Lớp 3

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 23

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 23 – Có đáp án sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Các dạng bài tổng hợp chi tiết cho từng dạng Toán và bám sát chương trình học trên lớp. Mời các bạn cùng theo dõi chi tiết.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 23

I/ TRẮC NGHIỆM

Bạn đang xem: Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 23

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1: Kết quả của phép tính 1 111 + 8 888 = ?

A. 999

B. 9 999

C. 8 888

D. 7 777

Câu 2: Lan nói rằng: “Tổng của 2 468 và 3 579 bằng 6 947”. Bạn Lan nói đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Câu 3: Một công ty, tuần một sản xuất được 3 692 sản phẩm. Tuần hai, họ chỉ sản xuất được 2 978 sản phẩm. Cả hai tuần, công ty đó sản xuất được số sản phẩm là:

A. 6 570 sản phẩm

B. 6 660 sản phẩm

C. 6 670 sản phẩm

D. 6 560 sản phẩm

Câu 4: Một cửa hàng xăng dầu, buổi sáng họ bán được 3 589 lít xăng. Buổi chiều họ bán được nhiều hơn buổi sáng 156 lít. Cả hai buổi, cửa hàng đó bán được số lít xăng là:

A. 3 745 l xăng

B. 7 334 l xăng

C. 7 490 l xăng

D. 7 022 l xăng

Câu 5: Nối ô chứa kết quả với phép tính thích hợp.

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán KNTT Tuần 23

Câu 6: ? – 1 237 = 5 489 Số điền vào dấu ? là:

A. 4 252

B. 6 726

C. 4 242

D. 6 736

Câu 7: Biết: ? – 123 x 9 = 1 107. Số điền vào dấu ? là: 246. Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Câu 8: Điền số thích hợp vào ô trống:

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán KNTT Tuần 23

II/ TỰ LUẬN

Bài 1. Tính nhẩm

5000 + 300 =…….

800 + 8000 =…….

400 + 7000 =……..

6000 + 900 = ……..

3724 + 2000 = ………

5734 – 3734 = ………

Bài 2: Đặt tính rồi tính

2352 + 1476

4471 – 3524

4717 + 3977

3894 – 1847

Bài 3: Tính giá trị biểu thức

4672 + 3583 + 193 = ………………………….

956 + 126 x 4 = …………………………………

Bài 4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm

– Số bé nhất có 4 chữ số khác nhau là……………….

– Số liền trước số bé nhất có 4 chữ số là………….

– Số liền sau số lớn nhất có 4 chữ số là…………….

– Số chẵn lớn nhất có 4 chữ số là…………………………

Bài 5. Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được 1 750kg thóc. Thửa ruộng thứ hai thu hoạch được nhiều hơn thửa ruộng thứ nhất 175kg thóc. Hỏi cả hai thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu ki – lô – gam thóc ?

Bài 6. Trong kho có 5 520kg thóc, lần đầu chuyển đi 1 530kg, lần sau chuyển đi 1 250kg.

Vậy trong kho còn lại……….. kg thóc.

Đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 23

I/ TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1: Kết quả của phép tính 1 111 + 8 888 = ?

B. 9 999

Câu 2: Lan nói rằng: “Tổng của 2 468 và 3 579 bằng 6 947”. Bạn Lan nói đúng hay sai?

B. Sai

Câu 3: Một công ty, tuần một sản xuất được 3 692 sản phẩm. Tuần hai, họ chỉ sản xuất được 2978 sản phẩm. Cả hai tuần, công ty đó sản xuất được số sản phẩm là:

C. 6 670 sản phẩm

Câu 4: Một cửa hàng xăng dầu, buổi sáng họ bán được 3 589 lít xăng. Buổi chiều họ bán được nhiều hơn buổi sáng 156 lít. Cả hai buổi, cửa hàng đó bán được số lít xăng là:

B. 7 334 l xăng

Câu 5: Nối ô chứa kết quả với phép tính thích hợp.

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán KNTT Tuần 23

Câu 6: ? – 1 237 = 5 489 Số điền vào dấu ? là:

B. 6 726

Câu 7: Biết: ? – 123 x 9 = 1 107. Số điền vào dấu ? là: 246. Đúng hay sai?

A. Đúng

Câu 8: Điền số thích hợp vào ô trống:

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán KNTT Tuần 23

II/ TỰ LUẬN

Bài 1. Tính nhẩm

5000 + 300 = 5300

800 + 8000 = 8800

400 + 7000 = 7400

6000 + 900 = 6900

3724 + 2000 = 5724

5734 – 3734 = 2000

Bài 2: Hoc sinh tự Đặt tính rồi tính

2352 + 1476 = 3828

4471 – 3524 = 947

4717 + 3977 = 8694

3894 – 1847 = 2047

Bài 3: Tính giá trị biểu thức

4672 + 3583 + 193 =  8448

956 + 126 x 4 = 956 + 504 = 1460

Bài 4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm

– Số bé nhất có 4 chữ số khác nhau là 1023

– Số liền trước số bé nhất có 4 chữ số là 1022

– Số liền sau số lớn nhất có 4 chữ số là 1024

– Số chẵn lớn nhất có 4 chữ số là 9998

Bài 5. Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được 1 750kg thóc. Thửa ruộng thứ hai thu hoạch được nhiều hơn thửa ruộng thứ nhất 175kg thóc. Hỏi cả hai thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu ki – lô – gam thóc ?

Thửa ruộng thứ hai thu hoạch được

1750 + 175 = 1925 (kg)

Cả hai thửa ruộng thu hoạch được

1750 + 1925 = 3675 (kg)

Đáp số: 3675 kg

Bài 6. Trong kho có 5 520kg thóc, lần đầu chuyển đi 1 530kg, lần sau chuyển đi 1 250kg.

Vậy trong kho còn lại 2740 kg thóc.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!