Tổng hợp

Đáp án cuộc thi vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam 2 được tỉnh Hà Tĩnh chính thức phát động. Cuộc thi diễn ra trong 3 tuần, từ ngày 13/6/ đến hết ngày 02/7/.

Thí sinh tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm theo bộ câu hỏi được thiết kế sẵn, thời gian tối đa 20 phút/lần thi, với 10 câu trắc nghiệm và 1 câu dự đoán số lượng người tham gia. Mỗi thí sinh có thể tham gia tối đa 3 lần/tuần. Mời các bạn cùng theo dõi gợi ý đáp án:

Bạn đang xem: Đáp án cuộc thi vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Lưu ý: Đáp án cuộc thi chỉ mang tính chất tham khảo

Đáp án cuộc thi vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Câu 1: Theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể cần thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm nào?

a. Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Cuộc vận động, xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc tiêu dùng hàng Việt Nam.

b. Tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và toàn xã hội về Cuộc vận động, nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm, khát vọng vươn lên của người Việt Nam trong sản xuất, kinh doanh, quảng bá và sử dụng hàng Việt Nam.

c. Đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm, hàng hoá Việt và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong nước có các sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ được người tiêu dùng ưa thích; trọng tâm là thị trường trong nước, đồng thời mở rộng ra thị trường nước ngoài, nhất là các thị trường mà Việt Nam đã ký Hiệp định Thương mại tự do.

d. Cả 3 phương án trên. 

Câu 2: Theo Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 26/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới, việc triển khai thực hiện Cuộc vận động trong thời gian qua vẫn còn những hạn chế nào?

a. Các hoạt động thông tin tuyên truyền vẫn chưa đi vào chiều sâu; công tác rà soát, sửa đổi bổ sung các cơ chế, chính sách, pháp luật để thúc đẩy người Việt Nam dùng hàng Việt Nam còn chậm.

b. Chất lượng, mẫu mã và giá cả của nhiều hàng hóa Việt Nam chưa hấp dẫn người tiêu dùng; còn tình trạng hàng giả, kém chất lượng, không bảo đảm an toàn gây ảnh hưởng tiêu cực tới đời sống người dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nước.

c. Việc xây dựng, phát hiện, nhân rộng, biểu dương, tôn vinh các điển hình tốt trong thực hiện Cuộc vận động còn hạn chế.

d. Phương án a và b.

Câu 3: Mục tiêu cụ thể cần đạt được vào năm 2025 của Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021-2025 (phê duyệt tại Quyết định số 386/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ) là gì?

a. Giữ thị phần hàng Việt Nam có thế mạnh với tỷ lệ trên 85% tại các kênh phân phối hiện đại (trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, thương mại điện tử…) và trên 80% các kênh phân phối truyền thống (chợ, cửa hàng tạp hóa, …).

b. Giữ doanh thu bán lẻ của khu vực kinh tế trong nước chiếm tỷ lệ 85% tổng mức bán lẻ hàng hóa trong nước.

c. Trên 90% người tiêu dùng và doanh nghiệp Việt Nam biết đến Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”, “Tinh hoa hàng Việt Nam”.

d. Cả 3 phương án trên.

Câu 4: Theo Kế hoạch số 06/KH-BCĐTCVĐ ngày 28/9/2021 của Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Hà Tĩnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động các huyện, thị xã, thành phố có nhiệm vụ nào?

a. Chủ động tham mưu với cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện nội dung Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch này đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đưa nội dung Cuộc vận động vào Chương trình công tác hằng năm của cấp ủy các cấp.

b. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động gắn với kế hoạch phát triển kinh tế ở địa phương, đơn vị. Xây dựng Chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo hàng năm. Chỉ đạo, hướng dẫn và đôn đốc, kiểm tra thực hiện Cuộc vận động.

c. Định kỳ hàng năm đánh giá, rút kinh nghiệm kết quả triển khai thực hiện Cuộc vận động ở địa phương, đơn vị. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân và tập thể thực hiện tốt Cuộc vận động; đồng thời nhắc nhở, phê bình các tập thể, cá nhân không nghiêm túc thực hiện Cuộc vận động.

d. Cả 3 phương án trên.

Câu 5: Theo Quyết định số 62-QĐ/TU ngày 22/12/2020 của Tỉnh ủy Hà Tĩnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo “Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Hà Tĩnh là cơ quan nào?

a. Ủy ban nhân dân tỉnh

b. Sở Công Thương

c. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

d. Sở Khoa học và Công nghệ

Câu 6: Theo Kế hoạch số 304/KH-UBND ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2020-2025, phấn đấu đến năm 2025, doanh thu hàng Việt Nam tại các Trung tâm thương mại, siêu thị, hệ thống bán lẻ hiện đại chiếm trên bao nhiêu phần trăm?

a. 75 %

b. 80 %

c. 85 %

d. 90 %

Câu 7: Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “Cam Khe Mây” cho sản phẩm cam của địa phương nào?

a. Huyện Vũ Quang

b. Huyện Hương Khê

c. Huyện Can Lộc

d. Huyện Hương Sơn

Câu 8: Sản phẩm nào sau đây được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2021 theo Quyết định số 3746/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh?

a. Bộ dụng cụ nhà bếp bằng gỗ (Công ty CP Sản xuất và Thương mại Mỹ nghệ Thái Yên), Trà gạo lứt Omega An Phát (Công ty TNHH Khoa học và Công nghệ An Phát).

b. Gỗ ván sàn (Công ty TNHH Xuân Lâm), Nước mắm Đỉnh Miện (HTX thu mua và chế biến thuỷ hải sản Kỳ Phú).

c. Bộ sản phẩm gạch không nung công nghệ Châu Âu (Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trần Châu), Rượu nhung hươu Thuận Hà (DN tư nhân nhung hươu Thuận Hà).

d. Cả 3 phương án trên.

Câu 9: Sản phẩm nhung hươu “Hương Sơn” (Hà Tĩnh) đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý vào năm nào?

a. 2018

b. 2019

c. 2020

d. 2021

Câu 10: Cơ sở đầu tiên nào ở Hà Tĩnh được cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế GlobalGAP trong sản xuất nông nghiệp đối với sản phẩm bưởi Phúc Trạch?

a. Tổ hợp tác sản xuất bưởi Phúc Trạch Anh Quân

b. Hợp tác xã Nông sản Hoàn Thắng

c. Hợp tác xã Nông nghiệp CHOA

d. Công ty TNHH Vườn Ươm Việt

Câu hỏi dự đoán: Có bao nhiêu số lượng người tham gia cuộc thi tuần?

………………………………………….

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!