Tổng hợp

Báo cáo sơ kết thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam

Báo cáo sơ kết thi đua 20/11 giúp thầy cô tham khảo, có thêm nhiều kinh nghiệm để viết báo cáo tổng kết 20/11, báo cáo sơ kết 20/11 nhằm tổng hợp lại những thành tích, những gì đã đạt được trong đợt chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

Báo cáo sơ kết thi đua 20/11, còn đề ra phương hướng, biện pháp thực hiện, những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới để phấn đấu. Chi tiết mời thầy cô cùng theo dõi 4 mẫu báo cáo sơ kết thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 trong bài viết dưới đây:

Bạn đang xem: Báo cáo sơ kết thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam

Báo cáo sơ kết thi đua chào mừng ngày 20/11 – Mẫu 1

UBND THỊ XÃ………..

PHÒNG – CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…….., ngày…. tháng…. năm……

BÁO CÁO SƠ KẾT CÁC HOẠT ĐỘNG THI ĐUA CHÀO MỪNG KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

Thực hiện phương hướng, nhiệm vụ năm học và nghị quyết Công đoàn các cấp, Phòng Giáo dục & Đào tạo và Công đoàn Giáo dục thị xã đã có Công văn …………. về Kế hoạch phát động phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học………; Công văn……….. về việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Phòng Giáo dục & Đào tạo và Công đoàn Giáo dục thị xã đánh giá kết quả thực hiện đợt thi đua chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/……. và phát động thi đua từ nay đến ……. với những nội dung trọng tâm như sau:

1. Những việc đã làm được

1.1. Đối với Phòng GD&ĐT và Công đoàn Giáo dục

– Triển khai nhiệm vụ năm học ……. của chuyên môn và công đoàn đến tận các đơn vị trường học trực thuộc (triển khai chung và theo từng cấp học).

– Phòng GD&ĐT và Công đoàn Giáo dục thị xã phối hợp phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học …….. và chỉ đạo tổ chức hội nghị xây dựng kế hoạch, hội nghị Công đoàn cơ sở đầu năm học.

– Tập trung chỉ đạo để nâng cao chất lượng; thi học sinh giỏi…

– Tham gia các lớp tập huấn, tổ chức tập huấn triển khai các chuyên đề về chuyên môn, quản lí.

– Tổ chức các hoạt động đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt – học tốt. Kiểm tra, đề nghị công nhận thị xã đạt chuẩn Phổ cập giáo dục Mầm non trẻ 5 tuổi, Phổ cập giáo dục TH, Phổ cập giáo dục THCS, Trường đạt chuẩn quốc gia; công tác Kiểm định chất lượng giáo dục.

– Tích cực đổi mới công tác quản lý, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Duy trì việc chuyển tải một số thông tin qua mạng giúp các trường nắm bắt và xử lý thông tin kịp thời, thuận tiện…

– Phối hợp bàn giao nhà tình nghĩa cho GV có hoàn cảnh khó khăn.

– Đăng kí thi đua toàn ngành và Công đoàn đầu năm học…….

– Công bố và trao kết quả thi đua của Chuyên môn và Công đoàn năm học…….. kịp thời đến các đơn vị ngay sau khi có quyết định của các cấp.

* Tổ chức các hoạt động trọng tâm hướng về kỷ niệm ……. năm ngày Nhà giáo Việt Nam

– Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm….. năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

– Tổ chức gặp mặt thân mật các đồng chí nguyên lãnh đạo và cán bộ chuyên viên Phòng GD&ĐT đã nghỉ hưu.

– Tham mưu lãnh đạo Thị ủy, HĐND, UBND, UBMT TQVN thị xã thăm và chúc mừng tại các trường trực thuộc.

– Phối hợp với các đơn vị liên quan tặng quà cho cán bộ đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

1.2. Đối với trường và công đoàn cơ sở

– Tổ chức hội nghị xây dựng kế hoạch, hội nghị Công đoàn cơ sở đầu năm học.

– Tổ chức phối hợp phổ biến, học tập và triển khai các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị, nhiệm vụ năm học… đến tận đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh; hưởng ứng đợt phát động thi đua của Phòng và Công đoàn Giáo dục thị xã. Hầu hết các trường tổ chức phát động thi đua, tổ chức kí cam kết trong hội nghị cán bộ công chức, viên chức và hội nghị công đoàn cơ sở đầu năm.

– Cụ thể hoá nội dung thi đua của Ngành và Công đoàn, nhiều trường xây dựng các tiêu chí thi đua và định lượng các tiêu chí để đánh giá.

– Huy động các nguồn lực để tu sửa, mua sắm cơ sở vật chất, thiết bị trường học, xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện.

– Đa số các đơn vị đều tổ chức thi giáo viên giỏi cấp trường, thao giảng, dự giờ, đúc rút kinh nghiệm để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, chọn những tiết dạy hay để công giảng; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp dạy học nhằm khuyến khích sự chuyên cần, tích cực, chủ động, sáng tạo và ý thức vươn lên của học sinh.

– Các trường THCS, Tiểu học tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu với nhiều hình thức nhằm hạn chế HS yếu, kém, nâng cao chất lượng giáo dục.

– Các CĐCS phối hợp nhà trường tổ chức các hoạt động vui tươi, lành mạnh, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với cán bộ, đoàn viên. Nhiều đơn vị đã tổ chức có hình thức phong phú, nội dung, ý nghĩa thiết thực như: thi nấu ăn, tham quan, dã ngoại (dịp kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10); gặp mặt GV hưu trí, tham mưu lãnh đạo địa phương, Hội Cha mẹ học sinh tổ chức kỷ niệm ôn lại truyền thống ngày Nhà giáo Việt Nam chung trên địa bàn phường, xã như: ………….

2. Hạn chế

– Chất lượng và hiệu quả của phong trào ở một số nơi ít có sự chuyển biến, thiếu sự quan tâm đầu tư.

– Việc tổ chức sơ kết, đánh giá phong trào thi đua nhằm đúc rút kinh nghiệm, biểu dương các tập thể và cá nhân tiêu biểu chưa được chú trọng tổ chức ở một số trường và chưa có báo cáo cụ thể.

– Một số đơn vị, sự phối hợp giữa chuyên môn và công đoàn trong một số hoạt động, phong trào chưa thực sự đồng bộ, hiệu quả.

3. Những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến………

Phòng và CĐGD thị xã phát động đợt thi đua từ nay đến …….. với nội dung trọng tâm như sau:

– Tập trung các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục.

– Tổ chức nghiêm túc các kì kiểm tra chất lượng học sinh theo quy định; tham gia kì thi chọn học sinh giỏi cấp thị xã, cấp tỉnh.

– Tổ chức và tham gia hội thi giáo viên giỏi các cấp. Tham gia đầy đủ và có hiệu quả các hội thi cấp tỉnh, thị xã và các hội thi khác theo quy trình nhiệm vụ năm học của từng cấp học.

– CĐCS phối hợp với nhà trường giải quyết đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định cho cán bộ, đoàn viên. Tổ chức thăm hỏi, động viên cán bộ, đoàn viên thực sự khó khăn vào dịp Tết Nguyên đán Bính Thân.

– Quan tâm đến các đối tượng học sinh, chú trọng học sinh yếu, kém, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có nguy cơ bỏ học, vận động học sinh bỏ học trở lại lớp…

– Đẩy mạnh công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục, chú trọng các đơn vị trong lộ trình năm học …… và năm …….

– Các khối thi đua cần tiến hành họp do đồng chí Trưởng khối chủ trì để rà soát, xây dựng các tiêu thi đua sát hợp với đặc điểm tình hình của khối mình, đồng thời lập chương trình kế hoạch tổ chức hoạt động của khối nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua của các đơn vị trong khối theo Thông báo ……… của Hội đồng thi đua, khen thưởng thị xã……. về việc cử Trưởng khối, Phó trưởng khối thi đua ngành Giáo dục năm học…….

– Bám sát quy trình chỉ đạo nhiệm vụ năm học của Ngành, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của CĐGD thị xã; bám sát Kế hoạch, chương trình công tác của trường và của CĐCS để tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2) với nhiều hình thức phong phú, thiết thực.

– Tham gia tốt các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao nhân dịp mừng Đảng – mừng Xuân Bính Thân. Tổ chức tuyển chọn và tăng cường tập luyện để tham gia giải cầu lông truyền thống trong CNVCLĐ do CĐGD thị xã tổ chức.

Trên đây là đánh giá về kết quả đợt phát động thi đua lần thứ nhất và một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay ……., Phòng và Công đoàn Giáo dục thị xã đề nghị các đơn vị tích cực triển khai rộng rãi trong cán bộ, giáo viên, đoàn viên công đoàn, học sinh và xã hội nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm học đã đề ra.

Báo cáo kết quả về Phòng GD&ĐT qua bộ phận TCCB – Thanh tra – Thi đua trước ngày ……… Riêng đợt thi đua thứ ba, các đơn vị trực thuộc căn cứ vào tình hình thực tiễn của đơn vị mình, chủ động tổ chức phát động và triển khai các phong trào thi đua phù hợp. Báo cáo kết quả lồng ghép vào báo cáo tổng kết và báo cáo thành tích tập thể năm học …….. của đơn vị mình./.

TRƯỞNG PHÒNG

……………………

TM. BCH CĐGD THỊ XÃ
 CHỦ TỊCH

……………………

Nơi nhận:

– Sở GD&ĐT và CĐGD tỉnh: để báo cáo;
– Hội đồng TĐ-KT thị xã: để báo cáo;
– LĐLĐ thị xã: để báo cáo;
– Các Trường và CĐCS trực thuộc: để thực hiện;
– Các UVBCH CĐGD thị xã: để thực hiện;
– Website Phòng GD&ĐT;
– Lưu : VT, TĐ-KT, CĐGD.

Báo cáo sơ kết thi đua chào mừng ngày 20/11 – Mẫu 2

UBND ……………………

TRƯỜNG ………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–

Số: …. /BC-……..

……., ngày … tháng 11 năm …

BÁO CÁO
SƠ KẾT THI ĐUA ĐỢT 1 VÀ PHÁT ĐỘNG THI ĐUA ĐỢT 2

A. BÁO CÁO SƠ KẾT THI ĐUA ĐỢT CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

Năm học …-… là năm học mang ý nghĩa về chính trị xã hội. Năm học tiếp tục thực hiện chủ đề “Đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục”, đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, năm học tiếp tục phát huy cuộc vận động “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”. Tất cả tạo nên một diện mạo, một không khí mới cho phong trào thi đua lớn của năm học này.

Năm nào cũng vậy cứ đến 20/11 là trường ……………… lại cùng với các nhà trường trong toàn huyện tổ chức lễ kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam. Để đánh giá hoạt động thi đua của nhà trường trong đợt thi đua thứ nhất năm học …-…. Thay mặt ban thi đua nhà trường xin được báo cáo trước các vị đại biểu, các Thầy Cô giáo và toàn thể các em HS về kết quả hoạt động TĐ của nhà trường trong đợt thi đua thứ nhất và phát động thi đua đợt 2 trong năm học này. Báo cáo gồm các nội dung sau:

+ Đặc điểm tình hình.

+ Các nội dung, kết quả thi đua.

I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.

1. Thuận lợi:

Đội ngũ CBGV tương đối đầy đủ, được đào tạo hầu hết đạt chuẩn và trên chuẩn rất nhiệt tình trong công tác.

Trường thường xuyên nhận được sự quan tâm giúp đỡ, chỉ đạo sát sao của tập thể lãnh đạo ngành, công đoàn ngành, cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, hội cha mẹ HS

Hầu hết GV nhà trường đều được dưỡng về đổi mới phương pháp giảng dạy. Cơ sở vật chất nhà trường dần ổn định, đây là mặt thuận lợi hết sức quan trọng, giúp cho CBGV làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đa số Các em HS ngoan, đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập và lao động.

2. Khó khăn:

Cơ sở vật chất của nhà trường chất lượng còn chưa cao. Phòng làm việc cho lãnh đạo và hội đồng nhà trường còn chưa đủ.

Đội ngũ CBGV đầu năm học không ổn định như đi công tác, thuyên chuyển công tác làm ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động dạy – học.

Địa bàn xã rộng, nhiều HS nhà ở xa trường, nên ảnh hưởng nhiều tới việc duy trì sĩ số.

Nhiều phụ huynh chưa thực sự quan tâm đến việc học của con em mình, hầu như phó mặc cho nhà trường.

II/ NHỮNG NỘI DUNG , KẾT QUẢ THI ĐUA.

Ngay từ đầu năm học ban thi đua nhà trường đã kiện toàn, xây dựng kế hoạch thi đua và phát động thi đua đợt một, tổ chức đăng kí thi đua cho CBGV.

1. Công tác GD tư tưởng chính trị

* Ưu điểm:

Nhà trường đã tổ chức cho CBGV học tập, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, đặc biệt là các cuộc vận động như cuộc vận động “ hai không với 04 nội dung” , cuộc vận động ” Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức tự học và sáng tạo” cuộc vận động học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Trường phối hợp với công đoàn làm tốt công tác tư tưởng cho CBGV, xây dựng kế hoạch thi đua xây dựng phong trường học thân thiện, học sinh tích cực triển khai trong toàn trường CBGV trong trường luôn gìn giữ được phẩm chất đạo đức của nhà giáo, chấp hành nghiêm pháp luật của nhà nước, nội qui qui định của ngành và của trường.

Tư thế tác phong, lối sống của CBGV trong nhà trường luôn giản dị, mẫu mực, có mối quan hệ gần gũi với HS, các bậc phụ huynh và nhân dân trong xã.

Thông qua các tiết học và các HĐ khác GVCN cùng với GVBM giáo dục HS chấp hành tốt nội qui qui định của trường và lớp đề ra.

* Hạn chế:

Một vài CBGV ý thức trách nhiệm còn chưa cao, thiếu nhiệt tình với công việc.

Một số em HS chưa ý thức được nhiệm vụ học tập nên mục tiêu phấn đấu không rõ ràng, còn hiện tượng học sinh xịt hơi xe, học sinh đánh nhau.

2. Công tác dạy – học.

*Ưu điểm:

Bước vào đầu năm học nhà trường và chuyên môn đã có kế hoạch chu đáo, chuẩn bị đầy đủ văn phòng phẩm, SGK và tài liệu tham khảo cho GV, HS mượn kịp thời.

Tổ chức lễ khai giảng đúng ngày qui định của bộ GD và đảm bảo đúng nghi lễ Nhà trường, chuyên môn, các tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch theo đúng biên chế năm học, đúng qui chế chuyên môn đảm bảo có đủ các loại hồ sơ sổ sách theo đúng qui định, không dạy dồn, dạy ghép hay cắt xén chương trình.

Qua đợt thi đua chuyên môn nhà trường và các tổ chuyên môn đã tổ chức kiểm tra HSSS và dự giờ thao giảng rút kinh nghiệm nghiêm túc, kết quả như sau:

– Hồ sơ sổ sách: Tổng số: 8 bộ trong đó:

+ Loại tốt: 7 + Loại khá: 1

+ Loại TB: 0 + Loại yếu: 0

– Xếp loại tiết dạy: tổng số tiết dạy: 7 trong đó:

+ Loại giỏi: 4 + Loại Khá: 3

+ Loại TB: 0 + Loại Yếu: 0

Nhà trường và chuyên môn ngay từ đầu năm đã có kế hoạch phụ đạo HS yếu kém và lựa chọn HS khá giỏi. Kết quả hiện nay đã có đội tuyển HS giỏi, đang tiến hành ôn luyện.

Nhà trường và chuyên môn đã tổ chức kiểm tra đột xuất, định kì nhằm phát hiện ra những sai sót trong chuyên môn để nhắc nhở, uốn nắn kịp thời. Qua kiểm tra không có trường hợp nào vi phạm qui chế chuyên môn.

Công tác CN lớp, nhiều thầy cô chủ nhiệm đi sâu đi sát với lớp động viên được các em đi học đều thực hiện tốt nội qui qui định của trường – lớp. Nhiều lớp XD được nề nếp tự quản, truy bài đầu giờ. Qua đợt thi đua tổ chức Đội dã bình xét thi đua chọn ra những HS đạt thành tích xuất sắc trong học tập , đồng thời cũng chọn được các tập thể lớp đạt thành tích xuất sắc đề nghị nhà trường tuyên dương.

* Hạn chế:

Một vài đồng chí GV sổ sách giáo án soạn còn sơ sài, chất lượng tiết dạy đạt chưa cao. Chất lượng học tập ở HS đạt thấp, tỉ lệ HS yếu kém còn cao.

Hiện tượng GV ra sớm vào muộn vẫn còn xảy ra ở một vài đ/c GV.

3. Văn nghệ thể dục thể thao.

*Ưu điểm:

Ngay từ đầu năm học ban văn thể đã được kiện toàn, có kế hoạch hoạt động cụ thể, đi vào nề nếp và có hiệu quả.

Thể dục giữa giờ được duy trì đều đặn, Đoàn-Công đoàn cùng nhà trường tổ chức thi cầu lông, thi nấu cơm nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20/10;

Các lớp duy trì hát đầu giờ, chuyển tiết, thành lập đội văn nghệ nhà trường luyện tập thường xuyên chuẩn cho các ngày lễ lớn, các buổi giao lưu văn nghệ.

* Hạn chế:

– Phong trào chưa mạnh do kinh phí chi cho phong trào còn ít, chưa động viên được tinh thần thi đấu của CBGV.

– Sân bãi tập luyện thể thao còn chật hẹp, dụng cụ tập luyện còn thiếu thốn. Kế hoạch đề ra đôi khi còn chưa kịp thời.

4. Kết quả thi đua.

Về Phía giáo viên:

– Hội thi GVG cấp trường và thao giảng học kì I: đạt 7/8 đ/c tham gia.

– Xếp loại Hồ sơ sổ sách: Tốt: 7; Khá: 1; T.bình: 0;

– Tổng số giờ thao giảng trong đợt 1 là: 7

– Trong đó tiết dạy xếp loại giỏi: 4 tiết.

– Khá: 3 tiết; T.Bình: 0 tiết.

Về phía học sinh:

*) Thi văn nghệ chào mừng 20-11:

Kết quả: Giải nhất: lớp 8; giải nhì lớp 9; giải ba lớp 6 và giải KK lớp 7

*) Phong trào thi đua hoa điểm 10:

Kết quả có 20 em vinh dự được khen thưởng trong dịp này.

B. PHÁT ĐỘNG THI ĐUA ĐỢT 2 CHÀO MỪNG NGÀY 08/03 VÀ NGÀY 26/03.

I. ĐỐI VỚI CÁN BỘ GIÁO VIÊN TRONG NHÀ TRƯỜNG.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực” bằng những nội dung , hình thức thiết thực, phù hợp với đặc điểm và điều kiện của nhà trường với phương châm lồng ghép và tích hợp nội dung, giải pháp các cuộc vận động và các phong trào thi đua nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường.

Tập trung chỉ đạo và thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, dạy học phân hoá trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông; tạo ra sự chuyển biến về kiểm tra đánh giá, thúc đẩy đổi mới PPDH, nâng cao chất lượng giáo dục; xây dựng và nhân rộng mô hình nhà trường đổi mới PPDH, đổi mới kiểm tra đánh giá tích cực và hiệu quả; tiếp tục tăng cường nề nếp, kỉ cương trong quản lý và dạy học, kiểm tra, đánh giá, thi cử; tăng cường vai trò của nhà trường trong việc quản lý thực hiện trương trình giáo dục, tiếp tục giáo dục đạo đức HS, giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp, giáo dục kỹ năng sống cho HS.

Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, kỹ năng sống, năng lực công dân cho HS, đảm bảo các yêu cầu về giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giáo dục đạo đức lối sống lành mạnh cho HS. Triển khai có hiệu quả các hoạt động chủ điểm, đổi mới công tác tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường; tăng cường hơn nữa công tác GD truyền thống, giáo dục pháp luật, giáo dục kĩ năng sống, phòng chống các tệ nạn xã hội xâm nhập học đường. Hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng HS vi phạm luật giao thông, tình trạng học sinh bỏ học.

Tập trung chỉ đạo quản lý, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng; tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới đánh giá, xếp loại học sinh; chú trọng giáo dục đạo đức,kỹ năng sống cho học sinh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và quản lý. Tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung chương trình, không ra sớm vào muộn cắt xén chương trình. Từng bước nâng cao chất lượng toàn diện trong nhà trường.

-Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý. Đánh giá quá trình dạy học theo tinh thần nề nếp, kỷ cương, chất lượng gắn liền với các cuộc vận động.

Đẩy mạnh công tác xã hội hoá, phối hợp tốt giữa nhà trường-gia đình-xã hội. Nâng cao vai trò trách nhiệm của hội PHHS trong nhà trường.

Phải luôn gương mẫu trước HS, xây dựng hình ảnh người thầy có đạo đức trong sáng, có lối sống lành mạnh cả về nhân cách và trí tuệ, luôn là tấm gương sáng cho HS noi theo. Phải tạo ra phong trào chuyên môn học tập sôi nổi trong toàn trường, thi đua dạy tốt, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, đoàn kết thống nhất, tích cực nghiên cứu học hỏi bạn bè đồng nghiệp và giúp nhau cùng tiến bộ, đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp, dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo chủ động học tập của học sinh, hướng cho học sinh biết tự học, tự nghiên cứu tìm tòi gắn với khai thác, sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học, tích cực ứng dụng CNTT để nâng cao chất lượng đại trà và bồi dưỡng nhiều học sinh giỏi các cấp.

– Xây dựng các hoạt động giao lưu văn hoá văn nghệ, TDTT với các đơn vị bạn hướng tới chào mừng ngày thành lập quân đội NDVN (22/12), ngày hội quốc phòng toàn dân, ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày thành lập đoàn TNCSHCM 26/3.

– Nâng cao chất lượng đội tuyển học sinh giỏi.

– Tổ chức ôn tập, kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục học kỳ I, học kì II theo hướng đổi mới, đảm bảo khách quan công bằng chính xác.

II. ĐỐI VỚI CÁC EM HỌC SINH:

Phải luôn tu dưỡng rèn luyện đạo đức. Sống, học tập theo tấm gương đạo đức và lời dạy của Bác Hồ vĩ đại, thực hiện tốt nhiệm vụ của người học sinh. Kính trọng, lễ phép với thầy cô giáo và người lớn tuổi; kính thầy mến bạn, quý mến giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập, phấn đấu đạt danh hiệu HSTT trong học kỳ I. Chấp hành nội quy, quy định của nhà trường, có ý thức bảo vệ của công, tham gia tích cực trong việc trồng, chăm sóc hoa, cây xanh trong khuôn viên trường. Thực hiện và tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thật tốt. Mỗi em HS cần có ý thức rèn luyện kỹ năng sống cho bản thân, thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, tích cực phòng chống tệ nạn xã hội, tích cực tham gia các hoạt động chính trị xã hội, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hoạt động nhân đạo từ thiện, có nghị lực vươn lên để học tập, chăm ngoan học giỏi, tài hoa; rèn đức luyện tài để ngày mai lập nghiệp.

Tham gia kỳ thi học kỳ I, học kì II nghiêm túc không gian lận trong kiểm tra, thi cử.

Các em hãy thể hiện lòng biết ơn cha mẹ, các thầy cô giáo bằng những bông hoa điểm 10, bằng những tiến bộ vượt bậc của bản thân, bằng những thành tích cụ thể như các danh hiệu học sinh giỏi các cấp và phải học tốt hơn nữa để ngày mai lập nghiệp, góp phần xây dựng nhà trường ngày một đi lên, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Mục tiêu và nhiệm vụ trên sẽ thành hiện thực nếu các thầy, cô giáo và các em học sinh có quyết tâm cao, có tinh thần đoàn kết tốt. Nhất định năm học này sẽ có nhiều niềm vui mới, có nhiều thành tích mới. Chúc quý thầy, cô giáo mạnh khoẻ, đoàn kết thi đua dạy tốt và đạt được nhiều thành tích. Chúc toàn thể các em học sinh luôn yêu lớp, yêu trường, đoàn kết giúp đỡ, chăm ngoan học giỏi, kính thầy mến bạn, say mê học tập và đạt được nhiều thành tích trong năm học này. Thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy thật tốt – học thật tốt”.

Nơi nhận:

– Phòng GD (để BC)

– Chuyên môn, các tổ chức trong NT

– Lưu VT (Quý 4b).

HIỆU TRƯỞNG

Báo cáo tổng kết thi đua 20/11

Hướng tới kỉ niệm Nhà Giáo Việt Nam ………, toàn trường ra sức thi đua lập thành tích để chào mừng …. năm Ngày Lễ Hiến chương các Nhà giáo.

Bắt đầu từ tháng ……, Nhà trường và Công đoàn đã lên kế hoạch và phát động đợt thi đua chào mừng Ngày PNVN 20/10 và Ngày NGVN 20/11. Đây là thời gian đã diễn ra các hoạt động thi đua hết sức sôi nổi của đội ngũ CBGV-NV và HS trong nhà trường. Tất cả đều cố gắng thực hiện tốt phong trào thi đua do Nhà trường và Công đoàn phát động. Nổi bật là phong trào thi đua “dạy tốt – học tốt”, “Thầy mẫu mực – trò chăm ngoan”, thực hiện chủ trương “ Trường học thân thiện – Học sinh tích cực”, … . Cụ thể:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH:

Hoạt động nề nếp

– Duy trì, ổn định tốt nề nếp kỷ cương trong và ngoài trường học.

– Các chi đội sinh hoạt 15 phút đầu giờ phải đều đặn có chất lượng cao theo quy định của liên đội. Đã lồng ghép các trò chơi dân gian vào các tiết sinh hoạt 15 phút đầu buổi vào thứ 4 hàng tuần. Các buổi chào cờ đầu tuần đã lồng ghép vào các hoạt động trải nghiệm sáng tạo do các em học sinh dàn dựng và thể hiện.

– Thực hiện tốt phong trào nói lời hay làm việc tốt.

– Đi học chuyên cần, ăn mặc đồng phục đầy đủ.

– Tập trung đầu giờ, giữa giờ khẩn trương .

– Vệ sinh phòng học và khuôn viên trường sạch sẽ gọn gàng đúng thời gian quy định.

– Học buổi chiều các chi đội chấp hành nghiêm túc nề nếp của liên đội đặt ra.

– Chăm sóc, trồng dăm cây bồn hoa tự quản thường xuyên

Tiêu biểu là các chi đội:………… và một số chi đội khác.

Hoạt động học tập:

– Các chi đội đăng ký tuần học tốt cho ban chỉ huy liên đội chào mừng đợt thi đua ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

– Đẩy mạnh việc học bài ở nhà và làm bài tập đầy đủ trước khi đến lớp.

– Duy trì tốt đôi bạn cùng tiến, học theo tổ, theo nhóm có kết quả.

– BCH chi đội kiểm tra dụng cụ học tập và nề nếp ở chi đội mình.

– Duy trì thực hiện giải toán qua mạng, làm tiếng anh qua mạng.

– Đội tuyển HSG lớp 9 tham giá dự thi HSG có kết quả khá cao.

Tiêu biểu là chi đội:……………………………………………………………………

Về điểm tốt: có …… bạn đạt điểm tốt (3 điểm 10 trở lên) tiêu biểu có các bạn: ……….. lớp ….. – …. điểm 10, …………….. lớp…… – 5 điểm 10, …………..lớp ….. – 5 điểm 10 và nhiều bạn khác.

II. Các phong trào khác

Về Văn nghệ

Tuy thời gian chuẩn bị ngắn nhưng các bạn đội viên, các chi đội đã nỗ lực tập luyện nhiệt tình, chuẩn bị công phu, khi biểu diễn thì hết mình trên sân khấu. Nhiều tiết mục hay đã để lại nhiều ngợi khen trong long khan giả và quý thầy cô giáo. Tuy nhiên có một số chi đội việc đầu tư còn sơ sài, hình thức chưa đẹp, nội dung và biểu diễn còn đơn điệu.

Trang trí lớp.

Hầu hết tất cả các chi đội đều đầu tư trang trí lại phòng học của lớp đẹp, thoáng, thân thiện, gần gũi với thiên nhiên.

Tiêu biểu là chi đội 9A và một số chi đội khác.

Cải tạo bồn hoa tự quản.

– Các chi đội đã nỗ lực lớn để cải tạo bồn hoa tự quản, trồng thêm và chăm bón cây. Tiêu biểu là chi đội ……………………

Hạn chế: 1 số lớp chưa trồng thêm cây cảnh, chưa cải tạo bồn hoa tự quản (liên đội sẽ kiểm tra bổ sung và đánh giá vào thi đua HK I)

Một số tồn tại:

– Một số bạn còn bỏ giờ, bỏ tiết, thực hiện chưa tốt theo nội quy trường học.

– Vệ sinh lớp học còn bẩn- mạng nhện. một số phòng học chưa được trang trí thân thiện.

– Nạn nói tục chửi bậy vẫn diễn ra.

– Một số bạn trong đội cờ đỏ làm việc chưa nghiêm túc dẫn đến còn đâu đó một số mặt đánh giá chưa sát sao.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA CBGV, NV:

1. Giáo viên thi đua thực hiện tốt nề nếp lên lớp, hoàn thành tốt các hồ sơ sổ sách, công việc và nhiệm vụ được phân công.

2. Tăng cường tổ chức dự giờ thăm lớp để đóng góp ý kiến nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy trong nhà trường. Tích cực tổ chức dạy phụ đạo HS yếu kém, bồi dưỡng HS khá, giỏi. Tiêu biểu như thầy ……………………………………………..

3. Giáo viên tham gia thi hội giảng trường, thi Hồ sơ giáo án tốt, thi làm ĐDDH: có 100% GV tham gia với tinh thần rất cao, lòng nhiệt tình trong giảng dạy và công tác. Các thầy cô không quản ngại khó khăn, cố gắng hết sức tham gia đầy đủ các phong trào do nhà trường đề ra.

4. Kỉ niệm Ngày PNVN 20-10:

– Công đoàn và Ban Nữ công Sơ kết phong trào “Hai giỏi” trong toàn trường. Khen thưởng các đ/c dạt danh hiệu “Hai giỏi” với số tiền………………………. đ.

– Liên hoan kỉ niệm, sinh hoạt truyền thống Ngày PNVN 20-10.

5. Kỉ niệm Ngày NGVN 20-11:

– UBND xã tổ chức mít tinh kỉ niệm gặp mặt chung cho CBGV, NV của ba nhà trường và Hội Cựu giáo chức.

– Nhà trường và Công đoàn tặng quà cho CBGV, NV đang công tác và đã nghỉ hưu với số tiền ……….. đ.

– Công trình 20/11: Làm đẹp bồn hoa, cây cảnh với số tiền ……….đ và trang trí lớp học. Xây nhà vệ sinh học sinh với số tiền …………….đ

– Thực hiện làm sản phẩm KHKT tham gia dự thi theo kế hoạch chỉ đạo của cấp trên. BGH, các tổ đã chỉ đạo và hướng dẫn cho GV và HS làm các sản phẩm dự thi chuẩn bị tốt cho đợt thi cấp tỉnh.

IV. KẾT QUẢ THI ĐUA:

1. Đối với Giáo viên:

Hội giảng trường:

– …./…. GV tham gia. …/… giờ dạy đạt loại Giỏi.

– Khen thưởng: Giờ dạy xếp loại Giỏi: ……………. đ/ giờ.

2. Đối với Học sinh:

* Liên đội Nhà trường tổ chức cho các Chi đội

– Thi văn nghệ, kể chuyện về Bác Hồ, về thầy cô.

– Thi vở sạch chữ đẹp, thi giới thiệu về sách và quyên góp ủng hộ sách cho tủ sách các thông tin văn hóa

– Thi TDTT, vẽ tranh, trang trí lớp học, chăm sóc bồn hoa cây cảnh…

* Kết quả chung:

Giải nhất: lớp………..………

Giải nhì: lớp………….…….

Giải ba: lớp ………… ……

Giải KK: Các lớp còn lại.

Trên đây là báo cáo một số hoạt động thi đua chào mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 mà Ban thi đua khen thưởng đã tổng hợp được. Kính mong nhà trường xem xét và có hình thức khen thưởng kịp thời cho các cá nhân và tập có thành tích nêu trên/.

Nơi nhận:

– Hiệu trưởng, PHT (để b/c);

– Chủ tịch CĐ, TPT Đội, BT Đoàn trường:

– Tổ trưởng, GVCN;

– Lưu: VT

TM. BAN THI ĐUA – KHEN THƯỞNG

TRƯỞNG BAN

Báo cáo tổng kết các hoạt động chào mừng 20/11

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
NĂM HỌC ………..

Để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam lần thứ ……., nhà trường đã tham gia các hội thi, hội thao cấp quận; đồng thời đã tổ chức nhiều hoạt động, nhiều hội thi cho giáo viên và học sinh. Tất cả các thầy cô và các em học sinh đã tích cực tham gia và đã đạt được rất nhiều thành tích.

1. Giáo viên:

 • Hội thao cấp quận: trường đạt giải I và KK trò chơi vận động
 • Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường: 7 giáo viên đạt danh hiệu GV dạy giỏi cấp trường (1 giải II, 3 giải III, 3 giải KK)
 • Hội thao và văn nghệ cấp trường: 9 giải tập thể tổ công đoàn (3 giải I, 3 giải II, 3 giải III)

2. Học sinh:

+ Ngày Hội viết đúng, viết đẹp: 47 em (3 giải I, 9 giải II, 12 giải III, 23 giải KK)

+ Làm thiệp: 15 tập thể lớp (4 giải I, 5 giải II, 6 giải III)

 • Giải I: 1/4 , 2/1 , 4/1 , 5/5
 • Giải II: 1/1 , 2/4 , 3/2 , 4/2 , 5/6
 • Giải III: 1/2 , 1/3, 2/3 , 3/5 , 4/3 , 5/3

+ Vẽ tranh: 19 tập thể lớp (5 giải I, 5 giải II, 8 giải III, 1 giải KK)

 • Giải I: 1/1 , 2/4 , 3/1 , 4/3 , 5/5
 • Giải II: 1/2 , 2/5 , 3/2 , 4/2 , 5/4
 • Giải III: 1/5 , 2/6 , 2/3 , 3/6 , 4/5 , 4/4 , 5/1 , 5/5
 • Giải KK: 4/1

+ Văn nghệ: 12 tập thể lớp (2 giải I, 2 giải II, 2 giải III, 5 giải KK)

 • Giải I: 1/2 , 5/2
 • Giải II: 2/2 , 4/1 , 5/5
 • Giải III: 2/6 , 4/4
 • Giải KK: 1/6 , 2/4 , 2/3 , 5/3 , 4/3

+ Trò chơi vận động khối 1,2,3: 9 tập thể lớp (3 giải I, 3 giải II, 3 giải III)

 • Giải I: 1/1 , 2/5 , 3/1
 • Giải II: 1/5 , 2/3 , 3/3
 • Giải III: 1/3 , 2/6 , 3/2

+ Trò chơi kéo co khối 4,5: 6 tập thể lớp (2 giải I, 2 giải II, 2 giải III)

 • Giải I: 4/1 , 5/4
 • Giải II: 4/3 , 5/3
 • Giải III: 4/2 , 5/1

Trên đây là kết quả và những thành tích đáng được biểu dương của tập thể GV và HS đã tích cực tham gia các hoạt động, các hội thi để chào mùng kỉ niệm ……năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!