Lớp 8

Bất đẳng thức tam giác

Bất đẳng thức tam giác là một trong những kiến thức quan trọng giúp các em học sinh lớp 8 giải được các dạng bài tập liên quan đến quan hệ giữa 3 cạnh trong một tam giác. Vậy bất đẳng thức tam giác là gì, các yếu tố trong tam giác có quan hệ như thế nào? Mời các em học sinh hãy cùng THPT Nguyễn Đình Chiểu theo dõi bài viết dưới đây nhé.

Thông qua tài liệu bất đẳng thức tam giác giúp học sinh củng cố, nắm vững chắc kiến thức nền tảng, vận dụng với các bài tập cơ bản để đạt được kết quả cao trong kì thi sắp tới. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Bạn đang xem: Bất đẳng thức tam giác

1. Bất đẳng thức tam giác là gì?

Trong toán học, bất đẳng thức tam giác là một định lý phát biểu rằng trong một tam giác, chiều dài của một cạnh phải nhỏ hơn tổng, nhưng lớn hơn hiệu của hai cạnh còn lại .

Trong một tam giác bất kỳ, tổng độ dài hai cạnh bao giờ cũng lớn hơn độ dài cạnh còn lại

– Xét tam giác ABC ta có:

AB + AC > BC

AB + BC > AC

AC + BC > AB

2. Bài tập bất đẳng thức

Ví dụ 1: Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của 1 tam giác. Chứng minh rằng<img alt="dfrac{a}{{b + c}} + dfrac{b}{{a + c}} + dfrac{c}{{a + b}} < 2" width="220" height="42" data-type="0" data-latex="dfrac{a}{{b + c}} + dfrac{b}{{a + c}} + dfrac{c}{{a + b}}

Gợi ý đáp án

Ta có <img alt="dfrac{a}{{b + c}} < 1 Rightarrow dfrac{a}{{b + c}} < dfrac{{2a}}{{a + b + c}}" width="257" height="42" data-type="0" data-latex="dfrac{a}{{b + c}} < 1 Rightarrow dfrac{a}{{b + c}}

Tương tự ta có: <img alt="dfrac{b}{{c + a}} < 1 Rightarrow dfrac{b}{{c + a}} < dfrac{{2b}}{{a + b + c}};dfrac{c}{{a + b}} < 1 Rightarrow dfrac{c}{{a + b}} < dfrac{{2c}}{{a + b + c}}" width="529" height="42" data-type="0" data-latex="dfrac{b}{{c + a}} < 1 Rightarrow dfrac{b}{{c + a}} < dfrac{{2b}}{{a + b + c}};dfrac{c}{{a + b}} < 1 Rightarrow dfrac{c}{{a + b}}

Cộng vế theo vế ta được

<img alt="dfrac{a}{{b + c}} + dfrac{b}{{c + a}} + dfrac{c}{{a + b}} < dfrac{{2a}}{{a + b + c}} + dfrac{{2b}}{{a + b + c}} + dfrac{{2c}}{{a + b + c}} = dfrac{{2left( {a + b + c} right)}}{{a + b + c}} = 2" width="653" height="44" data-type="0" data-latex="dfrac{a}{{b + c}} + dfrac{b}{{c + a}} + dfrac{c}{{a + b}}

Vậy <img alt="dfrac{a}{{b + c}} + dfrac{b}{{a + c}} + dfrac{c}{{a + b}} < 2" width="220" height="42" data-type="0" data-latex="dfrac{a}{{b + c}} + dfrac{b}{{a + c}} + dfrac{c}{{a + b}}

Ví dụ 2: Cho a, b, c > 0. Chứng minh rằng: <img alt="1 < dfrac{a}{{a + b}} + dfrac{b}{{b + c}} + dfrac{c}{{c + a}} < 2" width="254" height="42" data-type="0" data-latex="1 < dfrac{a}{{a + b}} + dfrac{b}{{b + c}} + dfrac{c}{{c + a}}

Gợi ý đáp án

Ta có : <img alt="dfrac{a}{{a + b + c}} < dfrac{a}{{a + b}} < dfrac{{a + c}}{{a + b + c}}" width="253" height="40" data-type="0" data-latex="dfrac{a}{{a + b + c}} < dfrac{a}{{a + b}}

Tương tự ta có:

<img alt="dfrac{b}{{a + b + c}} < dfrac{b}{{b + c}} < dfrac{{b + a}}{{a + b + c}}" width="251" height="42" data-type="0" data-latex="dfrac{b}{{a + b + c}} < dfrac{b}{{b + c}}

<img alt="dfrac{c}{{a + b + c}} < dfrac{c}{{c + a}} < dfrac{{c + b}}{{a + b + c}}" width="253" height="42" data-type="0" data-latex="dfrac{c}{{a + b + c}} < dfrac{c}{{c + a}}

Cộng theo vế ta được:

<img alt="begin{array}{l}
dfrac{a}{{a + b + c}} + dfrac{b}{{a + b + c}} + dfrac{c}{{a + b + c}} < M < dfrac{{a + b}}{{a + b + c}} + dfrac{{b + c}}{{a + b + c}} + dfrac{{c + a}}{{a + b + c}}\
Rightarrow dfrac{{a + b + c}}{{a + b + c}} < M < dfrac{{2left( {a + b + c} right)}}{{a + b + c}}\
Rightarrow 1 < M < 2
end{array}" width="634" height="117" data-type="0" data-latex="begin{array}{l}
dfrac{a}{{a + b + c}} + dfrac{b}{{a + b + c}} + dfrac{c}{{a + b + c}} < M < dfrac{{a + b}}{{a + b + c}} + dfrac{{b + c}}{{a + b + c}} + dfrac{{c + a}}{{a + b + c}}\
Rightarrow dfrac{{a + b + c}}{{a + b + c}} < M < dfrac{{2left( {a + b + c} right)}}{{a + b + c}}\
Rightarrow 1 < M

Ví dụ 3: Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh là a, b,c chu vi là 2p. Chứng minh rằng: dfrac{{abc}}{8} ge left( {p - a} right)left( {p - b} right)left( {p - c} right)

Gợi ý đáp án

Ta có left( {p - a} right)left( {p - b} right)left( {p - c} right) ge 2sqrt {left( {p - a} right)left( {p - b} right)} Rightarrow c ge 2sqrt {left( {p - a} right)left( {p - b} right)}

Chứng minh tương tự ta có: a ge 2sqrt {left( {p - b} right)left( {p - c} right)}

b ge 2sqrt {left( {p - a} right)left( {p - c} right)}

Nhân theo vế ta được: abc ge 8left( {p - a} right)left( {p - b} right)left( {p - c} right)

Ví dụ 4: Cho a + b + c = 1. Chứng minh rằng: {a^2} + {b^2} + {c^2} ge frac{1}{3}

Gợi ý đáp án

Đặtleft{ begin{array}{l} a = x + dfrac{1}{3}\ b = y + dfrac{1}{3}\ c = z + dfrac{1}{3} end{array} right. Rightarrow left{ begin{array}{l} {a^2} = {x^2} + dfrac{2}{3}x + dfrac{1}{9}\ {b^2} = {y^2} + dfrac{2}{3}y + dfrac{1}{9}\ {c^2} = {z^2} + dfrac{2}{3}z + dfrac{1}{9} end{array} right. .

Cộng theo vế ta được {a^2} + {b^2} + {c^2} = {x^2} + {y^2} + {z^2} + frac{2}{3}left( {x + y + z} right) + dfrac{1}{3},,,left( 1 right)

a + b + c = x + y + z + 1 Rightarrow x + y + z = 0. Thay vào (1) ta được {a^2} + {b^2} + {c^2} = {x^2} + {y^2} + {z^2} + dfrac{1}{3} ge dfrac{1}{3},

(đpcm)

Ví dụ 5: Cho a, b,c > 0 thỏa mãn dfrac{1}{a} + dfrac{1}{b} + dfrac{1}{c} le a + b + c .

Tìm GTLN của T = dfrac{1}{{2 + {a^2}}} + dfrac{1}{{2 + {b^2}}} + dfrac{1}{{2 + {c^2}}}

Gợi ý đáp án

Ta có:

2T = left( {1 - dfrac{{{a^2}}}{{2 + {a^2}}}} right) + left( {1 - dfrac{{{b^2}}}{{2 + {b^2}}}} right) + left( {1 - dfrac{{{c^2}}}{{2 + {c^2}}}} right) = 3 - left( {dfrac{{{a^2}}}{{2 + {a^2}}} + dfrac{{{b^2}}}{{2 + {b^2}}} + dfrac{{{c^2}}}{{2 + {c^2}}}} right) = 3 - A

Áp dụng BĐT Cauchy – Schawzr ta có:

A ge dfrac{{a + b + c}}{{{a^2} + {b^2} + {c^2} + 6}} = dfrac{{{a^2} + {b^2} + {c^2} + 2left( {ab + bc + ca} right)}}{{{a^2} + {b^2} + {c^2} + 6}},,left( 1 right)

abcleft( {a + b + c} right) ge ab + bc + ca Rightarrow {left( {ab + bc + ca} right)^2} ge 3abcleft( {a + b + c} right) thay vào (1) ta được A ge 1 Rightarrow 2T le 2 Rightarrow T le 1

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!