Lớp 3

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 24

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 24 – Có đáp án sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Các dạng bài tổng hợp chi tiết cho từng dạng Toán và bám sát chương trình học trên lớp. Mời các bạn cùng theo dõi chi tiết.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 24

I/ TRẮC NGHIỆM

Bạn đang xem: Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 24

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1: Kết quả của phép toán 1 234 x 3 là:

A. 3 602

B. 3 702

C. 3 692

D. 3 792

Câu 2: Điền số thích hợp vào chỗ trống.

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán KNTT Tuần 24

Câu 3: Điền số thích hợp vào chỗ trống để chuyển tổng sau thành phép nhân sau đó tìm kết quả của phép nhân.

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán KNTT Tuần 24

Câu 4: Chu vi hình vuông có độ dài cạnh là 1 409cm là: …………………………..

Câu 5: Tính 3 764 : 4 = ……………

A. 252

B. 726

C. 941

D. 902

Câu 6: Mỗi xe chở 1 150kg gạo. Hỏi 6 xe chở bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

A. 1 556 kg gạo

B. 6 900 kg gạo

C. 6 906 kg gạo

D. 1 566

Câu 7: Một ô tô tải chở một chuyến được 2 783kg thóc. Hỏi 3 chiếc xe tải như thế chở được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

A. 8 349 kg thóc

B. 8 306 kg thóc

C. 2 783 kg thóc

D. 5 690 kg

Câu 8: Điền số thích hợp vào chỗ trống.

Một số chia cho 4 rồi lấy kết quả trừ đi 2 018 thì bằng 56. Số đó là: ………………..

II/ TỰ LUẬN

Bài 1. Đặt tính rồi tính

1 204 x 3

326 : 3

1 015 x 4

428 : 4

1 743 x 2

515 : 5

Bài 2. Tính giá trị của biểu thức

3 245 + 1 267 – 499

=…………………………

987 x 7 + 1 472 x 2

= ………………………………

Bài 3: Có 4 xe chở hàng, mỗi xe đều chở được 2 015 kg gạo. Người ta đã dỡ xuống 4 927kg. Hỏi trên xe còn lại bao nhiêu ki lô gam gạo?

Bài 4: Có hai trang trại nuôi gà, trang trại thứ nhất nuôi được 1 233 con gà. Trang trại thứ hai nuôi được số con gà bằng số con gà trang trại thứ nhất giảm đi 3 lần. Hỏi cả hai trang trại nuôi được bao nhiêu con gà?

Đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 24

I/ TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1: Kết quả của phép toán 1 234 x 3 là:

B. 3 702

Câu 2: Điền số thích hợp vào chỗ trống.

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán KNTT Tuần 24

Câu 3: Điền số thích hợp vào chỗ trống để chuyển tổng sau thành phép nhân sau đó tìm kết quả của phép nhân.

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán KNTT Tuần 24

Câu 4: Chu vi hình vuông có độ dài cạnh là 1 409cm là: 5636

Câu 5: Tính 3 764 : 4 = ……………

C. 941

Câu 6: Mỗi xe chở 1 150kg gạo. Hỏi 6 xe chở bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

B. 6 900 kg gạo

Câu 7: Một ô tô tải chở một chuyến được 2 783kg thóc. Hỏi 3 chiếc xe tải như thế chở được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

A. 8 349 kg thóc

Câu 8: Điền số thích hợp vào chỗ trống.

Một số chia cho 4 rồi lấy kết quả trừ đi 23 018 thì bằng 56. Số đó là: ………………..

Giải

Gọi số cần tìm là x

Ta có:

x : 4 – 23018 = 56

x : 4 = 56 + 23018

x : 4 = 23074

x = 23074 × 4

x = 92296

Số cần điền vào chỗ trống là: 92296.

Bài 1. Đặt tính rồi tính

1 204 x 3

326 : 3

1 015 x 4

428 : 4

1 743 x 2

515 : 5

Bài 2. Tính giá trị của biểu thức

3 245 + 1 267 – 499

= 4512 – 499

= 4013

987 x 7 + 1 472 x 2

= 6909 + 944

= 7853

Bài 3: Có 4 xe chở hàng, mỗi xe đều chở được 2 015 kg gạo. Người ta đã dỡ xuống 4 927kg. Hỏi trên xe còn lại bao nhiêu ki lô gam gạo?

Bài giải

Số kg gạo 4 xe có là:

2045 x 4 = 8180 (kg)

Số kg còn lại là:

8180 – 492 7= 3253 (kg)

Đáp số: 3253kg

Bài 4: Có hai trang trại nuôi gà, trang trại thứ nhất nuôi được 1 233 con gà. Trang trại thứ hai nuôi được số con gà bằng số con gà trang trại thứ nhất giảm đi 3 lần. Hỏi cả hai trang trại nuôi được bao nhiêu con gà?

Bài giải

Trang trại thứ hai nuôi được

1233 : 3 = 411 (con gà)

Cả hai trang trại nuôi được:

1233 + 411 = 1644 (con gà)

Đáp số: 1644 con gà

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!