Lớp 8

Cách tính giá trị biểu thức lớp 8

Cách tính giá trị biểu thức là một trong những dạng toán trọng tâm thường xuất hiện trong các bài kiểm tra, bài thi học kì môn Toán lớp 8.

Cách tính giá trị biểu thức lớp 8 tổng hợp toàn bộ kiến thức về cách chứng minh kèm theo một số ví dụ minh họa và bài tập tự luyện. Thông qua tài liệu này giúp học sinh củng cố, nắm vững chắc kiến thức nền tảng, vận dụng với các bài tập cơ bản để đạt được kết quả cao trong kì thi sắp tới. Vậy sau đây là tài liệu Cách tính giá trị biểu thức lớp 8, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Bạn đang xem: Cách tính giá trị biểu thức lớp 8

1. Cách tính giá trị biểu thức lớp 8

Để tính giá trị của biểu thức ta làm như sau:

+ Bước 1: Rút gọn biểu thức

+ Bước 2: Thay giá trị tương ứng của x, y vào biểu thức vừa rút gọn

2. Ví dụ minh họa tính giá trị biểu thức

Ví dụ 1. Tính giá trị của biểu thức tại x = 2 và y = 1

A. 8
B. 7
C. 6
D. 10

Gợi ý đáp án

A = (x – y).(x2 + xy + y2)

A = x.(x2 + xy + y2) – y.(x2 + xy + y2)

A = x3 + x2y + xy2 – x2y – xy2 – y3

A = x3 – y3

Giá trị của biểu thức tại x =2 và y = 1 là:

A = 23 – 13 = 7

Chọn B.

Ví dụ 2. Tính giá trị của biểu thức A = xy(x – y) + x2 ( 1 -y) tại x= 10; y = 9

A. -710
B. – 71
C. -910
D. 610

Gợi ý đáp án

A = xy(x – y) +x2 ( 1 -y)

A = x2y – xy2 + x2 – x2y = x2 – xy2

Giá trị của biểu thức đã cho tại x = 10 và y = 9 là:

A= 102 – 10. 92 = -710

Chọn A

Ví dụ 3. Tính giá trị biểu thức tại x = 1

A. 2
B.3
C.4
D. – 2

Gợi ý đáp án

Ta có: A = 2x2(x2 – 2x + 2) – x4 + x3

Giá trị biểu thức A tại x= 1 là: A = 14 – 3.13 + 4.12 = 1- 3 + 4 = 2.

Chọn A.

3. Bài tập tính giá trị biểu thức

Câu 1. Tính giá trị biểu thức : A = (x + 3). (x2 – 3x + 9) tại x = 10

A. 1980
B. 1201
C. 1302
D. 1027

Câu 2. Tính giá trị biểu thức tại x = 1

A. -2
B. – 1
C. 1
D. 2

Câu 3. Tính giá trị biểu thức A = (x2 + y2).(x – y) – (x3 – y3) tại x = 10; y = 3

A. 180
B. – 120
C. -210
D. – 240

Câu 4. Tính giá trị biểu thức A = (x2 + y2).(x2 – y2 + 1) – (x3 + y3).(x + y) + (x3y + xy3) tại x = 100; y = 1

A. 9999
B. 10001
C. 5001
D. 4999

Câu 5. Tính giá trị biểu thức A = (x + xy)(x – y) – (x + y)(xy – y) + xy(x + 2y) tại x = 10; y = 1

A. 109
B. 125
C. 251
D. 201

Câu 6. Tính giá trị biểu thức tại x = 100; y = 2

A. 10009
B. 1509
C. 20000
D. 15005

Câu 7. Tính giá trị biểu thức

A = (x3 + y).(x + y) – (x2 + y).(x2 – y) tại x = -1; y = 100

A. 100
B. 0
C. -100
D. 200

Câu 8. Tính giá trị biểu thức tại x = 10; y = 1

A. -80
B. 100
C. 200
D. -100

Câu 9. Tính giá trị biểu thức A = (xy – xy2).(y – 1) + xy(y2 – 2y) tại x = 6; y = – 8

A. 24
B. – 48
C. 48
D. – 24

Câu 10. Tính giá trị biểu thức A = (x2 + y + 2).(y – 1) + (x – y).(x + y) tại x = 1; y = 100

A. 148
B. 218
C. 98
D. 198

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!