Lớp 8

50 đề ôn tập Toán lớp 8 cơ bản

Tổng hợp 50 đề ôn tập Toán 8 cơ bản, giúp các em học sinh tự bồi dưỡng nâng cao kiến thức

Đề 1:

Câu 1:

Bạn đang xem: 50 đề ôn tập Toán lớp 8 cơ bản

Cho: 50 đề ôn tập Toán lớp 8 cơ bản

Tính giá trị P = x + y + xy

Câu 2:

Giải phương trình:
50 đề ôn tập Toán lớp 8 cơ bản
(a,b,c là hằng số và đôi một khác nhau)

Câu 3:

Xác định các số a, b biết: 50 đề ôn tập Toán lớp 8 cơ bản

Câu 4:

Chứng minh phương trình: 2x2 – 4y = 10 không có nghiệm nguyên.

Câu 5:

Cho tam giác ABC; AB = 3AC. Tính tỷ số đường cao xuất phát từ B và C

Đề 2:

Câu 1:

Cho a, b, c thoả mãn: 50 đề ôn tập Toán lớp 8 cơ bản

Tính giá trị: 50 đề ôn tập Toán lớp 8 cơ bản

Câu 2:

Xác định a, b để f(x) = 6x4 – 7x3 + ax2 + 3x + 2

Chia hết cho y(x) = x2 – x + b

Câu 3:

Giải phương trình:

a, (x – 4)(x – 5)(x – 6)(x – 7) = 1680.

b, 4x2 + 4y – 4xy +5y2 + 1 = 0

Câu 4:

Tìm giá trị lớn nhất của phân số mà tử số là một số có 3 chữ số mà mẫu là tổng các chữ số của nó.

Câu 5:

Cho ABC cân tại A, trên AB lấy D, trên AC lấy E sao cho: AD = EC = DE = CB.

a, Nếu AB > 2BC. Tính góc A của VABC

b, Nếu AB < BC. Tính góc A của HBC.

Download tài liệu để xem chi tiết.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!