………………………………………………………….……………

3. How old are you? ………………………………………………………………………………………….

4. Where do you live?……………………………………………………………………………………………………….

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!