Lớp 3

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 34

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 34 – Có đáp án sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Các dạng bài tổng hợp về xem thời gian, xem lịch và bám sát chương trình học trên lớp. Mời các bạn cùng theo dõi chi tiết.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 34

I/ TRẮC NGHIỆM

Bạn đang xem: Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 34

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1: Kết quả của phép tính 82 932 – 49 204 là:

A. 33 684

B. 33 545

C. 33 859

D. 33 728

Câu 2: Một cửa hàng tuần thứ nhất bán được 82941 ki lô gam gạo. Tuần thứ hai họ bán được ít hơn tuần thứ nhất 20142 ki lô gam gạo. Số ki lô gam gạo cửa hàng đã bán được trong tuần thứ hai là:

A. 62 395 kg

B. 42 957 kg

C.62 799 kg

D. 68 294 kg

Câu 3: ? + 15 968 = 72 985 Số?

A. 57 017

B. 57 182

C. 57 037

D. 57 205

Câu 4: Hiệu của số chẵn lớn nhất có năm chữ số với số bé nhất có năm chữ số giống nhau là?

Câu 5: Giá trị của biểu thức 88 394 – 49 350 – 14 859 là:

A. 24 747

B. 24 185

C.24 285

D. 24 386

Câu 6. Tổng của số chẵn lớn nhất có bốn chữ số khác nhau và số lẻ nhỏ nhất có năm chữ số khác nhau là:…………….

II/ TỰ LUẬN:

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

12 236 + 454

34 500 + 5 500

12 587 – 9 193

99 675 – 58 441

Bài 2. Tính

555 cm + 15 545 cm : 5

=……………………………………………

22 222 túi x 3 + 168 túi

=……………………………………………

99 999 cm – 20 000cm : 2

=……………………………………………

20 000kg : 5 + 9 999kg

=……………………………………………

Bài 3. Kho hàng của công ty Rạng Đông có 80 000 bóng đèn, chuyến đầu chuyển 12 346 bóng đèn, chuyến sau chuyển 23 908 bóng đèn. Hỏi sau hai lần chuyển kho còn lại bao nhiêu bóng đèn?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 4. Mai mua 1 quyển truyện 23 000 đồng, 2 cái bút chì, biết mỗi cái bút chì 12 000 đồng. Mai có 99 000 đồng. Hỏi khi mua xong Mai còn lại bao nhiêu tiền?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 5: Cô Hằng mua 5 kg ngô hết 30 000 đồng.

– Mỗi ki lô gam ngô như thế là ……………… đồng.

– Bác Mai đến cửa hàng mua 7 kg ngô như thế hết số tiền là: ………………

Đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 34

I/ TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1: Kết quả của phép tính 82 932 – 49 204 là:

D. 33 728

Câu 2: Một cửa hàng tuần thứ nhất bán được 82941 ki lô gam gạo. Tuần thứ hai họ bán được ít hơn tuần thứ nhất 20142 ki lô gam gạo. Số ki lô gam gạo cửa hàng đã bán được trong tuần thứ hai là:

C.62 799 kg

Câu 3: ? + 15 968 = 72 985 Số?

A. 57 017

Câu 4: Hiệu của số chẵn lớn nhất có năm chữ số với số bé nhất có năm chữ số giống nhau là?

Số chẵn lớn nhất có 5 chữ số là: 99998

​Số bé nhất có 5 chữ số giống nhau là: 11111

Hiệu là: 99998 – 11111 = 88887

Đáp số: 88887

Câu 5: Giá trị của biểu thức 88 394 – 49 350 – 14 859 là:

B. 24 185

Câu 6. Tổng của số chẵn lớn nhất có bốn chữ số khác nhau và số lẻ nhỏ nhất có năm chữ số khác nhau là:…………….

Số chẵn lớn nhất có bốn chữ số khác nhau: 9876

Số lẻ nhỏ nhất có năm chữ số khác nhau là: 10235

Tổng hai số là: 9876 + 10235 = 20111

II/ TỰ LUẬN:

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

12 236 + 454 = 12690

34 500 + 5 500 = 40000

12 587 – 9 193 = 3394

99 675 – 58 441 = 41234

Bài 2. Tính

555 cm + 15 545 cm : 5

= 555 cm + 3109 cm

= 3664 cm

22 222 túi x 3 + 168 túi

= 66666 túi + 168 túi

= 66834 túi

99 999 cm – 20 000cm : 2

= 99 999 cm – 10 000cm

= 89 999 cm

20 000kg : 5 + 9 999kg

= 4 000kg + 9 999kg

= 13 000kg

Bài 3. Kho hàng của công ty Rạng Đông có 80 000 bóng đèn, chuyến đầu chuyển 12 346 bóng đèn, chuyến sau chuyển 23 908 bóng đèn. Hỏi sau hai lần chuyển kho còn lại bao nhiêu bóng đèn?

Bài giải

Sau hai lần chuyển kho còn lại

80 000 – 12 346 – 23 908 = 43746 (bóng)

Đáp số: 43746 bóng

Bài 4. Mai mua 1 quyển truyện 23 000 đồng, 2 cái bút chì, biết mỗi cái bút chì 12 000 đồng. Mai có 99 000 đồng. Hỏi khi mua xong Mai còn lại bao nhiêu tiền?

Bài giải

Số tiền của 2 cái bút chì là:

2 x 12000 = 24000 (đồng)

Sau khi mua Mai còn lại là:

99000 – 23000 – 24000 = 52000 (đồng)

Đáp số: 52000 đồng

Bài 5: Cô Hằng mua 5 kg ngô hết 30 000 đồng.

– Mỗi ki lô gam ngô như thế là 6 000 đồng.

– Bác Mai đến cửa hàng mua 7 kg ngô như thế hết số tiền là: 42 000 đồng.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!