Lớp 3

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 25

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 25 – Có đáp án sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Các dạng bài tổng hợp chi tiết cho từng dạng Toán và bám sát chương trình học trên lớp. Mời các bạn cùng theo dõi chi tiết.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 25

I/ TRẮC NGHIỆM

Bạn đang xem: Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 25

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1: Một sợi dây dài 1 239 cm. Người ta cắt đi 1/7 sợi dây đó. Vậy sợi dây còn lại số xăng-ti-mét là:

A. 147 cm

B. 177 cm

C. 1 062 cm

D. 1092 cm

Câu 2: Kết quả của phép chia 6 546 : 3 là:

A. 2 092

B. 2 162

C. 2 182

D. 2 082

Câu 3: Một cửa hàng có 5 hộp bi, mỗi hộp có 416 viên bi. Nếu họ chia đều số bi trong các hộp đó vào 4 túi thì mỗi túi có chứa số viên bi là:

A. 2080 viên bi

B. 520 viên bi

C. 500 viên bi

D. 2000 viên bi

Câu 4: Cho ? : 926 + 15 = 38 : 2. Số điền vào dấu ? là:

A. 3 794

B. 3 704

C. 3 604

D. 3 740

Câu 5: Giá trị của biểu thức 2 413 x 4 – 2 055

A. 7 597

B. 7 497

C. 7 697

D. 7 487

II. TỰ LUẬN

Bài 1. Tính giá trị của biểu thức

4 438 : 7 x 3 =

793 + 1 608 : 3 =

(1 478 + 2 354) : 4 =

2 406 : 3 + 1 237 =

Bài 2: Đặt tính rồi tính

6 050 : 5

2 046 : 6

1 204 : 4

1 608 : 8

4 524 : 3

6 012 : 6

5 731 : 3

8 642 : 2

Bài 3. Tìm một số biết rằng nếu giảm số đó đi 2 lần, rồi lại giảm tiếp đi 5 lần thì được số mới bằng 1/3 số lớn nhất có 1 chữ số.

Bài 4: Nhà máy sản xuất được 9 080 chiếc áo. Cứ 2 chiếc người ta xếp vào 1 hộp. Cứ 4 hộp xếp vào 1 thùng. Hỏi nhà máy cần bao nhiêu thùng để xếp hết chỗ áo đó?

Bài 5: Một tàu chở 5405 thùng hàng, người ta đã dỡ xuống một số thùng hàng thì số thùng hàng còn lại bằng số thùng ban đầu giảm đi 5 lần. Cửa hàng còn lại ……………. thùng hàng.

Đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 25

I/ TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1: Một sợi dây dài 1 239 cm. Người ta cắt đi 1/7 sợi dây đó. Vậy sợi dây còn lại số xăng-ti-mét là:

B. 177 cm

Câu 2: Kết quả của phép chia 6 546 : 3 là:

C. 2 182

Câu 3: Một cửa hàng có 5 hộp bi, mỗi hộp có 416 viên bi. Nếu họ chia đều số bi trong các hộp đó vào 4 túi thì mỗi túi có chứa số viên bi là:

B. 520 viên bi

Câu 4: Cho ? : 926 + 15 = 38 : 2. Số điền vào dấu ? là:

B. 3 704

Câu 5: Giá trị của biểu thức 2 413 x 4 – 2 055

A. 7 597

II. TỰ LUẬN

Bài 1. Tính giá trị của biểu thức

4 438 : 7 x 3

= 634 x 3

= 1902

793 + 1 608 : 3

= 793 + 536

= 1329

(1 478 + 2 354) : 4

=  3832 : 4

=  958

2 406 : 3 + 1 237

= 802 + 1237

= 2039

Bài 2: Đặt tính rồi tính

6 050 : 5 = 1210

2 046 : 6 = 341

1 204 : 4 = 301

1 608 : 8 = 201

4 524 : 3 = 1508

6 012 : 6 = 1002

5 731 : 3 =

8 642 : 2 = 4321

Bài 3. Tìm một số biết rằng nếu giảm số đó đi 2 lần, rồi lại giảm tiếp đi 5 lần thì được số mới bằng 1/3 số lớn nhất có 1 chữ số.

Gợi ý

Số lớn nhất có 1 chữ số là: 9

1/3 của số 9 là:

9 : 3 = 3

Số cần tìm là:

3 x 2 x 5 = 30

Đáp số: 30

Bài 4: Nhà máy sản xuất được 9 080 chiếc áo. Cứ 2 chiếc người ta xếp vào 1 hộp. Cứ 4 hộp xếp vào 1 thùng. Hỏi nhà máy cần bao nhiêu thùng để xếp hết chỗ áo đó?

Gợi ý

Nhà máy cần số hộp là:

9080 : 2 = 4540 (hộp)

Nhà máy cần số thùng là:

4540 : 4 = 1135 (thùng)

Đáp số: 1135 thùng

Bài 5: Một tàu chở 5405 thùng hàng, người ta đã dỡ xuống một số thùng hàng thì số thùng hàng còn lại bằng số thùng ban đầu giảm đi 5 lần. Cửa hàng còn lại ……………. thùng hàng.

Cửa hàng còn lại số thùng hàng là:

5405 : 5 = 1081 (thùng)

Đáp số: 1081 thùng

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!