Tổng hợp

Đáp án thi Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 40 năm UNCLOS

Cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 40 năm Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982″ được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm Với 7 kỳ, định kỳ 2 tuần/kỳ, mỗi kỳ sẽ có 7 câu hỏi cho người chơi tham gia trả lời.

Cuộc thi dành cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh (từ bậc THCS trở lên), sinh viên sĩ quan, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong cả nước. Hiện tại, đang diễn ra kỳ 2 từ 9h00 ngày 12/9/ đến 16h00 ngày 23/9/. Mời các bạn cùng theo dõi gợi ý đáp án kì 2:

Bạn đang xem: Đáp án thi Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 40 năm UNCLOS

Lưu ý: Đáp án cuộc thi chỉ mang tính chất tham khảo

Đáp án thi Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam Gia Lai – Kỳ 2

Câu 1. Theo Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982, Việt Nam có mấy vùng biển? Đó là những vùng biển nào?

a. Có 03 vùng biển; bao gồm: Nội thủy, lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế.

b. Có 04 vùng biển; bao gồm: Nội thủy, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa.

c. Có 05 vùng biển; bao gồm: Nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa.

Câu 2. “Tuyên bố chung về Nguyên tắc sáu điểm của ASEAN về Biển Đông” được thông qua ngày, tháng, năm nào? Tại đâu?

a. Ngày 18/5/2012; tại Bangkok, Thái Lan.

b. Ngày 19/6/2012; tại Jakarta, Indonesia.

c. Ngày 20/7/2012; tại Phnom Penh, Campuchia.

Câu 3. Quy định “Tổ chức, cá nhân hoạt động trong vùng biển Việt Nam phải tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia và lợi ích quốc gia của Việt Nam, tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế có liên quan” được nêu trong văn bản nào?

a. Luật biển Việt Nam năm 2012.

b. Luật biên giới quốc gia năm 2003.

c. Bộ Luật hàng hải năm 2005.

Câu 4. Trong số 85 nghìn Châu bản triều Nguyễn còn lưu giữ được, có bao nhiêu Châu bản thể hiện cụ thể việc thực thi chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa?

a. Có khoảng 15 Châu bản thể hiện cụ thể việc thực thi chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

b. Có khoảng 20 Châu bản thể hiện cụ thể việc thực thi chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

c. Có khoảng 25 Châu bản thể hiện cụ thể việc thực thi chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Câu 5. Huyện Hoàng Sa được thành lập vào ngày, tháng, năm nào? Theo quyết định số mấy của Hội đồng Bộ trưởng nước CHXHCN Việt Nam và vào thời điểm đó thuộc tỉnh nào?

a. Ngày 07/12/1982; Quyết định số 192-HĐBT; tỉnh Phú Khánh.

b. Ngày 08/12/1982; Quyết định số 193-HĐBT; tỉnh Quảng Nam.

c. Ngày 09/12/1982; Quyết định số 194-HĐBT; tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng.

Câu 6. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Đồng bằng là nhà, mà biển là cửa. Giữ nhà mà không giữ cửa có được không?… Cho nên một nhiệm vụ quan trọng của đồng bào miền biển là phải bảo vệ bờ biển. Đồng bào miền biển là người canh cửa cho Tổ quốc” ở đâu? vào thời gian nào?

a. Trong bài nói chuyện tại Hội nghị cán bộ phát động miền biển; ngày 10/4/1956.

b. Thư gửi cán bộ và chiến sĩ Hải quân; Báo Nhân dân, số 4147, ngày 11/8/1965.

c. Trong chuyến thăm Bộ đội Hải quân lần thứ hai tại Hải Phòng; ngày 15/3/1961

Câu 7. Hãy cho biết đoạn trích “Đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh; đạt cơ bản các tiêu chí về phát triển bền vững kinh tế biển; hình thành văn hoá sinh thái biển; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng;…” được nêu trong văn kiện nào?

a. Chỉ thị 20-CT/ TW, ngày 22/9/1997, Bộ Chính trị (khóa VIII) về “Đẩy mạnh phát triển kinh tế biển theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá”.

b. Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 9/2/2007 của BCH Trung ương Đảng (khóa X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”.

c. Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của BCH Trung ương Đảng (khóa XII) về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Đáp án thi Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam Gia Lai – Kỳ 1

Câu 1. Sau 5 năm trù bị, 9 năm thương lượng, Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982) được ký ngày, tháng, năm nào? Với sự tham gia của bao nhiêu quốc gia? Có hiệu lực từ ngày, tháng, năm nào?

a. Ký ngày 10/10/1982, 105 quốc gia (trong đó có Việt Nam); có hiệu lực từ ngày 10/11/1992.

b. Ký ngày 10/11/1982, 106 quốc gia (trong đó có Việt Nam); có hiệu lực từ ngày 25/11/1993.

c. Ký ngày 10/12/1982, 107 quốc gia (trong đó có Việt Nam); có hiệu lực từ ngày 16/11/1994.

Câu 2. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê chuẩn Công ước của Liên Hợp quốc về Luật biển năm 1982 vào ngày, tháng, năm nào và trở thành thành viên thứ mấy của Công ước?

a. Ngày 23/6/1994, thành viên thứ 63.

b. Ngày 23/7/1994, thành viên thứ 64.

c. Ngày 23/8/1994, thành viên thứ 65.

Câu 3. Việt Nam cùng các quốc gia ASEAN và Trung Quốc đã ký kết bản Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) vào ngày, tháng, năm nào? Ở đâu?

a. Ngày 04/11/2000; tại Jakarta, Indonesia

b. Ngày 04/11/2001; tại Bangkok, Thái Lan

c. Ngày 04/11/2002 tại Phnom Penh, Campuchia.

Câu 4. Luật biển Việt Nam năm 2012 được Quốc hội thông qua ngày, tháng, năm nào? Có mấy chương và bao nhiêu điều?

a. Ngày 20/5/2012 tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII; có 06 chương và 50 điều.

b. Ngày 21/6/2012 tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII; có 07 chương và 55 điều.

c. Ngày 22/7/2012 tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII; có 08 chương và 60 điều.

Câu 5. Quần đảo Trường Sa gồm mấy nhóm đảo chính? hãy kể tên cụ thể?

a. Gồm 06 nhóm: Song Tử, Thị Tứ, Nam Yết, Sinh Tồn, Trường Sa, Bình Nguyên.

b. Gồm 07 nhóm: Song Tử, Thị Tứ, Loại Ta, Nam Yết, Sinh Tồn, Trường Sa, Bình Nguyên.

c. Gồm 08 nhóm: Song Tử, Thị Tứ, Loại Ta, Nam Yết, Sinh Tồn, Trường Sa, Thám Hiểm, Bình Nguyên.

Câu 6. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng. Ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó” trong hoàn cảnh nào? vào thời gian nào?

a. Trong Bài nói chuyện tại hội nghị cán bộ phát động miền biển; ngày 10/4/1956.

b. Trong chuyến thăm Bộ đội Hải quân lần thứ hai tại Hải Phòng; ngày 15/3/1961.

c. Trong Thư gửi cán bộ và chiến sĩ Hải quân; Báo Nhân dân, số 4147, ngày 11/8/1965.

Câu 7. Đoạn trích “…Kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo, vùng trời; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước” được nêu trong văn kiện nào?

a. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

b. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

c. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!