Lớp 6

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Công nghệ 6 năm 2021 – 2022 sách Cánh diều

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Công nghệ 6 năm 2021 – 2022 sách Cánh diều gồm 3 đề thi môn Công nghệ lớp 6 theo sách mới. Mỗi đề thi đều có đáp án và bảng ma trận kèm theo, giúp thầy cô tham khảo để ra đề thi giữa học kì 1 lớp 6 cho học sinh của mình.

Với 3 đề kiểm tra giữa kì 1 Công nghệ 6, còn giúp các em học sinh ôn tập, làm quen với cấu trúc đề thi, luyện giải đề thật tốt để chuẩn bị cho bài thi giữa kì 1. Bên cạnh môn Công nghệ, có thể tham khảo thêm đề thi giữa kì 1 môn Toán, Khoa học tự nhiên, Tin học, Tiếng Anh 6. Vậy mời thầy cô và các em tải về tham khảo nhé:

Bạn đang xem: Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Công nghệ 6 năm 2021 – 2022 sách Cánh diều

Đề thi giữa học kì 1 môn Công nghệ 6 năm 2021 – 2022 – Đề 1

Ma trận đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn Công nghệ

A. Tính trọng số:

Nội dung Tổng số tiết Tiết LT Số tiết thực Trọng số Số câu
LT VD LT VD LT VD

Bài 1 Nhà ở đối với con người

2

2

2×70%=1,4

2-1,4=0,6

1,4:8×100=

17,5

0,6:8×100=

7,5

17,5:(10×0,5)=3,5

7,5:(10×0,5)=1,5

Bài 2 Xây dựng nhà ở

2

2

2×70%=1,4

2-1,4=0,6

17,5

7,5

17,5:(10×0,5)=3,5

7,5:(10×0,5)=1,5

Bài 3 Ngôi nhà thông minh

2

2

2×70%=1,4

2-1,4=0,6

17,5

7,5

17,5:(10×0,5)=3,5

7,5:(10×0,5)=1,5

Bài 4 Sử dụng năng lượng trong gia đình

1

1

1×70%=0,7

1-0,7=0,3

8,75

3,75

87,5:(10×0,5)=1,75

3,75:(10×0,5)=0,75

Ôn tập chủ đề 1: Nhà ở

1

0

0

1

0

12,5

0

12,5:(10×0,5)=2,5

Tổng

8

7

4,9

3,1

61,25

38,75

B. Ma trận đề

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

(70% TL, 30% TN)

Tên Chủ đề

(nội dung, chương…)

Nhận biết

(cấp độ 1)

Thông hiểu

(cấp độ 2)

Vận dụng

Cộng

Cấp độ thấp

(cấp độ 3)

Cấp độ cao

(cấp độ 4)

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Bài 1 Nhà ở đối với con người

Vai trò của nhà ở.

-Đặc điểm của nhà ở..

-Kiến trúc nhà ở đặc trưng của Việt Nam

Số câu

Số điểm

2

1 đ

1

1,5đ

Bài 2 Xây dựng nhà ở

– Kể được tên một số vật liệu để xây dựng một ngôi nhà. Mô tả các bước chính để xây dựng một ngôi nhà.

-Trình bày được một số yêu cầu đảm bảo an toàn lao động trong xây dựng nhà ở.

-Trình bày được các vật liệu xây dựng và một số công việc trong xây dựng một ngôi nhà.

Số câu

Số điểm

2

1 đ

1

Bài 3 Ngôi nhà thông minh

-Trình bày được khái niệm về ngôi nhà thông minh, các hệ thống trong ngôi nhà thông minh.

năng lượng.

-Mô tả được ba đặc điểm của ngôi nhà thông mình: tính tiện

nghi, tính an toàn, tiết kiệm

Số câu

Số điểm

1

0,5 đ

1

1,5đ

1

1,5đ

Bài 4 Sử dụng năng lượng trong gia đình

Trình bày được các biện pháp tiết kiệm năng lượng trong gia đình.

Số câu

Số điểm

1

2 đ

Ôn tập chủ đề 1: Nhà ở

Vận dụng thực tế

Số câu

Số điểm

1

0,5 đ

Tổng

5

2,5đ

1

1,5đ

1

0,5 đ

2

1

1,5đ

6TN + 4 câu TL

Đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn Công nghệ năm 2021 – 2022

I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Nhà ở là nơi

A. trú ngụ, sinh hoạt, nghỉ ngơi, gắn kết giữa các thành viên trong gia đình.
B. trú ngụ, sinh hoạt, nghỉ ngơi, gắn kết giữa các thành viên trong một lớp học.
B. tổ chức các buổi tiệc sinh nhật, đám cưới…của cá nhân có nhu cầu.
C. làm việc, học tập của các bạn học sinh trong một tập thể lớp.

Câu 2: Các phần chính của nhà là

A. móng, sàn, khung, tường, mái, cửa.
B. mái, tường, cửa chính, cửa sổ.
C. nồi cơm điện, tủ lạnh, máy giặt, tivi.
D. phòng khách, phòng ngủ, bếp, nhà vệ sinh.

Câu 3: Vật liệu nào sau đây không phải là vật liệu chính dùng để xây dựng nhà ở?

A. Cát.
B. Gạch.
C. Thép.
D. Kính.

Câu 4: Để đảm bảo an toàn lao động trong xây dựng nhà ở

A. cần đảm bảo an toàn cho cả người lao động, người và môi trường xung quanh.
B. cần làm giàn giáo chắc chắn là được.
C. chỉ cần đảm bảo an toàn cho người lao động bằng các trang thiết bị bảo hộ lao động.
D. chỉ cần đảm bảo an toàn khu vực thi công bằng các biển báo.

Câu 5: Hệ thống có trong ngôi nhà thông minh là

A. hệ thống chuyển đổi năng lượng.
B. hệ thống xử lý rác thải.
C. hệ thống internet.
D. hệ thống tự động dọn dẹp.

Câu 6: Để tiết kiệm năng lượng trong gia đình chúng ta nên

A. tắt các thiết bị điện khi không sử dụng.
B. sử dụng hết các đèn trong nhà vào buổi tối.
C. không cần lau chùi, bảo dưỡng các thiệt bị điện, sử dụng cho đến khi hỏng.
D. nên sử dụng loại quạt có công suất mạnh nhất để có thể mát nhất.

II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (1,5đ): Em hãy kể tên 3 kiểu kiến trúc đặc trưng của nhà ở Việt Nam. Trình bày những hiểu biết của em về kiểu nhà ở nông thôn.

Câu 2 (2đ): Em hãy trình bày các bước xây dựng nhà ở.

Câu 3 (1,5đ): Em hãy kể tên 3 đặc điểm của ngôi nhà thông minh. Trình bày một trong ba đặc điểm mà em cảm thấy tiện lợi nhất.

Câu 4 (2đ): Hãy nêu một số biện pháp sử dụng năng lượng gia đình tiết kiệm, hiệu quả.

Đề thi giữa học kì 1 môn Công nghệ 6 năm 2021 – 2022 – Đề 2

Ma trận đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn Công nghệ

Nội dung kiến thức Đơn vị kiến thức Mức độ nhận thức Tổng % tổng điểm
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Số CH
Số CH Thời gian (phút) Số CH Thời gian (phút) Số CH Thời gian (phút) Số CH Thời gian (phút) TN TL Thời gian (phút)

1.Nhà ở

1.1. Nhà ở đối với con người

2

1,5

1

8

1

1,5

1

2

4

1

13

30

1.2. Xây dựng nhà ở

2

1,5

2

2

2

9

1

1,5

6

1

14

25

1.3. Ngôi nhà thông minh

2

1,5

2

2

2

9

1

2

6

1

14,5

35

2. Bảo quản và chế biến thực phẩm

2.1. Thực phẩm và giá trị dinh dưỡng.

2

1,5

1

1

1

1

0

0

4

0

3,5

10

Tổng

8

6

6

13

6

20,5

3

5,5

20

3

45

100

Tỷ lệ %

20

32,5

40

7,5

50

50

100

100

Tỷ lệ % chung

52,5

47,5

50

50

100

Bản đặc tả đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 6 môn Công nghệ

Nội dung kiến thức Đơn vị kiến thức Mức độ kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra, đánh giá Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao

1. Nhà ở

1.1. Nhà ở đối với con người

– Nhận biết: Nhận ra được vai trò của nhà ở và các phần chính của nhà ở.

– Thông hiểu: Xác định được yêu cầu phân chia khu vực trong nhà ở.

– Vận dụng: Trình tự đúng trong xây dựng nhà ở.

– Vận dụng cao: Phân biệt được các kiểu kiến trúc.

2

1

1

1

1.2. Xây dựng nhà ở.

– Nhận biết: Kể tên một số vật liệu trong xây dựng nhà ở

– Thông hiểu: Nhận biết được một số vật liệu xây dựng nhà ở.

– Vận dụng: Một số lĩnh vực nghề nghiệp liên quan.

– Vận dụng cao: Vật liệu mới trong xây dựng.

2

2

2

1

1.3.Ngôi nhà thông minh.

– Nhận biết: Đặc điểm của ngôi nhà thông minh.

– Thông hiểu: Các hệ thống trong ngôi nhà thông minh.

– Vận dụng: Các hệ thống trong ngôi nhà thông minh.

– Vận dụng cao: Cách vận hành các hệ thống trong ngôi nhà thông minh.

2

2

2

1

2. Bảo quản và chế biến thực phẩm

2.1. Thực phẩm và giá trị dinh dưỡng.

– Nhận biết: Các nhóm thực phẩm.

– Thông hiểu: Vai trò của các chất dinh dưỡng đối với sức khỏe con người.

– Vận dụng: Dinh dưỡng cân đối để cơ thể phát triển khỏe mạnh.

2

1

1

0

Tổng

8

6

6

3

Đề thi giữa kì 1 môn Công nghệ lớp 6 năm 2021 – 2022

PHÒNG GD&ĐT …………
TRƯỜNG THCS TT…….

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2021-2022
MÔN: CÔNG NGHỆ – LỚP 6

Thời gian làm bài: 45 phút

A. TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án đúng nhất trong các câu sau:

Câu 1. Ai là người thiết kế bản vẽ ngôi nhà?

A. Chủ nhà.
B. Thợ xây.
C. Kĩ sư vật liệu xây dựng.
D. Kiến trúc sư.

Câu 2. Người đi tới đâu, hệ thống đèn tương ứng tự động bật để chiếu sáng thuộc hệ thống nào trong ngôi nhà thông minh:

A. Hệ thống an ninh, an toàn.
B. Hệ thống chiếu sáng
C. Hệ thống giải trí
D. Hệ thống điều khiển các thiết bị gia dụng.

Câu 3: Khi có nguy cơ mất an toàn, hệ thống an ninh báo cháy và chữa cháy sẽ thông báo cho chủ nhà qua:

A. điện thoại.
B. còi, đèn, chớp.
C. chờ chủ nhà về.
D. đáp án A và B

Câu 4. Sản phẩm được tạo ra bằng cách kết hợp vôi, nước và các chế phẩm nông nghiệp: xơ dừa, vỏ trấu, tre, sợi đay…có thể sử dụng để làm mái, tường và nền nhà, gọi là:

A. thiết bị đảm bảo an toàn.
B. bê tông làm từ động vật.
C. rác thải công trình.
D. bê tông làm từ thực vật.

Câu 5. Vai trò chính của nhà ở đối với đời sống con người là:

A. tiếp khách.
B. bảo vệ con người.
C. chứa đồ.
D. trang trí.

Câu 6. Muốn cơ thể phát triển một cách cân đối, khỏe mạnh chúng ta cần:

A. ăn nhiều thực phẩm cung cấp chất béo.
B. ăn nhiều thức ăn giàu chất đạm.
C. đảm bảo cân bằng dinh dưỡng của 4 nhóm thực phẩm trong mỗi bữa ăn.
D. ăn nhiều thực phẩm giàu tinh bột, đường.

Câu 7. Người đi tới đâu, đèn tự động bật sáng thuộc đặc điểm nào của ngôi nhà thông minh?

A. Tiết kiệm năng lượng.
B. Tính tiện nghi
C. Tính an toàn.
D. Cả A,B,C

Câu 8. Nguyên tắc hoạt động của hệ thống trong ngôi nhà thông minh:

A. Xử lý- Chấp hành- Nhận lệnh- Hoạt động.
B. Nhận lệnh – Chấp hành- Xử lý.
C. Hoạt động- Xử lý- Chấp hành- Nhận lệnh.
D. Nhận lệnh- Xử lý- Chấp hành.

Câu 9. Còi báo cháy kêu khi phát hiện nồng độ khói trong nhà vượt ngưỡng an toàn thuộc đặc điểm nào của ngôi nhà thông minh ?

A. Tính tiện nghi.
B. Tiết kiệm năng lượng.
C. Tính an toàn cao.
D. Đáp án khác.

Câu 10. Trình tự đúng của các bước xây dựng nhà ở là:

A. chuẩn bị, hoàn thiện, xây dựng phần thô.
B. hoàn thiện, xây dựng phần thô, chuẩn bị.
C. chuẩn bị, xây dựng phần thô, hoàn thiện.
D. Xây dựng phần thô, chuẩn bị, hoàn thiện.

Câu 11. Nhà ở được cấu tạo từ các phần chính là:

A. khung, tường, mái, cửa.
B. móng, sàn, mái, cửa.
C. móng, sàn, khung, tường.
D. móng, sàn, khung, tường, mái, cửa.

Câu 12. Vật liệu chính dùng để xây dựng nhà ở đô thị là:

A. cát, đá, thép, xi măng, gạch, gỗ, kính.
B. tre, nứa, rơm, rạ,
C. đất, đá, rơm, rạ.
D. thủy tinh, gốm sứ.

Câu 13. Trong các chất dinh dưỡng sau: đường, đạm, chất khoáng, chất béo, loại nào không cung cấp năng lượng cho cơ thể?

A. Đạm.
B. Chất khoáng.
C. Đường.
D. Chất béo.

Câu 14. Đặc điểm của ngôi nhà thông minh là:

A. tiết kiệm năng lượng.
B. tiện nghi, an toàn, tiết kiệm năng lượng.
C. tiện nghi, dễ lắp đặt.
D. tiện nghi, tiết kiệm năng lượng.

Câu 15. Nhà nổi trên mặt nước, nhà sàn ở miền núi thuộc kiến trúc:

A. kiểu nhà ở đô thị.
B. kiểu nhà ở các khu vực đặc thù.
C. kiểu nhà ở nông thôn.
D. kiểu nhà liền kề.

Câu 16. Việc thiết kế bản vẽ ngôi nhà thuộc bước nào của xây dựng nhà ở?

A. Xây dựng phần thô.
B. Hoàn thiện.
C. Chuẩn bị.
D. Đáp án khác.

Câu 17. Cơm, bánh mì, bún, thuộc nhóm thực phẩm?

A. Giàu tinh bột, đường.
B. Giàu chất đạm.
C. Giàu vitamin, chất khoáng.
D. Giàu chất béo.

Câu 18. Việc sơn trong và ngoài ngôi nhà thuộc bước nào của xây dựng nhà ở:

A. Chuẩn bị.
B. Hoàn thiện
C. Xây dựng phần thô
D. Đáp án khác.

Câu 19. Thịt, cá, tôm, trứng, thuộc nhóm thực phẩm:

A. Giàu chất đạm.
B. Giàu vitamin, chất khoáng.
C. Giàu tinh bột, đường.
D. Giàu chất béo.

Câu 20. Khi phân chia khu vực sinh hoạt trong nhà, phòng ngủ nghỉ thường được bố trí:

A. ở nơi thoáng gió, mát
B. bên trong phòng bếp.
C. khu vực yên tĩnh, riêng biệt.
D. ở nơi đông người qua lại.

B. TỰ LUẬN: (5,0 điểm)

Câu 21. Trình bày đặc điểm nhà ở của Việt Nam?

Câu 22. Nêu các bước chính xây dựng nhà ở? Khi xây dựng nhà ở, người lao động cần có những trang thiết bị nào khi lao động để đảm bảo an toàn lao động?

Câu 23. Em hãy mô tả ngôi nhà thông minh mơ ước của em?

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Công nghệ lớp 6 năm 2021 – 2022

A. TRẮC NGHIỆM: Mỗi đáp án đúng được 0,25đ.

Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Đáp án D B D B B C B D C C D A B B B C A B A C

B. TỰ LUẬN: (5,0 điểm)

Câu hỏi Đáp án Điểm

Câu 21. Đặc điểm nhà ở của Việt Nam. (2đ)

Các phần chính: khung nhà, mái nhà, cửa sổ, sàn nhà, cửa chính, tường nhà, móng nhà.

0,75đ

Các khu vực chính trong nhà: nơi thờ cúng, phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ, phòng vệ sinh…

0,75đ

Tính vùng miền.

0,5đ

Câu 22: Các bước chính khi xây dựng nhà ở? Khi tham gia xây dựng nhà ở người lao động cần có trang thiết bị gì để đảm bảo an toàn lao động?(2đ)

Các bước chính khi xây dựng nhà ở:

+ Thiết kế

+ Thi công

+ Hoàn thiện

0,5đ

0.5đ

0.5đ

– Để đảm bảo an toàn lao động người lao động cần trang bị các thiết bị bảo hộ như mũ bảo hiểm, găng tay, giày, dây bảo hộ, kính, giàn giáo an toàn,….

0,5đ

Câu 23: Mô tả ngôi nhà thông minh mơ ước. (1đ)

– HS mô tả ngôi nhà có ít nhất 2/3 đặc điểm của ngôi nhà thông minh.

>> Tải file để tham khảo trọn Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Công nghệ 6 năm 2021 – 2022 sách Cánh diều

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!