Lớp 7

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Công nghệ 7 năm 2022 – 2023 sách Chân trời sáng tạo

Đề thi giữa kì 1 Công nghệ 7 sách Chân trời sáng tạo năm 2022 – 2023 là tài liệu cực kì hữu ích mà THPT Nguyễn Đình Chiểu muốn giới thiệu đến quý thầy cô cùng các bạn lớp 7 tham khảo.

Đề kiểm tra giữa kì 1 Công nghệ 7 năm 2022 – 2023 gồm 2 đề có ma trận đề thi kèm theo đáp án giải chi tiết. Thông qua đề thi giữa kì 1 Công nghệ 7 giúp các bạn học sinh nhanh chóng làm quen với cấu trúc đề thi, ôn tập để đạt được kết quả cao trong kì thi sắp tới. Đồng thời cũng là tài liệu tham khảo dành cho quý thầy cô ra đề thi cho các em học sinh của mình. Vậy sau đây là nội dung chi tiết 2 đề thi giữa kì 1 Công nghệ 7 sách Chân trời sáng tạo, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Bạn đang xem: Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Công nghệ 7 năm 2022 – 2023 sách Chân trời sáng tạo

Đề kiểm tra giữa kì 1 Công nghệ 7

I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1. Người làm việc trong nhà nuôi cấy mô là:

A. Làm việc liên quan đến cây trồng
B. Làm việc liên quan đến nhân giống cây trồng
C. Làm việc liên quan đến bảo vệ cây trồng
D. Làm việc liên quan đến cây rừng

Câu 2. Người làm việc trong kĩ thuật viên lâm nghiệp:

A. Làm việc liên quan đến cây trồng
B. Làm việc liên quan đến nhân giống cây trồng
C. Làm việc liên quan đến bảo vệ cây trồng
D. Làm việc liên quan đến cây rừng

Câu 3. Người làm việc trong nghiên cứu mô tế bào thuộc nghề nào?

A. Nhà trồng trọt
B. Nhà nuôi cấy mô
C. Nhà bệnh học thực vật
D. Kĩ thuật viên lâm nghiệp

Câu 4. Người làm việc nghiên cứu bệnh hại cây trồng thuộc nghề nào?

A. Nhà trồng trọt
B. Nhà nuôi cấy mô
C. Nhà bệnh học thực vật
D. Kĩ thuật viên lâm nghiệp

Câu 5. Cây trồng nào sau đây thuộc nhóm cây lương thực:

A. Cây ngô
B. Cây khoai lang
C. Cây nhãn
D. Cây cải xanh

Câu 6. Cây trồng nào sau đây thuộc nhóm cây lấy củ:

A. Cây ngô
B. Cây khoai lang
C. Cây nhãn
D. Cây cải xanh

Câu 7. Cây trồng nào sau đây thuộc nhóm cây ăn quả:

A. Cây ngô
B. Cây khoai lang
C. Cây nhãn
D. Cây cải xanh

Câu 8. Cây trồng nào sau đây thuộc nhóm cây rau:

A. Cây ngô
B. Cây khoai lang
C. Cây nhãn
D. Cây cải xanh

Câu 9. Độc canh là gì?

A. Là phương thức canh tác chỉ trồng một loại cây duy nhất.
B. Là hình thức canh tác hai hay nhiều loại cây trên cùng diện tích, cùng lúc hoặc cách 1 khoảng thời gian không dài.
C. Là phương thức gieo trồng luân phiên các loại cây trồng khác nhau trên cùng một diện tích.
D. Là tăng số vụ gieo trồng trên một diện tích đất trồng trong một năm.

Câu 10. Luân canh là gì?

A. Là phương thức canh tác chỉ trồng một loại cây duy nhất.
B. Là hình thức canh tác hai hay nhiều loại cây trên cùng diện tích, cùng lúc hoặc cách 1 khoảng thời gian không dài.
C. Là phương thức gieo trồng luân phiên các loại cây trồng khác nhau trên cùng một diện tích.
D. Là tăng số vụ gieo trồng trên một diện tích đất trồng trong một năm.

Câu 11. Phương thức độc canh gây:

A. Giảm độ phì nhiêu của đất
B. Tăng sự lây lan sâu bệnh
C. Cả A và B đều đúng
D. Tận dụng diện tích đất, chất dinh dưỡng và ánh sáng.

Câu 12. Phương thức luân canh gây:

A. Tăng độ phì nhiêu của đất
B. Điều hòa chất dinh dưỡng cho đất
C. Giảm sâu, bệnh cho cây
D. Cả 3 đáp án trên

Câu 13. Chuẩn bị đất trồng gồm mấy bước?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 14. Chuẩn bị giống cây trồng gồm mấy bước?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 15. Chuẩn bị đất trồng có bước nào sau đây?

A. Lựa chọn giống để gieo trồng
B. Xử lí giống trước khi gieo
C. Kiểm tra số lượng hạt giống/ cây con
D. Cả 3 đáp án trên

Câu 16. Gieo trồng có bước nào sau đây?

A. Xác định thời vụ, phương tiện, cách thức gieo trồng
B. Kiểm tra hạt giống hoặc giống, đất trồng
C. Tiến hành gieo trồng
D. Cả 3 đáp án trên

Câu 17. Có mấy cách tưới nước nào sau đây?

A. Tưới thấm
B. Tưới ngập
C. Tưới phun mưa
D. Cả 3 đáp án trên

Câu 18. Cây trồng thiếu phân bón có đặc điểm?

A. Còi cọc
B. Kém phát triển
C. Năng suất thấp
D. Cả 3 đáp án trên

Câu 19. Yêu cầu kĩ thuật khi thu hoạch cây trồng là:

A. Đúng thời điểm
B. Nhanh
C. Hạn chế rơi vãi
D. Cả 3 đáp án trên

Câu 20. Thu hoạch su hào phù hợp với phương pháp nào?

A. Hái
B. Cắt
C. Nhổ
D. Đào

Câu 21. Chăm sóc cây trồng là:

A. Tưới nước
B. Bón phân
C. Vun cây
D. Cả 3 đáp án trên

Câu 22. Có mấy cách gieo trồng?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 23. Ngâm hạt giống theo tỉ lệ:

A. 1 sôi : 2 lạnh
B. 1 sôi : 3 lạnh
C. 2 sôi : 3 lạnh
D. 3 sôi : 3 lạnh

Câu 24. Cần lựa chọn cây con đảm bảo yêu cầu nào?

A. Khỏe
B. Đủ số lượng
C. Không sâu bệnh
D. Cả 3 đáp án trên

II. Tự luận

Câu 1 (2 điểm). Bản thân em phù hợp với nghề nào trong lĩnh vực trồng trọt? Giải thích?

Câu 2 (2 điểm). Trình bày quy trình chuẩn bị hạt giống?

Đáp án đề kiểm tra giữa kì 1 Công nghệ 7

I. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Câu 9

Câu 10

Câu 11

Câu 12

B

D

B

D

A

B

C

D

A

C

C

D

Câu 13

Câu

14

Câu 15

Câu 16

Câu 17

Câu 18

Câu 19

Câu 20

Câu 21

Câu 22

Câu 23

Câu 24

C

C

D

D

D

D

D

C

D

C

C

D

II. Tự luận

Câu 1 .

– Bản thân em thấy mình phù hợp với nghề ” Nhà nuôi cấy mô”.

– Giải thích: bản thân em là một người thích mày mò, nghiên cứu, khám phá. Em muốn phát triển thêm những mẫu cây trồng từ việc nuôi cấy mô trên những cây trồng sẵn có. Em muốn mình có thể tạo ra được nhiều giống cây trồng mới phát triển đạt năng suất cao có ích cho đời sống, cho bà con nông dân và góp phần cho nền kinh tế Việt Nam phát triển.

Câu 2 .

Quy trình chuẩn bị hạt giống:

– Bước 1: Lựa chọn giống để gieo trồng

– Bước 2: Xử lí giống trước khi gieo trồng

– Bước 3: Kiểm tra số lượng hạt giống/ cây con

Ma trận đề kiểm tra giữa kì 1 Công nghệ 7

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Tổng

Nghề trồng trọt ở Việt Nam

Phân biệt được đặc điểm các nghề trong lĩnh vực trồng trọt

Liên hệ bản thân với trồng trọt

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:

Số câu: 4

Số điểm: 1

Tỉ lệ: 10%

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:

Số câu: 1

Số điểm: 2

Tỉ lệ: 20%

Số câu: 5

Số điểm: 3

Tỉ lệ: 30%

Các phương thức trồng trọt ở Việt Nam

Kể tên các nhóm cây trồng phổ biến

Phân biệt được các phương thức trồng trọt phổ biến

Số câu: 4

Số điểm: 1

Tỉ lệ: 10%

Số câu:4

Số điểm:1

Tỉ lệ:10%

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:

Số câu: 8

Số điểm: 2

Tỉ lệ: 20%

Quy trình trồng trọt

Nêu được các bước trong quy trình trồng trọt

Trình bày được mục đích, yêu cầu trong quy trình trồng trọt

Giải thích quy trình trồng trọt

Số câu: 4

Số điểm: 1

Tỉ lệ: 10%

Số câu: 8

Số điểm: 2

Tỉ lệ: 20%

Số câu: 1

Số điểm: 2

Tỉ lệ: 20%

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:

Số câu: 13

Số điểm: 5

Tỉ lệ: 50%

Tổng

Số câu: 8

Số điểm: 2

Tỉ lệ: 20%

Số câu: 16

Số điểm: 4

Tỉ lệ: 40%

Số câu: 1

Số điểm: 2

Tỉ lệ: 20%

Số câu: 1

Số điểm: 2

Tỉ lệ: 20%

Số câu: 26

Số điểm: 10

Tỉ lệ: 100

……………

Mời các bạn tải File tài liệu để xem thêm đề thi giữa kì 1 Công nghệ 7

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!