Lớp 3

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Cánh Diều – Tuần 5

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Cánh Diều – Tuần 5 có đáp án chi tiết. Các dạng bài tổng hợp chi tiết cho từng dạng Toán và bám sát chương trình học các dạng bài tập trên lớp.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 5

I. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Bạn đang xem: Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Cánh Diều – Tuần 5

1. Thùng lớn có 36l dầu. Số dầu ở thùng nhỏ bằng số dầu ở thùng lớn giảm đi 6 lần. Hỏi thùng nhỏ có bao nhiêu lít dầu?

A. 6l dầu

B. 30l dầu

C. 42l dầu

2. Thương của 6 và 6 là:

A. 0

B. 36

C. 1

3. frac{1}{6}của một ngày là bao nhiêu giờ?

A. 6 giờ

B. 4 giờ

C. 8 giờ

4. Các bạn cùng làm bài về nhà. Bạn Hồng làm xong trong 17 phút. Bạn Mai làm xong bài trong frac{1}{3}giờ. Hỏi bạn nào làm bài xong nhanh hơn?

A. Bạn Hồng

B. Bạn Mai

C. Hai bạn làm thời gian bằng nhau

5. Số nào chia cho 6 để có kết quả là 0?

A. 0

B. 6

C. 1

6. Đã tô màu frac{1}{2}vào hình nào?

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Cánh Diều

7. Quan sát và điền câu trả lời vào chỗ chấm:

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Cánh Diều

II. Tự luận:

Bài 1: Tính

14 x 5 + 143

24 x 4 – 35

24 : 6 + 235

54 : 6 + 108

Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm

a) frac{1}{3}của 24kg là:………kg

c) frac{1}{5}của 55m là: ………m

b) frac{1}{4}của 28 lít là: ……..lít

d) frac{1}{6}của 24 phút: ……..phút

Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

frac{1}{3} của 15 dm < 10 dm

frac{1}{5}của 45 quả cam > 5 quả cam

frac{1}{6}của 18 kg < 1000g

frac{1}{4} của 40 phút < frac{1}{6}giờ

Bài 4: Tô màu theo yêu cầu:

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Cánh Diều

Bài 5: Một bao gạo có 48kg, lấy ra 1/6 số gạo trong bao. Hỏi lấy ra bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 6: Thử thách: Tính nhanh

a, 150 – 34 – 66 – 50

b, 205 + 72 – 62 – 5

c, 125 + 23 + 25 + 77

d, 178 – 13 + 22 – 87

Đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 5

I. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án A B C A A B

Câu 7.

a) 36

b) 12

c) 9

d) 6

II. Tự luận:

Bài 1: Tính

14 x 5 + 143

= 70 + 143

= 213

24 x 4 – 35

= 96 – 35

= 61

24 : 6 + 235

= 4 + 235

= 239

54 : 6 + 108

= 9 + 108

= 117

Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm

a) frac{1}{3}của 24kg là:8 kg

c) frac{1}{5}của 55m là: 11 m

b) frac{1}{4}của 28 lít là: 7lít

d) frac{1}{6}của 24 phút: 4 phút

Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

frac{1}{3} của 15 dm < 10 dm

frac{1}{5}của 45 quả cam > 5 quả cam

frac{1}{6}của 18 kg < 1000g

frac{1}{4} của 40 phút < frac{1}{6}giờ

Bài 4: Tô màu theo yêu cầu:

Bài 5: Một bao gạo có 48kg, lấy ra 1/6 số gạo trong bao. Hỏi lấy ra bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Đã lấy ra số gạo là:

48 : 6 = 8 (kg)

Đáp số: 8 kg gạo

Bài 6: Thử thách: Tính nhanh

a, 150 – 34 – 66 – 50

= (150 – 50) – (34 + 66)

= 100 – 100

= 0

b, 205 + 72 – 62 – 5

= (205 – 5) + (72 – 62)

= 200 + 10

= 210

c, 125 + 23 + 25 + 77

= (125 + 25) + (23 + 77)

= 150 + 100

= 250

d, 178 – 13 + 22 – 87

= (178 + 22) – (13 + 87)

= 200 – 100

= 100

Tham khảo trọn bộ lời giải sách mới, bài tập cuối tuần Toán lớp 3 sách Cánh Diều Tại đây.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!