Lớp 3

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Tiếng Việt Chân trời sáng tạo – Tuần 5

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Tiếng Việt Chân trời sáng tạo – Tuần 5 sẽ giúp học sinh ôn tập, củng cố lại toàn bộ kiến thức tiếng Việt của tuần 5. Nội dung chi tiết được đăng tải ngay sau đây.

Bài tập cuối tuần lớp 3 Tiếng Việt Tuần 5

I. Luyện đọc diễn cảm

Bạn đang xem: Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Tiếng Việt Chân trời sáng tạo – Tuần 5

“Trẻ em như búp trên cành,
Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan,
Chẳng may vận nước gian nan,
Trẻ em cũng bị bận thân cực lòng.
Học hành, giáo dục đã không,
Nhà nghèo lại phải làm công, cày bừa.
Sức còn yếu, tuổi còn thơ,
Mà đã khó nhọc cũng như người già!
Có khi lìa mẹ, lìa cha,
Đi ăn ở với người ta bên ngoài.
Vì ai mà đến thế này?
Vì giặc Nhật với giặc Tây bạo tàn!
Khiến ta nước mất, nhà tan,
Trẻ em cũng phải cơ hàn xót xa.
Vậy nên con trẻ nước ta
Phải đoàn kết lại để mà đấu tranh!
Kẻ lớn cứu quốc đã đành,
Trẻ em cũng phải ra dành một vai.
Bao giờ đánh đuổi Nhật, Tây,
Trẻ em ta sẽ là bầy con cưng.”

(Trẻ con, Hồ Chí Minh)

II. Đọc hiểu văn bản

Câu 1. Bài thơ viết về đối tượng nào?

Câu 2. Tìm những câu thơ nói về trẻ em khi vận nước gian nan.

Câu 3. Bác Hồ đã khuyên nhủ trẻ em làm gì?

Câu 4. Bài thơ thể hiện thái độ, tình cảm gì của Bác Hồ?

III. Luyện tập

Câu 1. Viết chính tả:

Anh em như thể chân tay
Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần.

Câu 2. Đặt 2 câu về hoạt động học tập của trẻ em.

Câu 3. Điền l hoặc n?

a. …àm lụng

b. đất …ước

c. …ong lanh

d. cái …ôi

Câu 4. Viết bản tin tháng 9 của lớp em.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!