Lớp 10

Viết tiểu sử bằng tiếng Anh về một người nghệ sĩ nổi tiếng

Viết tiểu sử bằng tiếng Anh về một người nghệ sĩ nổi tiếng là một trong những chủ đề hay nằm trong chương trình tiếng Anh lớp 10 Unit 3.

Write a brief biography about a famous artist gồm 2 đoạn văn mẫu có dịch hay nhất. Thông qua tài liệu này giúp các bạn học sinh nhanh chóng biết cách viết tiểu sử tiếng Anh hay, chính xác. Từ đó học tốt môn tiếng Anh và đạt điểm cao trong các bài kiểm tra, bài thi sắp tới. Vậy sau đây là nội dung chi tiết 2 mẫu tiểu sử viết về một người nghệ sĩ nổi tiếng, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Bạn đang xem: Viết tiểu sử bằng tiếng Anh về một người nghệ sĩ nổi tiếng

Write a brief biography about a famous artist

Tiếng Anh

Trịnh Công Sơn was a famous Vietnamese, musician, artist, painter and poet. He was born on February 28, 1939 and died in April 1, 2001. He, along with Pham Duy and Van Cao, is an important figure in modern (non-classical) Vietnamese music. Many of Trinh’s songs are love songs. Others are anti-war songs, written during and about the Vietnam War; some of them were censored by the southern Republic of Vietnam and later by the Socialist Republic of Vietnam. Many performing artists, most notably Khanh Ly and Hong Nhung, have interpreted Trinh Cong Son’s music.

Trinh Cong Son was born in Buon Ma Thuot, Đak Lak Province, Vietnam, but as a child he lived in the village of Minh Huong in Huong Tra in Thua Thien–Hue Province. He grew up in Hue, where he attended the Lycée Français and the Providence school. When he was ten he lived with his father in Hue’s Thua Phu Prison for a year in 1949. Later he went to Saigon and studied western philosophy at the Lycée Jean-Jacques Rousseau, from which he graduated with the baccalaureate degree. In 1961, he studied psychology and pedagogy in a school for teachers in Qui Nhơn in an attempt to avoid being drafted into the Republic of Vietnam Military Forces. After graduation, he taught at an elementary school in Bao Loc, Lam Dong.

Tiếng Việt

Trịnh Công Sơn là một nhạc sĩ, nghệ sĩ, họa sĩ và nhà thơ nổi tiếng của Việt Nam. Ông sinh ngày 28 tháng 2 năm 1939 và mất ngày 1 tháng 4 năm 2001. Ông cùng với Phạm Duy và Văn Cao, là một nhân vật quan trọng trong nền âm nhạc hiện đại (không cổ điển) Việt Nam. Nhiều ca khúc của Trịnh là tình ca. Một số khác là những bài hát phản chiến, được viết trong và về Chiến tranh Việt Nam; một số trong số chúng đã bị kiểm duyệt bởi Cộng hòa miền Nam Việt Nam và sau đó là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Nhiều nghệ sĩ biểu diễn, nổi bật nhất là Khánh Ly và Hồng Nhung, đã diễn giải nhạc Trịnh Công Sơn.

Trịnh Công Sơn sinh ra ở Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam, nhưng thuở nhỏ anh sống ở làng Minh Hương, Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế. Ông lớn lên ở Huế, nơi ông theo học tại trường Lycée Français và trường Providence. Năm lên mười, ông sống với cha trong nhà tù Thừa Phủ Huế một năm vào năm 1949. Sau đó, ông vào Sài Gòn và học triết học phương Tây tại Lycée Jean-Jacques Rousseau, từ đó ông tốt nghiệp tú tài. Năm 1961, ông học tâm lý học và sư phạm tại một trường giáo viên ở Qui Nhơn để tránh bị nhập ngũ vào Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Ra trường, ông dạy học tại một trường tiểu học ở Bảo Lộc, Lâm Đồng.

Viết tiểu sử ngắn gọn về một nghệ sĩ nổi tiếng

Tiếng Anh

Suga was born in 1993 in Daegu, Korea. He is a South Korean rapper, songwriter and music producer. He is a member of the Korean boy band BTS. He became interested in rap music after hearing ” Ragga Muffin” by Stony Skunk. After listening to Epik High’s songs, he decided to become a rapper. More than 100 of his songs have been recognized by the Korea Music Copyright Association. In 2018, he was awarded the Hwagwan Cultural Medal by the President of Korea. In July 2021, he was appointed as Special Presidential Envoy for Future Generations and Culture by President Moon Jae-in. His lyrics deal with the themes of ” full of dreams and hopes”, conceived with the aim of making his music”a source of strength for many”.

Tiếng Việt

Suga sinh năm 1993 tại Daegu, Hàn Quốc. Anh ấy là một rapper, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc người Hàn Quốc. Anh ấy là thành viên của nhóm nhạc Hàn Quốc BTS. Anh bắt đầu quan tâm đến nhạc rap sau khi nghe “Ragga Muffin” của Stony Skunk. Sau khi nghe các bài hát của Epik High, anh ấy quyết định trở thành một rapper. Hơn 100 bài hát của anh đã được Hiệp hội Bản quyền Âm nhạc Hàn Quốc công nhận. Năm 2018, anh được Tổng thống Hàn Quốc trao tặng Huân chương Văn hóa Hwagwan. Vào tháng 7 năm 2021, ông được Tổng thống Moon Jae-in bổ nhiệm làm Đặc phái viên của Tổng thống về Thế hệ Tương lai và Văn hóa. Ca từ của anh đề cập đến các chủ đề “đầy ước mơ và hy vọng”, được hình thành với mục đích làm cho âm nhạc của anh trở thành “nguồn sức mạnh cho nhiều người”.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!