Lớp 3

Các bài tập ôn thi Violympic lớp 3

Các bài tập ôn thi Violympic lớp 3 mang tới 76 bài tập ôn thi Violympic, cùng đề kiểm tra Violympic lớp 3 cho các em học sinh tham khảo, ôn tập thật tốt kiến thức để chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi giải Toán qua mạng Internet năm học 2020 – 2021 đạt kết quả cao.

Thông qua đó, các em sẽ nắm vững được các dạng Toán, cũng như luyện giải các bài toán thật nhuần nhuyễn để mang lại kết quả cao trong kỳ thi Violympic năm học 2020 – 2021. Vậy mời các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bạn đang xem: Các bài tập ôn thi Violympic lớp 3

Các bài tập ôn thi Violympic lớp 3

Bài 1: Tìm số chia trong phép chia có số chia là 6, số dư là số lớn nhất có thể có, thương là 27?………………..

Bài 2: Tìm số chia trong phép chia có số bị chia là 128, số dư là 3, thương bằng 5?……….

Bài 3: Tìm y biết:

a) y x 5 – 15 = 40 b) 75 – y x 5 = 30

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Bài 4: Tìm số bị chia trong phép chia có số dư là 7, số dư là số lớn nhất có thẻ có, thương bằng 18?…………………………

Bài 5: Hiệu hai số là 356. Nếu tăng số bị trừ 56 đơn vị và giảm số bị trừ 28 đơn vị thì hiệu mới là?……………..

Bài 6: Tổng hai số là 789. Nếu tăng số thứ nhất 76 đơn vị và giảm số hạng thứ hai 59 đơn vị thì tổng mới là…………….

Bài 7: Có hai can đựng dầu, can thứ nhất đựng 26l dầu. Can thứ hai bớt đi 3l thì số dầu còn lại ít hơn can thứ nhất 8l. Hỏi can thứ hai đựng bao nhiêu lít dầu?………….

Bài 8: Số viên bi của Bình bằng ½ số viên bi của Tùng. Nếu Tùng cho Minh 4 viên thì số viên bi của hai bạn bằng nhau.Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?

………………………………………………………………………………

Bài 9: Trong một phép nhân, khi giữ nguyên thừa số thứ nhất, tăng số thứ hai lên 2 đơn vị thì tích sẽ thay đổi thế nào? (khoanh tròn vào 1 trong 4 đáp án sau)

A. Tích tăng lê 2 đơn vị.

B. Tích tăng lên 2 lần

C. Tích tăng lên 4 lần.

D. Tích tăng lên một số gấp 2 lần thừa số thứ nhất.

Bài 10: Năm nay con 4 tuổi, 3 năm nữa tuổi bố gấp 7 lần tuổi con. Hỏi năm nay bố bao nhiêu tuổi?……………..

Bài 11: Hiện nay bố 40 tuổi và gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi con sau 3 năm nữa?………………….

Bài 12: Bác Loan nuôi một số gà, vịt, ngan. Số gà gấp đôi số vịt, số vịt gấp đôi số ngan. Biết nhà bác nuôi 24 con vịt. Số gà và ngan nhà bác Loan là?(khoanh vào 1 trong 4 đáp án sau)

A. 48 con gà, 24 con vịt B. 48 con gà, 12 con ngan.

C. 12 con gà, 48 con ngan D. 24con gà, 12 con ngan.

Bài 13: Số bi của Tùng bằng 1/3 số bi của Dũng. Nếu Dũng cho Tùng 8 viên bi thì số bi của hai bạn bằng nhau.Tìm số bi của mỗi bạn?……………………………

Bài 14: Có bao nhiêu số có hai chữ số mà hiệu hai chữ số bằng 5? ………

Bài 15: Có bao nhiêu số có hai chữ số mà tổng các chữ số bằng 9?…….

Bài 16: Tìm số có ba chữ số biết chữ số hàng trăm hơn chữ số hàng chục 6 đơn vị, chữ số hàng chục trừ đi chữ số hàng đơn vị bằng 3…….

Bài 17: Hiệu hai số bàng 56, nếu số bị trừ giảm 6 đơn vị và số trừ tăng 12 đơn vị thì hiệu mới bằng…..

Bài 18: Hai số có tích bằng 135, thừa số thứ nhất bằng 9. Nếu tăng thừa số thứ hai lên 5 đơn vị thì tích tăng …. đơn vị.

Bài 19: Cho tích 32 x y. Nếu tăng thừa y lên 9 đơn vị thì tích tăng….. đơn vị.

Bài 20: Hai số có tích bằng 45. Nếu thêm vào thừa số thứ nhất 4 đơn vị và giữ nguyên thừa số thư hai thì tích tăng thêm 36 đơn vị. Vậy: Thừa số thứ nhất là……Thừa số thứ hai là……

Bài 21: Số bi của Bình bằng 1/2 số bi của An và bớt 3 viên. Biết rằng An có 30 viên bi. Hỏi Bình có bao nhiêu viên bi?…..

Bài 22: Số bi của Minh bằng 1/2 số bi của Tùng. Nếu Tùng cho Minh 4 viên thì số bi của hai bạn bằng nhau. Hỏi Minh có bao nhiêu viên bi? Tùng có bao nhiêu viên bi?……………………………………………………………………………………

Bài 23: Một số khi chia cho 5 thì được kết quả là 27. Nếu lấy số đó chia cho 3 thì được kết quả là……….

Bài 24: Hiện nay bố 40 tuổi và con bằng 1/4 tuoi bố. Tính tuổi con sau 2 năm nữa………..

Bài 25: Một số hết chia cho 7 có thương là 8 . Lấy số đó chia cho 6 được số dư là………

Bài 26: Nhà bác Loan nuôi 45 con gà. Bác đã bán đi 1/3 số gà đó. Nhà bác Loan còn lại …… con gà.

Bài 27: Một đàn gia súc gồm hai loại trâu và bò. Trong đó có 88 con bò. Nếu thêm 3 con trâu nữa thì số trâu bằng 1/4 số bò. Số trâu của đàn gia súc đó là…….con.

Bài 28: Có hai ngăn sách. Cô giữ thư viện cho lớp 3A mượn 1/4 số sách ở ngăn thứ nhất và cho lớp 3B mượn 1/3 số sách ở ngăn thứ hai. Biết rằng số sách hai lớp mượn bằng nhau và bằng 134 quyển. Vậy ngăn thứ nhất có………quyển sách; ngăn thứ hai có……. quyển sách.

Bài 29: Quãng đường từ nhà An đến trường dài 1km, biết quãng đường này gấp 5 lần quãng đường từ trường đến trạm xe buýt. Để đi từ nhà đến trường An phải đi qua trạm xe buýt. Vậy quãng đường từ nhà An đến trạm xe buýt dài…..m.

Bài 30: Minh có 42 viên bi, sau khi cho Long 6 viên bi thì số bi của Minh gấp 3 lần số bi của Long. Vậy sau khi cho, Minh có…viên bi; Long có ….viên bi.

Bài 31: Một phép chia có số chia bằng 9, thương bằng 25, số dư là số lớn nhất có thể có trong phép chia đó. Số bị chia trong phép chia là……

Bài 32: Lớp 3A có tất cả 32 học sinh, trong đó có 1/4 số học sinh đạt loại trung bình. Số học sinh khá và giỏi bằng nhau, không có học sinh yếu kém. Vậy số học sinh giỏi của lớp 3A là……

Bài 33: Thùng to chứa 63 kg gạo, thùng nhỏ chứa số gạo bằng 1/9 số gạo ở thùng to.Hỏi 2 thùng chứa bao nhiêu ki -lô -gam gạo?……..

Bài 34: Một đơn vị bộ đội gồm 98 người chuẩn bị qua sông. Hỏi bác lái đò cần chở ít nhất bao nhiêu chuyến biết rằng mỗi chuyến đò chỉ chở được 9 người( kể cả bác lái đò)…………….

Bài 35: Một phép chia hết có thương là 9, nếu giữ nguyên số chia và tăng số bị chia lên 8 đơn vị thì thương mới là 10 và số dư là 3. Số chia và số bị chia lần lượt là…………….

Bài 36: Tổng của ba số là 119, biết tổng của số thứ nhất và thứ hai là 67, tổng của số thứ hai và thứ ba là 90. Số thư nhất, số thứ hai, số thứ ba lần lượt là:……………………………………………………………….

Bài 37: Hiện nay con 9 tuổi và con bằng 1/4 tuổi bố. Cách đây 3 năm tuổi bố hơn tuổi con là:……………………………..

Bài 38: Có hai bao gạo, biết 1/4 bao gạo thứ nhất bằng 16kg và 1/6 bao gạo thứ hai bằng 12 kg. Cả hai bao gạo nặng là:………

Bài 39: Hiện nay mẹ 35 tuổi, tuổi co bằng 1/7 tuổi mẹ. Vậy 5 năm nữa tuổi mẹ gấp …. lần tuổi con.

Bài 40: Có 360 quyển sách xếp đều vào 4 tủ, mỗi tủ có 6 ngăn. Vậy mỗi ngăn có …. quyển sách.

Bài 41: Bác Loan mang 45 quả trứng gà và một số quả trứng vịt, số trứng gà gấp 3 lần số trứng vịt. Tổng số trứng bác Loan đã bán là:…….

Bài 42: Hiện nay tuổi Loan bằng 1/6 tuổi mẹ và bằng 1/8 tuổi bố. Biết Loan 5 tuổi. Tuổi bố hơn tuổi mẹ là:………

Bài 43: Một sân vận động hình chữ nhật có chiều dài 156m, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Xung quanh sân vận động người ta trồng các cột đèn, hai cột đèn cách nhau 4m. Số cột đèn cần trồng là:…..

Bài 44: Số liền trước của số bé nhất có bốn chữ số là:…..

Bài 45: Hiện nay An 8 tuổi, biết 2 năm nữa tuổi bố An gấp 4 lần tuổi An. Vậy tuổi bố An hiện nay là…. tuổi.

Bài 46: Để đánh số trang một cuốn sách dày 48 trang người ta phải dùng bao nhiêu chữ số ?……………………

Bài 47: Số lẻ nhỏ nhất có ba chữ số là:……….

Bài 48: Số lẻ bé nhất có ba chữ số khác nhau là:…..

Bài 49: An nghĩ ra một số. Biết rằng số lớn nhất có ba chữ số ít hơn số An nghĩ là 765. Vậy số An nghĩ là………

Bài 50: Chu vi một thửa ruộng hình chữ nhật là 130. Chiều rộng bằng 1/5 nửa chu vi. Chiều dài thửa ruộng đó là……

Bài 51: Ngày 6 của một tháng là ngày thứ bảy. Ngày thứ ba của tuần thứ tư của tháng đó là ngày………………

Bài 52: Trong một phép chia có số bị chia là số chẵn lớn nhất có ba chữ số. Thương là số lớn nhất có một chữ số. Số chia của phép chia là ….., số dư của phép chia là…..

Bài 53: Tích của một phép nhân bằng số chẵn nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau. Khi giữ nguyên thừa số thứ nhất và tăng thừa số thứ hai lên 6 lần thì tích mới bằng……….

Bài 54: Điền kết quả thích hợp vào chỗ ….. trong mỗi bài sau:

a. 1452 x 3 + 2624 x 3 = ……….

b. 1206 x 3 + 1794 x 3 =…………..

c. 879 x 5 + 4 x 879 + 879 = ………..

Bài 55: Một khu vườn hình chữ nhật có số đo chiều dài là số chẵn lớn nhất có hai chữ số (tính bằng mét), chiều dài gấp đôi chiều rộng. Xung quanh khu vườn người ta cắm các cọc rào, mỗi cọc cách nhau 7m. Số cọc rào cần có là……

Bài 56: Cho phép cộng có hai số hạng. Khi tăng số hạng thứ nhất lên 1245 đơn vị và số hạng thứ hai lên 3086 đơn vị thì tổng đã cho tăng thêm….. đơn vị.

Bài 57: Số tự nhiên y có bốn chữ số thoả mãn 4999 x 2 < y là……

Bài 58: Hai số có tổng bằng 1250 đơn vị. Nếu giảm thừa số thứ nhất đi 452 đơn vị và tăng thừa số thứ hai lên 2315 đơn vị thì tổng mới là…..

Bài 59: Trong một năm, ngày 28 tháng 5 là thứ ba thì ngày thứ bảy của tuần kế tiếp sẽ vào ngày …. Tháng 6.

Bài 60: Một phép chia có số chia là số chẵn lớn nhất có một chữ số; thương là số lẻ nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau còn số dư là số lớn nhất có thể có. Số bị chia của phép chia đó là…..

Bài 61: Một bể chứa được 2400lít nước. Người ta cho hai vòi cùng chảy vào bể. Vòi thứ nhất cứ 10 phút thì chảy được 30 lít nước. Vòi thứ hai cứ 6 phút thì chảy được 30 lít nước. Khi bể cạn, cho cả hai vòi cùng chảy trong bao nhiêu phút thì bể đầy?……………..

Bài 62: Tìm y biết: a)3234 – y x 5 = 1859 y =……….

  1. b) y : 6 + 6666 = 7209 y =………
  2. c) 6892 – y x 4 = 6676 y = ……….

Bài 63: Một phép chia hết có số chia là 7, nếu ta thêm 4221 đơn vị vào số bị chia thì thương sẽ tăng……. Đơn vị.

Bài 64: Khoảng thời gian từ 4 giờ 12 phút đến 5 giờ kém 25 phút là…….phút.

Bài 65: Chu vi hình cữ nhật bằng chu vi hình vuông cạnh 45m. Chiều dài hình chữ nhật là 65m. Chiều rộng hình chữ nhật là….m.

Bài 66: Bác Lan mang bán 1230 quả trứng. Ngày đầu bác bán được 1/5 số trứng. Ngày thứ hai bác bán được 1/3 số trứng còn lại sau khi đã bán ngày đầu. Sau hai ngày bán, bác Lan còn lại ………….quả trứng.

Bài 67: An có 64 nhãn vở, Bình có ít hơn An 26 nhãn vở, Chi có ít hơn Bình 30 nhãn vở. Như vậy số nhãn vở của Chi kém số nhãn vở của An……lần.

Bài 68: Hiện nay mẹ hơn con 24 tuổi, 2 năm nữa tuổi con bằng 1/5 tuổi mẹ. Tuổi của mẹ hiện nay là………..tuổi.

Bài 69: Cả gà và thỏ đếm được 32 chân, số gà gấp đôi số thỏ. Số gà và thỏ là………con.

Bài 70: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 12m, biết rằng 2 lần chiều dài thì bằng 3 lần chiều rộng. Tính chu vi hình chữ nhật đó…………..

Bài 71: Hiện nay mẹ 35 tuổi và gấp 7 lần tuổi Thái. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa tuổi mẹ sẽ gấp 4 lần tuổi Thái?…………….

Bài 72: Cho 5 chữ số 0; 6; 7;8 ;9.

Tìm hiệu của số lớn nhất và số bé nhất có năm chữ số khác nhau được lập từ các số trên?……………….

Bài 73: Một phép chia có số chia là 7, số dư là 4. Để phép chia đó là phép chia hết và thương tăng thêm 3 đơn vị cần thêm vào số bị chia là:……….

Bài 74: Thư viện có 3 ngăn sách. Cô giữ thư viện cho lớp 3A mượn 1/5 số sách ở ngăn thứ nhất, cho lớp 3B mượn 1/4 số sách ở ngăn thứ hai, cho lớp 3C mượn 1/3 số sách ở ngăn thứ ba. Như vậy mỗi lớp đều được mượn số sách như nhau là 32 cuốn. Số sách thư viện có tất cả là:…..

Bài 75: Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 5 lần chiều rộng. Nếu tăng chiều dài thêm 2cm và giữ nguyên chiều rộng thì diện tích hình chữ nhật tăng thêm 16 cm2. Diện tích hình chữ nhật đó là:………

Bài 76: Mẹ mang ra chợ bán 25 quả cam và 75 quả quýt. Buổi sáng mẹ đã bán được một số cam và một số quýt, còn lại 1/5 số cam và 1/5 số quýt. Như vậy buổi sáng mẹ đã bán được tất cả ……quả quýt và cam.

Đề thi Violympic lớp 3

Thời gian: 40 phút

Bài 1: Hãy sắp xếp các ô chứa số, biểu thức trong bảng sau theo thứ tự giá trị của số, biểu thức trong ô tăng dần (điền theo thứ tự tăng dần,bắt đầu từ số 1, 2….19, 20)

1dam 2m 2km 24dam 1km 36dam 1km 64dam
1cm 2mm 1km 4hm 1km 3hm 1km 48dam
15mm 1km 6hm 1m 2dm 3km24dam
1hm 2dam 1km 5hm 1km 2hm 4km 24dam
1dm 2cm 1km 44dam 1km 24dam 1km54dam

Bài 2: Em hãy vượt chướng ngại vật để về đích bằng cách giải đúng các bài toán sau: (Điền vào chỗ ……. trong các câu sau)

1. Một người mua 3 gói kẹo và 1 gói bánh, mỗi gói kẹo cân nặng 135g và mỗi gói bánh cân nặng 170g . Vậy người đó mua tất cả ……..g bánh kẹo.

Bác An nuôi 42 con thỏ, bác đã bán đi 1/7 số thỏ. Vậy bác An còn lại…..con thỏ.

3. Có 2 túi kẹo, túi thứ nhất có 38 cái kẹo, túi thứ hai có 34 cái kẹo. Số kẹo đó được chia đều cho 8 bạn. Như vậy mỗi bạn được chia…….. cái kẹo.

4. Có bao nhiêu số có hai chữ số mà hiệu hai chữ số bằng 5? ………

Có bao nhiêu số có hai chữ số mà tổng các chữ số bằng 9?…….

Tìm số có ba chữ số biết chữ số hàng trăm hơn chữ số hàng chục 6 đơn vị, chữ số hàng chục trừ đi chữ số hàng đơn vị bằng 3…….

7. Hiện nay con 9 tuổi và con bằng 1/4 tuổi bố. Cách đây 3 năm tuổi bố hơn tuổi con là:……………………………..

8. Bác Loan mang 45 quả trứng gà và một số quả trứng vịt, số trứng gà gấp 3 lần số trứng vịt. Tổng số trứng bác Loan đã bán là:…….

9. Một sân vận động hình chữ nhật có chiều dài 156m, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Xung quanh sân vận động người ta trồng các cột đèn, hai cột đèn cách nhau 4m. Số cột đèn cần trồng là:…..

10. Có 360 quyển sách xếp đều vào 4 tủ, mỗi tủ có 6 ngăn. Vậy mỗi ngăn có …. quyển sách.

Bài 3: Em hãy tìm trong bảng sau các cặp ô chứa số, biểu thức có giá trị bằng nhau. (Cặp ô nào có giá trị bằng nhau thì điền vào ô tròn cùng một số)

879 x 6 + 4 x 879 X – 456 = 45 x 8 8956 3278
1452 + 1876 x 4 4734 1875 : X = 5 1551 x 4
X : 5 = 26 dư 3 X =375 8790 X = 133
526 x 9 1152 x 7 6204 568 + 425
425 + 568 (7778 – 1222) : 2 7 x 1152 X = 816

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!