Lớp 7

Đề cương ôn tập giữa học kì 1 môn Lịch sử – Địa lí 7 sách Chân trời sáng tạo

Đề cương ôn tập giữa học kì 1 môn Lịch sử – Địa lí 7 sách Chân trời sáng tạo là tài liệu hữu ích mà THPT Nguyễn Đình Chiểu giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn học sinh lớp 7 tham khảo.

Đề cương ôn thi giữa kì 1 Lịch sử – Địa lí 7 sách CTST giới hạn nội dung ôn thi kèm theo một số câu hỏi ôn tập. Thông qua đề cương ôn thi giữa kì 1 Lịch sử – Địa lí 7 giúp các bạn làm quen với các dạng bài tập, nâng cao kỹ năng làm bài và rút kinh nghiệm cho bài thi giữa học kì 1 lớp 7 sắp tới. Vậy sau đây đề cương ôn thi giữa học kì 1 Lịch sử – Địa lí 7 sách Chân trời sáng tạo, mời các bạn cùng tải tại đây.

Bạn đang xem: Đề cương ôn tập giữa học kì 1 môn Lịch sử – Địa lí 7 sách Chân trời sáng tạo

I. Giới hạn nội dung ôn thi giữa học kì 1 môn Lịch sử – Địa lí 7

*Phân môn Lịch sử

– Những kiến thức cơ bản của lịch sử thế giới . Tây âu từ thế kỉ thứ v đến nửa đầu thế kỉ XVI. Trung Quốc và Ấn Độ thời trung đại

– Quá trình hình thành và phát triển của chế độ PK ở Tây Âu

– Các cuộc phát kiến địa lí và sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu.
– Phong trào Văn hoá Phục hưng và Cải cách tôn giáo.

– Tiến trình phát triển của lịch sử Trung Quốc từ thế kỉ thứ VII đến giữa thế kỉ XIX, đặc biệt là sự phát triển thịnh vượng nhất của Trung Quốc dưới thời Đường…cũng như các thành tựu văn hoá Trung Quốc từ thế kỉ thứ VII đến giữa thế kỉ XIX.

– Các Vương triều Gúp- ta, Hồi giáo Đê-li, Mô-gôn và cũng như các thành tựu văn hoá Ấn Độ từ thế kỉ thứ IV đến giữa thế kỉ XIX.

*Phân môn Địa lí

Chương 1. Châu Âu

  • Thiên nhiên châu Âu
  • Đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu
  • Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở châu Âu
  • Liên minh châu Âu

II. Ma trận đề thi giữa học kì 1 môn Lịch sử – Địa lí 7

TT

Chương/

chủ đề

Nội dung/đơn vị kiến thức

Mức độ nhận thức

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Phân môn Địa lí

1

Chương 1. Châu Âu

Thiên nhiên châu Âu

1

1

1

Đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu

1

1

Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở châu Âu

1

1

Liên minh châu Âu

1

1

1

2

Chương 2. Châu Á

Thiên nhiên châu Á

1

1

1

Tổng số câu hỏi

5

0

5

0

2

0

0

1

Tỉ lệ

12,5%

12,5%

5%

20%

Phân môn Lịch sử

1

Chương 1. Tây Âu từ thế kỉ V đến nửa đầu thế kỉ XVI

Bài 1. Quá trình hình thành và phát triển chế độ phong kiến ở Tây Âu

1

Bài 2. Các cuộc phát kiến địa lí

1

Bài 3. Sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu trung đại

1

Bài 4. Văn hóa Phục hưng.

1

Bài 5. Phong trào cải cách tôn giáo

1

2

Chương 2. Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX

Bài 6. Khái lược tiến trình lịch sử Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX

1/2 câu

1/2 câu

Bài 7. Các thành tựu văn hóa chủ yếu của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX

1

1

4

Chương 3. Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX

Bài 8. Vương triều Gúp-ta

1

Bài 9. Vương triều Hồi giáo Đê-li

1

Bài 10. Đế quốc Mô-gôn

1

5

Chương 4. Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI

Bài 11. Khái quát về Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI

1

1

Tổng số câu hỏi

6

0

6

0

0

1/2

0

1/2

Tỉ lệ

15%

15%

10%

10%

Tổng hợp chung

27,5%

27,5%

15%

30%

III. Đề thi minh họa giữa kì 1 Lịch sử – Địa lí 7

I. Trắc nghiệm

Lựa chọn đáp án đúng cho những câu hỏi dưới đây!

Câu 1. Ở phía bắc châu Âu có dạng địa hình nào sau đây?

A. Núi già.
B. Đồng bằng.
C. Núi trẻ.
D. Các đảo.

Câu 2. Trong nội bộ châu Âu, lao động di cư từ

A. Nam Âu đến Bắc Âu.
B. Đông Âu đến Nam Âu.
C. Tây Âu đến Nam Âu.
D. Đông Âu đến Tây Âu.

Câu 3. Liên minh châu Âu được thành lập chính thức vào năm nào sau đây?

A. 1967.
B. 1993.
C. 1957.
D. 1958.

Câu 4. Châu Á có nhiều dầu mỏ, khí đốt tập trung nhiều nhất ở khu vực dưới đây nào?

A. Trung Á.
B. Nam Á.
C. Đông Nam Á.
D. Tây Nam Á.

Câu 5. Lượng nước cung cấp cho sinh hoạt và sản xuất ở châu Âu chủ yếu từ

A. hồ, biển, đại dương.
B. sông và nước ngầm.
C. đại dương và sông.
D. nước ngầm và biển.

Câu 6. Dãy núi nào dưới đây cao và đồ sộ nhất châu Âu?

A. Py-rê-nê.
B. Ban-căng.
C. An-pơ.
D. Các-pát.

Câu 7. Đô thị hóa ở châu Á không có đặc điểm nào sau đây?

A. Đô thị hóa diễn ra sớm.
B. Mức độ đô thị hóa cao.
C. Độ thị hóa đang mở rộng.
D. Trình độ đô thị hóa thấp.

Câu 8. Ở châu Âu, mưa lũ gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra ở khu vực nào sau đây?

A. Bắc Âu.
B. Nam Âu.
C. Tây Âu.
D. Đông Âu.

Câu 9. Các sản phẩm công nghiệp của EU nổi tiếng trên thế giới là

A. máy bay, mô tô, thiết bị điện tử và rượu, bia.
B. máy bay, ô tô, thiết bị điện tử và thực phẩm.
C. máy bay, xe máy, thiết bị điện tử và nông sản.
D. máy bay, ô tô, thiết bị điện tử và dược phẩm.

Câu 10. Nhận định nào sau đây đúng với vị trí địa lí của châu Á?

A. Nằm hoàn toàn ở bán cầu Nam.
B. Phía Tây tiếp giáp với châu Mĩ.
C. Là một bộ phận của lục địa Á – Âu.
D. Giáp Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương.

Câu 11. Kiểu khí hậu ôn đới lục địa ở châu Âu có đặc điểm nào dưới đây?

A. Mùa hè nóng hơn, mùa đông lạnh hơn, có tuyết rơi nhiều.
B. Mùa đông không lạnh lắm, có mưa, mùa hạ nóng và khô.
C. Có mưa lớn ở sườn đón gió, thực vật thay đổi theo độ cao.
D. Khí hậu điều hoà, mùa hè mát, mùa đông không lạnh lắm.

Câu 12. Nhận định nào sau đây không đúng về Liên minh châu Âu?

A. Tạo ra một thị trường chung.
B. Sử dụng một đồng tiền chung.
C. Trung tâm tài chính hàng đầu.
D. GDP đứng đầu trên thế giới.

II. Tự luận

Câu 1 (2,0 điểm). Trình bày đặc điểm sông ngòi châu Á. Nêu ý nghĩa của sông, hồ đối với việc sử dụng và bảo vệ tự nhiên ở châu Á.

B/ PHÂN MÔN LỊCH SỬ (5,0 ĐIỂM)

I. Trắc nghiệm

Lựa chọn đáp án đúng cho những câu hỏi dưới đây!

Câu 1. Sự phát triển của thủ công nghiệp và thương nghiệp trong các thành thị ở Tây Âu thời trung đại đã

A. phá vỡ kinh tế tự nhiên của các lãnh địa.
B. kìm hãm sự phát triển của kinh tế hàng hóa.
C. tạo điều kiện cho nền kinh tế tự cấp, tự túc phát triển.
D. duy trì và củng cố nền kinh tế tự nhiên của các lãnh địa.

Câu 2. Nội dung nào dưới đây phản ánh đúng hệ quả tiêu cực của các cuộc phát kiến địa lí (cuối thế kỉ XV – đầu thế kỉ XVI)?

A. Tìm ra những vùng đất mới, con đường hàng hải mới,…
B. Thúc đẩy giao lưu kinh tế – văn hóa giữa các châu lục.
C. Thổ dân châu Mĩ và nền văn hóa của họ bị hủy diệt.
D. Thị trường thế giới được mở rộng, thúc đẩy chủ nghĩa tư bản ra đời.

Câu 3. Từ thế kỉ XVI, tại các vùng nông thôn ở Tây Âu, nông dân bị mất đất, phải vào làm thuê trong các đồn điền, trang trại, bán sức lao động, trở thành

A. công nhân nông nghiệp.
B. công nhân xí nghiệp.
C. công nhân chất lượng cao.
D. công nhân canh tác.

Câu 4. Thông qua những tác phẩm của mình, các nhà Văn hóa Phục hưng đã

A. tuyên truyền giáo lí của Thiên Chúa giáo.
B. ca ngợi công lao của các vị Hoàng đế.
C. củng cố sự tồn tại của chế độ phong kiến.
D. lên án gay gắt Giáo hội Thiên Chúa giáo.

Câu 5. Sự kiện nào dưới đây được coi là cuộc đấu tranh vũ trang đầu tiên của nông dân dưới ngọn cờ của tư sản để chống lại chế độ phong kiến ở châu Âu?

A. Phong trào văn hóa phục hưng.
B. Cuộc chiến tranh nông dân Đức.
C. Phong trào cải cách tôn giáo.
D. Cuộc chiến tranh nông dân Pháp.

Câu 6. Tác phẩm nào dưới đây không thuộc “tứ đại danh tác” của văn học Trung Quốc thời phong kiến?

A. Hồng lâu mộng.
B. Tây sương kí.
C. Tam quốc diễn nghĩa.
D. Thủy hử.

Câu 7. Công trình kiến trúc nào là biểu tượng của văn minh Trung Hoa nhưng lại gắn liền với tên tuổi của một người Việt (Nguyễn An)?

A. Tử Cấm Thành.
B. Hoàng Hạc lâu.
C. Phượng Hoàng cổ trấn.
D. Di Hòa Viên.

Câu 8. Một thành tựu y học thời Gúp-ta liên quan đến y tế cộng đồng ngày nay là biết

A. mổ hở.
B. chế tạo vắc-xin.
C. giải phẫu cơ thể.
D. chế tạo thuốc mê.

Câu 9. Dưới thời Vương triều Hồi giáo Đê-li, thực quyền trong xã hội Ấn Độ thuộc về

A. người Ấn bản địa theo đạo Hồi.
B. người Hồi giáo gốc Thổ Nhĩ Kỳ.
C. người Ấn bản địa theo đạo Hin-đu.
D. người Hồi giáo gốc Mông Cổ.

Câu 10. Đế quốc Mô-gôn bước vào giai đoạn phát triển thịnh trị nhất dưới thời kì cai trị của vị vua nào?

A. San-đra Gúp-ta I.
B. A-sô-ca.
C. A-cơ-ba.
D. Sa Gia-han.

Câu 11. Thế kỉ XIII, tôn giáo nào được du nhập vào Đông Nam Á?

A. Thiên Chúa giáo.
B. Phật giáo.
C. Hin-đu giáo.
D. Hồi giáo.

Câu 12. Từ thế kỉ XIII đến thế kỉ XV, tình hình Đông Nam Á có điểm gì nổi bật?

A. Hình thành các quốc gia phong kiến.
B. Các quốc gia phong kiến phát triển thịnh đạt.
C. Các quốc gia phong kiến bước vào thời kì suy yếu.
D. Hình thành nhiều vương quốc sơ kì ở lưu vực các dòng sông lớn.

II. Tự luận

Câu 1 (2,0 điểm):

a. Vẽ sơ đồ tiến trình phát triển của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX (từ thời Đường đến thời Thanh).

b. Hãy cho biết bài thơ nói đến sự kiện lịch sử nào của Việt Nam. Sự kiện này diễn ra trong triều đại nào của phong kiến Việt Nam và phong kiến Trung Quốc?

“Đống Đa xưa bãi chiến trường,
Ngổn ngang giặc chết vùi xương thành gò.
Mùng năm Tết trận thắng to,
Gió reo còn vắng tiếng hò ba quân.
Mùng năm giỗ trận tưng bừng,
Nhớ ngày chiến thắng vang lừng núi sông…”

(Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tiếng Việt 2, tập 2, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2000, trang 47)

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!