Lớp 5

Bài tập Toán lớp 5: Phép cộng số thập phân

Bài tập Toán lớp 5: Phép cộng số thập phân là tài liệu rất hữu ích mà Downoad.com.vn muốn giới thiệu đến các bạn học sinh lớp 5.

Bài tập phép cộng số thập phân bao gồm đáp án chi tiết kèm theo cho từng bài tập giúp các em học sinh luyện tập các dạng bài tập tính cộng hai hay nhiều số thập phân, củng cố kỹ năng giải Toán chương 2 Toán 5. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các em học sinh cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

Bạn đang xem: Bài tập Toán lớp 5: Phép cộng số thập phân

Bài tập Toán lớp 5: Phép cộng số thập phân

Câu 1: Tính:

Câu 2: Đặt tính rồi tính:

a) 35,88 + 19,36

b) 81,625 + 147, 307

c) 539,6 + 73,945

d) 247,06 + 316, 492

Câu 3: Tính:

a) 8,32 + 14,6 + 5,24

b) 24,9 + 57,36 + 5,45

c) 8,9 + 9,3 + 4,7 + 5

d) 324, 8 + 66,7 + 208,4

Câu 4: Tính chu vi của hình tam giác có độ dài các cạnh lần lượt là:

6,8 cm ; 10,5 cm ; 7,9 cm

Câu 5:

Một cái sân hình chữ nhật có chiều rộng 86,7 m, chiều dài hơn chiều rộng 21,6 m. Tính chu vi của cái sân đó.

Câu 6:

Viết chữ thích hợp vào chỗ chấm:

a + b = … + a

(a + b ) + ….. = a + ( … + c)

a + 0= 0 + …. = ….

Câu 7:

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 25,7 + 9, 48 + 14,3

b) 8,24 + 3,69 + 2,31

c) 8, 65 + 7,6 + 1,35 + 0,4

d) 5,92 + 0,44 + 5,56 + 4,08

e) 7,5 + 6,5 + 5,5 + 4,5 + 3,5 + 2,5

Câu 8:

Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm:

a) 42,54 + 87,65 …. 42,45 + 87,56

b) 96,38 + 74,85 …. 74,38 + 96,85

c) 8,8 + 6,6 + 4,4 …. 9,9 + 5,5 +7,7

Câu 9:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Cho biết: 18, 987 = 18 + 0,9 + …. + 0,007

Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

A. 8

B.0,8

C. 0,08

D.0,008

Câu 10:

Tìm số trung bình cộng của các số sau:

a) 26,45 ; 45,12 và 12, 43

b) 12,7 ; 19,99m ; 45,24 và 38, 07.

Câu 11:

Bốn bạn: Hiền, My, Hưng, Thịnh cân nặng lần lượt là:

32,2 kg ; 35 kg ; 31,55 kg ; 36,25 kg.

Hỏi trung bình mỗi bạn cân nặng bao nhiêu ki – lô-gam?

Câu 12:

Có 3 thùng đựng dầu. Thùng thứ nhất có 10,5 l, thùng thứ hai có nhiều hơn thùng thứ nhất 3l, số lít dầu ở thùng thứ ba bằng trung bình cộng của số lít dầu trong hai thùng dầu. Hỏi cả ba thùng có bao nhiêu lít dầu?

Câu 13:

Hình tam giác ABC có tổng dộ daì của cạnh AB và BC là 9,1 cm; tổng độ dài

cạnh BC và AC là 10,5 cm; tổng độ dài cạnh AC và AB là 12,4cm.

Tính chu vi tam giác ABC.

………….

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!