Lớp 3

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 3

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán – Tuần 3 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Các dạng bài tổng hợp chi tiết cho từng dạng Toán và bám sát chương trình học trên lớp. Mời các bạn cùng theo dõi chi tiết.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 3

I/ TRẮC NGHIỆM

Bạn đang xem: Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 3

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1: Dãy tính: 4 + 4 + 4 + 4 + 4 ứng với phép nhân nào?

A. 4 x 5

B. 4 x 4

C. 5 x 4

Câu 2: 3 được lấy 4 lần viết dưới dạng tích hai số là:

A. 4 x 3

B. 3 x 4

C. 3 x 5

Câu 3: Kết quả của dãy tính: 3 x 6 + 117 là:

A. 115

B. 135

C. 125

Câu 4: Mai lấy 5 đôi đũa cho cả nhà. Hỏi Mai đã lấy bao nhiêu chiếc đũa?

A. 5 chiếc

B. 10 đôi

C. 10 chiếc

Câu 5: Trong phép nhân: 3 x 7 = 21, có thừa số là:

A. 7 và 14

B. 7 và 3

C. 14 và 3

Câu 6: Phép nhân: 4 x 8 = 32 có tích là:

A. 2

B. 8

C. 32

Câu 7: Phép nhân nào có tích bằng một thừa số?

A. 2 x 3

B. 3 x 1

C. 2 x 2

Câu 8: Mỗi cái bàn có 4 chân. Hỏi có 6 cái bàn bao nhiêu chân ?

A. 10 chân

B. 24 chân

C. 30 chân

II/ TỰ LUẬN

Bài 1. Tính (theo mẫu):

Mẫu: 2 x 5 + 6 = 10 + 6 = 16

5 x 3 + 105 = ……………………

= ……………………

3 x 8 + 124 = ……………………..

= …………………….

Bài 3. Mỗi luống rau cải bắp có 4 hàng. Hỏi 8 luống rau có bao nhiêu hàng?

Bài giải

Bài 4. Có 18 học sinh xếp thành các hàng.

Nếu xếp đều thành 3 hàng thì mỗi hàng có mấy học sinh?

Nếu xếp đều thành 2 hàng thì mỗi hàng có mấy học sinh?

Bài giải

Bài 5: Số?

– Có 20 quả táo chia đều cho 4 bạn. Vậy mỗi bạn được ….. quả táo.

– Có 20 quả táo chia đều cho 5 bạn. Vậy mỗi bạn được ….. quả táo.

Bài 6: Số?

4 x 6 < 3 x…. < 4 x 7

4 x 7 < 3 x…. < 4 x 8

2 x 9 < …. x 5 < 3 x 8

4 x 9 > 5 x …. > 4 x 8.

Bài 6: Nối hai phép tính với kết quả bằng nhau:

Bài tập cuối tuần môn Toán Lớp 3 tuần 3 KNTT

Đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 3

Bài 1. Tính (theo mẫu):

Mẫu: 2 x 5 + 6 = 10 + 6 = 16

5 x 3 + 105 = 15 + 105

= 120

3 x 8 + 124 = 24 + 124

= 148

Bài 3. Mỗi luống rau cải bắp có 4 hàng. Hỏi 8 luống rau có bao nhiêu hàng?

Bài giải

8 luống rau có số hàng là:

8 x 4 = 24 (hàng)

Đáp số: 24 hàng

Bài 4. Có 18 học sinh xếp thành các hàng.

Nếu xếp đều thành 3 hàng thì mỗi hàng có mấy học sinh?

Nếu xếp đều thành 2 hàng thì mỗi hàng có mấy học sinh?

Bài giải

Nếu xếp đều thành 3 hàng thì mỗi hàng có: 18 : 3 = 6 (học sinh)

Nếu xếp đều thành 2 hàng thì mỗi hàng có: 18 : 2 = 9 (học sinh)

Bài 5: Số?

– Có 20 quả táo chia đều cho 4 bạn. Vậy mỗi bạn được 5 quả táo.

– Có 20 quả táo chia đều cho 5 bạn. Vậy mỗi bạn được 4 quả táo.

Bài 6: Số?

4 x 6 < 3 x 9 < 4 x 7

4 x 7 < 3 x 10 < 4 x 8

2 x 9 < 4 x 5 < 3 x 8

4 x 9 > 5 x 7 > 4 x 8.

Bài 6: Nối hai phép tính với kết quả bằng nhau:

Bài tập cuối tuần môn Toán Lớp 3 tuần 3 KNTT

Tham khảo trọn bộ lời giải sách mới, bài tập cuối tuần Toán lớp 3 sách Kết nối tri thức Tại đây.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!