Lớp 6

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Tin học 6 năm 2021 – 2022 sách Chân trời sáng tạo

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Tin học 6 năm 2021 – 2022 sách Chân trời sáng tạo gồm 2 đề thi, kèm theo đáp án và bảng ma trận đề thi theo chương trình mới, giúp các em học sinh luyện giải đề, rồi so sánh đáp án dễ dàng hơn.

Với 4 đề kiểm tra giữa kì 1 Tin học 6, còn giúp thầy cô tham khảo, soạn đề giữa học kỳ I cho học sinh của mình theo sách mới. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm đề thi giữa học kì 1 môn Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên 6. Chi tiết mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây:

Bạn đang xem: Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Tin học 6 năm 2021 – 2022 sách Chân trời sáng tạo

Đề thi giữa học kì 1 môn Tin học 6 năm 2021 – 2022 – Đề 1

Ma trận đề thi giữa kì 1 môn Tin học 6 sách Chân trời sáng tạo

Cấp độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao Tổng
TL TL TL TL

Bài 1. Thông tin và dữ liệu

Nêu được khái niệm thông tin, dữ liệu, vật mang tin

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

1

3

30%

1

2,5

25%

Bài 2. Xử lí thông tin

Trình tự xử lí thông tin của con người.

Vận dụng được kiến thức xử lý thông tin vào thực tế

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

1/2

2.0

20%

1/2

1.0

10%

1

30%

Bài 3. Thông tin trong máy tính

Biết được thông tin trong máy tính biểu diễn bằng dãy bít và biết được đơn vị nhỏ nhất để đo dung lượng thông tin là bit

Mã hóa số 3 và số 6 thành dãy bit gồm 2 kí hiệu 0 và 1

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

1/2

1.0

10%

1/2

1

10%

1

2.0đ

20%

Bài 4. Mạng máy tính

Nêu được mạng máy tính là gì ? Lợi ích của mạng máy tính

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

1

2.0

20%

1

2.0

20%

Tổng

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

1.5

4.0

40%

1.5

4.0

40%

1

2.0

20%

4

10.0

100%

Đề thi giữa học kì 1 môn Tin học 6 năm 2021 – 2022

Câu 1: (3 điểm)

Thế nào là thông tin? Thế nào là dữ liệu? Thế nào là vật mang tin?

Câu 2: (3 điểm)

a. Quá trình xử lý thông tin gồm những hoạt động cơ bản nào?

b. Mỗi việc dưới đây thuộc hoạt động nào trong quá trình xử lý thông tin:

* Em đang thực hiện một phép tính nhẩm

* Em chép bài trên bảng

Câu 3:

a. Thông tin trong máy tính được biểu diễn như thế nào? Đơn vị nào nhỏ nhất trong lưu trữ thông tin ?

b. Em hãy mã hóa số 3 thành dãy các kí tự 0 và 1?

Câu 4: Mạng máy tính là gì? Nêu lợi ích của mạng máy tính?

Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Tin học 6 năm 2021 – 2022

Câu Đáp án Điểm

1

– Thông tin là tất cả những gì đem lại sự hiểu biết cho con người về thế giới xung quanh (sự vật, sự kiện,…) và về chính mình.

– Thông tin được ghi lên vật mang tin trở thành dữ liệu. Thông tin thể hiện ở dạng văn bản, hình ảnh, âm thanh,…

– Vật mang tin là phương tiện dùng để lưu trữ và truyền tải thông tin như: giấy, báo, USB, ổ đĩa, đĩaCD, VCD,…

1.0đ

1.0đ

1.0đ

2

a. Các hoạt động xử lý thông tin:

Thu nhận thông tin

Xử lý thông tin

Lưu trữ thông tin

Truyền thông tin

b. Em đang thực hiện một phép tính nhẩm – Xử lý thông tin

* Em chép bài trên bảng –Lưu trữ thông tin.

0.5đ

0.5đ

0.5đ

0.5đ

1.0đ

3

a. Thông tin được biểu diễn trong máy tính bằng dãy các bit hay dãy nhị phân.

Bít là đơn vị nhỏ nhất trong lưu trữ thông tin.

b. Mã hóa số 3 (1đ)

0 1 2 3 4 5 6 7

Lần 1:  0 1 2 3            Trái = 0

Lần 2:     2 3               Phải = 1

Lần 3:        3               Phải = 1

Số 3: 011

0.5đ

0.5đ

1.0đ

4

Hai hay nhiều máy tính và các thiết bị được kết nốt để truyền thông tin cho nhau tạo thành một mạng máy tính.

Lợi ích của mạng máy tính: Người dùng có thể liên lạc với nhau để trao đổi thông tin, chia sẻ dữ liệu và dùng chung các thiết bị mạng.

1.0đ

Đề thi giữa học kì 1 môn Tin học 6 năm 2021 – 2022 – Đề 2

Ma trận đề thi giữa kì 1 môn Tin học 6 sách Chân trời sáng tạo

Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao Tổng
TN TL TN TL TN TL TN TL

Bài 1. Thông tin và dữ liệu

Nêu được khái niệm thông tin, dữ liệu, vật mang tin

Phân biệt thông tin, dữ liệu

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

1

2

20%

1

0,5

5%

1

2,5

25%

Bài 2. Xử lí thông tin

Chức năng của bàn phím, chuột

Trình tự xử lí thông tin của con người.

Ưu điểm của sử dụng máy tính

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

1

0.5

5%

1

0.5

5%

1

0.5

5%

3

1,5đ

10%

Bài 3. Thông tin trong máy tính

Biết được đơn vị nhỏ nhất để đo dung lượng thông tin là bit

Mã hóa số 3 và số 6 thành dãy bit gồm 2 kí hiệu 0 và 1

Đổi GB ra MB

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

1

0.5

5%

1

2

20%

1

0.5

5%

3

3.0đ

30%

Bài 4. Mạng máy tính

Liệt kê được các thành phần của mạng tính

Phân loại được 1 số loại thiết bị

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

1/2

1,5

15%

1/2

1,5

15%

1

30%

Tổng

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

2

1.0

10%

3/2

3,5

35%

1

0.5

5%

1

2

20%

2

1.0

10%

1/2

1,5

15%

1

0.5

5%

9

10.0

100%

Đề thi giữa học kì 1 môn Tin học 6 năm 2021 – 2022

Phần I: Trắc nghiệm (3 điểm)

Chọn câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Theo em, ưu điểm của việc sử dụng máy tính là:

A. Tốc độ cao, chi phí thấp.
B. Chính xác, chi phí thấp
C. Thu nhận được tất cả các dạng thông tin
D. Tốc độ cao, làm việc không mệt mỏi.

Câu 2: Trong giờ học, thầy giáo đang ghi nội dung bài tập lên bảng. Lúc này các chữ viết trên bảng đóng vai trò là:

A. Thông tin
B. Dữ liệu
C. Vật mang tin
D. Cả A và B

Câu 3: Chức năng của bàn phím, chuột máy tính là:

A. Thu nhận thông tin.
B. Hiển thị thông tin.
C. Xử lí thông tin.
D. Lưu trữ thông tin.

Câu 4: Em hãy sắp xếp 4 hoạt động sau thành trình tự xử lí thông tin của máy tính:

1. Truyền thông tin
2. Thu nhận thông tin
3. Lưu trữ thông tin
4. Xử lí thông tin

Thứ tự đúng sẽ là:

A. 1-2-3-4
B. 4-3-2-1
C. 2-4-3-1
D. 2-3-4-1

Câu 5: Đơn vị nhỏ nhất dùng để đo dung lượng thông tin là:

A. Bit
B. Byte (B)
C. Kilobyte (KB)
D. Megabyte (MB)

Câu 6: Nếu một bức ảnh được chụp bằng điện thoại di động có dung lượng khoảng 2 MB thì với dung lượng còn trống khoảng 4GB thì điện thoại có thể chứa khoảng bao nhiêu bức ảnh như vậy?

A. 200
B. 500
C. 2000
D. 2 triệu

Phần II: Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Thế nào là thông tin? Thế nào là dữ liệu? Thế nào là vật mang tin? Lấy ví dụ minh họa. (2 điểm)

Câu 2: Em hãy mã hóa số 3 và số 6 thành dãy các kí tự 0 và 1? (2 điểm)

Câu 3: Em hãy kể tên các thành phần của mạng máy tính? 1,5 điểm

Các thiết bị sau đây thuộc thành phần nào của mạng máy tính? (1,5 điểm)

Máy tính để bàn, điện thoại thông minh, Bluetooth, wifi, Phần mềm vào mạng, phần mềm mua sắm trực tuyến …

Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Tin học 6 năm 2021 – 2022

Phần I: Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án D B A D A C

Phần II: Tự luận (7 điểm)

Câu 1:

– Thông tin là tất cả những gì đem lại sự hiểu biết cho con người về thế giới xung quanh (sự vật, sự kiện,…) và về chính mình. 0.5đ

– Thông tin được ghi lên vật mang tin trở thành dữ liệu. Thông tin thể hiện ở dạng văn bản, hình ảnh, âm thanh,… 0.75đ

– Vật mang tin là phương tiện dùng để lưu trữ và truyền tải thông tin như: giấy, báo, USB, ổ đĩa, đĩa CD, VCD,…0.75đ

Câu 2:

Mã hóa số 3 (1đ)

Lần 1 0 1 2 3 4 5 6 7 Trái = 0

Lần 2: 0 1 2 3 Phải = 1

Lần 3: 2 3 phải = 1

Số 3: 011

Mã hóa số 6 (1đ)

Lần 1 0 1 2 3 4 5 6 7 Phải = 1

Lần 2: 4 5 6 7 Phải = 1

Lần 3: 6 7 Trái = 0

Số 6: 110

Câu 3:

– Các thành phần của mạng máy tính (1,5đ)

+ Thiết bị đầu cuối

+ Thiết bị kết nối

+ Phần mềm mạng

– Phân biệt: (1,5đ)

+ Thiết bị đầu cuối: Máy tính để bàn, điện thoại thông minh …

+ Thiết bị kết nối: Bluetooth, wifi

+ Phần mềm mạng: Phần mềm vào mạng, phần mềm mua sắm trực tuyến

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!