Lớp 3

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Cánh Diều – Tuần 1

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Cánh Diều – Tuần 1 có đáp án chi tiết. Các dạng bài tổng hợp chi tiết cho từng dạng Toán và bám sát chương trình học các dạng bài tập trên lớp.

Nội dung bài học

Bạn đang xem: Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Cánh Diều – Tuần 1

  • Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số
  • Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ)
  • Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 1

I. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1. Số chẵn lớn nhất có 3 chữ số là:

A. 900

B. 998

C. 888

Câu 2. Hình vẽ bên có: Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Cánh Diều Tuần 1

A. 3 đoạn thẳng

B. 4 đoạn thẳng

C. 6 đoạn thẳng

Câu 3. Tìm x biết: x + 54 = 100

A. x = 54

B. x = 46

C. x = 45

Câu 4. Tìm một số biết hiệu của số đó với số 100 là 220:

A. 320

B. 120

C. 220

Câu 5. Số 650 gồm:

A. 6 trăm và 5 chục

B. 6 chục và 5 chục

C. 600 trăm và 50 chục

Câu 6. Có 7 lọ hoa, mỗi lọ cắm 6 bông. Hỏi có tất cả bao nhiêu bông hoa?

A. 36 bông hoa

B. 42 bông hoa

C. 48 bông hoa

Câu 7. Có thể thay tổng: 3 + 3 + 3 + 3 thành tích nào sau đây?

A. 3 × 3

B. 3 × 4

C. 4 × 3

Câu 8.* Tìm x biết: 40 : x = 4 × 8 + 4 ×2

A. x = 8

B. x = 0

C. x = 1

II. Tự luận

Bài 1: Viết vào chỗ chấm:

Đọc số

Viết số

Năm trăm bảy mươi mốt

……………………………………………………………..

Một trăm mười

……………………………………………………………..

Sáu trăm năm mươi

……………………

805

……………………

404

……………………

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

356 + 125

415 + 307

578 – 125

478 – 247

Bài 3: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Cánh Diều Tuần 1

Bài 4: Cho 3 chữ số: 7; 8; 9

a) Hãy viết các số có 3 chữ số khác nhau, mỗi số có đủ 3 chữ số đó cho:

……………………………………………………………………………………….

b) Số lớn nhất trong các số trên là: …………………………………………………

c) Số nhỏ nhất trong các số trên là: ………………………………………………..

d) Hiệu của số lớn nhất và số nhỏ nhất là: ………………………………………….

Bài 5: Tính độ dài đường gấp khúc có số đo độ dài các cạnh lần lượt là: 20cm, 35dm, 22dm:

Bài 6: Một câu lạc bộ năng khiếu có 55 bạn học múa, 20 bạn học vẽ, số bạn học đàn nhiều hơn số bạn học học vẽ là 15 bạn. Hỏi câu lạc bộ năng khiếu có tất cả bao nhiêu bạn?

Bài 7: Challenge: Khoanh vào đáp án đúng:

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Cánh Diều Tuần 1

Bài 8: Toán vui: Hãy tìm nửa quả táo có chứa kết quả để ghép với nửa quả táo có chứa phép tính, cắt, ghép rồi tô màu thành quả táo hoàn chỉnh.

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Cánh Diều Tuần 1

Đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 1

I. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

B

C

B

A

A

B

B

C

II. Tự luận

Bài 1: Viết vào chỗ chấm:

Đọc số

Viết số

Năm trăm bảy mươi mốt

Tám trăm linh năm

Một trăm mười

Bốn trăm linh tư

Sáu trăm năm mươi

571

805

110

404

650

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

356 + 125 = 481

415 +307 = 622

578 – 125 = 453

478 – 247 = 231

Bài 3: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Cánh Diều Tuần 1

Bài 4: Cho 3 chữ số: 7; 8; 9

a) Hãy vi ết các số có 3 ch ữ số khác nhau, mỗi số có đủ 3 chữ số đó cho:

789, 798, 879, 897, 978, 987

b) Số lớn nh ất trong các số trên là: 987

c) Số nhỏ nhất trong các số trên là: 789

d) Hiệu của số lớn nhất và số nhỏ nhất là: 987 – 789 = 198

Bài 5:

Bài giải

Đổi 20cm = 2dm

Độ dài đường gấp khúc đó là:

2 + 35 + 22 = 59 (dm)

Đáp số: 59dm

Bài 6:

Bài giải

Câu lạc bộ năng khiếu có số bạn học đàn là:

20 + 15 = 35 (bạn)

Câu lạc bộ năng khiếu có tất cả số bạn là:

55 + 20 + 35 = 110 (bạn)

Đáp số: 110 bạn

Bài 7: Khoanh vào đáp án D

Bài 8: HS cắt ghép theo các kết quả sau

2 × 9 = 18

2 × 10 = 20

2 × 7 = 14

3 × 10 = 30

3 × 5 = 15

3 × 2 = 6

3 × 8 = 28

2 × 8 = 24

2 × 4 = 8

3 × 4 = 12

2 × 3 = 6

3 × 7 = 21

3 × 1 = 3

2 × 5 = 10

3 × 3 = 9

2 × 2 = 4

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!