Lớp 3

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 18

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 18 – Có đáp án sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Các dạng bài tổng hợp chi tiết cho từng dạng Toán và bám sát chương trình học trên lớp. Mời các bạn cùng theo dõi chi tiết.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 18

I. TRẮC NGHIỆM

Bạn đang xem: Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 18

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1. 475 : 5 = ?

A. 92

B. 93

C. 94

D. 95

Câu 2. Kết quả của 344 chia cho 8 được là:

A. 43

B. 40

C. 28

D.12

Câu 3. 143 : 3 = ?

A. 45 (dư 8)

B. 47 (dư 2)

C. 46 (dư 5)

D. 48

Câu 4. Tính

a) 392 : 7 + 132 = ?

A. 56

B. 180

C. 188

D. 156

b) 504 : 8 – 32 = ?

A. 90

B. 31

C. 41

D. 63

Câu 5. a) b x 8 = 40 x 9. Giá trị của b là:

A. 42

B. 43

C. 44

D. 45

b) 64 : b = 12 – 4. Giá trị của b là:

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

Câu 6. Nhà An có 4 chuồng gà, mỗi chuồng có 9 con gà. Nhà An đã bán đi \frac{1}{3}số gà đó. Hỏi nhà An đã bán đi bao nhiêu con gà?

A. 36 con gà

B. 12 con gà

C. 15 con gà

Câu 7. Một đội thanh niên tình nguyện có 410 người chia thành 5 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có bao nhiêu người?

A. 82 người

B. 80 người

C. 85 người

Câu 8. Tìm một số, biết rằng nếu gấp số đó lên 7 lần thì được 182. Số cần tìm là:

A. 24

B. 25

C. 26

D. 90

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

264 – 198

566 + 29

74 x 8

345 : 5

Bài 2. Tính

280 mm + 345 mm = ….

359 g + 234 g = ……

500 ml + 187 ml = ……

456 mm – 199 mm = …

300 g x 3 = ……………

1000 ml – 400 ml = ……

840 mm : 3 = …..

900 g : 6 = ………

230 ml x 4 = ………

Bài 3: Một gói kẹo nặng 120 g, Một hộp sữa bột nặng 350 g. Hỏi 2 gói kẹo và 2 hộp sữa nặng tất cả bao nhiêu gam?

Bài giải: ……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..…………………….……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………

Bài 4. Điền số thích hợp vào chỗ chấm để có phép tính đúng:

123 + …. = 145

345 – ….. = 234

…. x 5 = 235

…. : 6 = 156

Bài 5: Để giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn, nhà trường phát động học sinh ủng hộ vở. Ngày thứ nhất ủng hộ được 234 quyển vở, ngày thứ hai ủng hộ được số vở gấp 2 lần ngày thứ nhất. Hỏi sau hai ngày học sinh ủng hộ được tất cả bao nhiêu quyển vở?

Trả lời : Sau hai ngày, học sinh ủng hộ được …………. quyển vở.

Đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 18

Câu 1. D. 95

Câu 2. A. 43

Câu 3. B. 47 (dư 2)

Câu 4. Tính

a) 392 : 7 + 132 = ?

C. 188

b) 504 : 8 – 32 = ?

B. 31

Câu 5. a) b x 8 = 40 x 9. Giá trị của b là:

D. 45

b) 64 : b = 12 – 4. Giá trị của b là:

C. 8

Câu 6. B. 12 con gà

Câu 7. A. 82 người

Câu 8. Tìm một số, biết rằng nếu gấp số đó lên 7 lần thì được 182. Số cần tìm là:

C. 26

II. Tự luận

Bài 1. Học sinh tự đặt tính rồi tính:

264 – 198 = 66

566 + 29 = 595

74 x 8 = 592

345 : 5 = 69

Bài 2. Tính

280 mm + 345 mm = 625mm

359 g + 234 g = 593g

500 ml + 187 ml = 687ml

456 mm – 199 mm = 257 mm

300 g x 3 = 900 g

1000 ml – 400 ml = 600 ml

840 mm : 3 = 280 mm

900 g : 6 = 150 g

230 ml x 4 = 920ml

Bài 3: Một gói kẹo nặng 120 g, Một hộp sữa bột nặng 350 g. Hỏi 2 gói kẹo và 2 hộp sữa nặng tất cả bao nhiêu gam?

Bài giải:

2 gói kẹo nặng:

120 x 2 = 240 (g)

2 hộp sữa nặng:

2 x 350 = 700 (g)

2 gói kẹo và 2 hộp sữa nặng:

240 + 700 = 940 (g)

Đáp số: 940 g

Bài 4. Điền số thích hợp vào chỗ chấm để có phép tính đúng:

123 + 22 = 145

345 – 11 = 234

47 x 5 = 235

936 : 6 = 156

Bài 5: Để giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn, nhà trường phát động học sinh ủng hộ vở. Ngày thứ nhất ủng hộ được 234 quyển vở, ngày thứ hai ủng hộ được số vở gấp 2 lần ngày thứ nhất. Hỏi sau hai ngày học sinh ủng hộ được tất cả bao nhiêu quyển vở?

Trả lời: Sau hai ngày, học sinh ủng hộ được …………. quyển vở.

Ngày thứ hai ủng hộ được:

234 x 2 = 468 (quyển vở)

Hai ngày học sinh ủng hộ được:

234 + 468 = 702 (quyển vở)

Đáp số: 702 quyển.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!