Lớp 12

Viết đoạn văn nghị luận về giá trị của lịch sử

Viết đoạn văn nghị luận về giá trị của lịch sử gồm 2 mẫu dưới đây dưới đây không chỉ giúp các em lớp 12 có thêm những ý tưởng hay cho bài viết của mình mà còn nâng cao hiểu biết về lịch sử. Qua đó thấy được ý nghĩa, trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với việc bảo vệ giá trị lịch sử.

Giá trị lịch sử chính là nguồn gốc hình thành nền văn hóa, là cội nguồn của con người, là những truyền thống quý báu mà ông cha ta đúc kết để lại và được kế thừa phát huy qua từng đời. Vậy dưới đây là 2 đoạn văn viết về tầm quan trọng của giá trị lịch sử, mời các bạn cùng đón đọc nhé.

Bạn đang xem: Viết đoạn văn nghị luận về giá trị của lịch sử

Viết đoạn văn bàn về giá trị của lịch sử – Mẫu 1

Suốt 4000 năm dựng nước và giữ nước, nhân dân ta đã phải trải qua rất nhiều cuộc đấu tranh chống ngoại xâm mới thoát khỏi ách nô lệ, giành lại độc lập, tự do. Giá trị của lịch sử cũng được hình thành và khẳng định trong quá trình đoàn kết đấu tranh bền bỉ, kiên cường đó. “Giá trị lịch sử” là nguồn gốc hình thành nền văn hóa, là cội nguồn của con người, là những truyền thống quý báu mà ông cha ta đúc kết để lại và được kế thừa phát huy qua từng thế hệ. Giá trị lịch sử làm nên giá trị dân tộc bởi mỗi quốc gia có một quá trình dựng nước và giữ nước khác nhau. Giá trị lịch sử được thể hiện ở quá trình gây dựng đất nước của ông cha ta, là niềm tự hào của dân tộc khi chiến thắng giặc ngoại xâm để bảo vệ nước nhà. Truyền thuyết “Con Rồng cháu Tiên” đã lí giải nguồn gốc sinh ra của con người. Chính vì vậy, Bác Hồ đã nói: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta cùng nhau giữ lấy nước”. Trải qua các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ đã có rất nhiều anh hùng phải hy sinh để đổi lấy hòa bình đất nước. Lịch sử đấu tranh hào hùng trong quá khứ và những trang sử đang được viết tiếp trong cuộc sống hiện đại chính là niềm tự hào của mỗi dân tộc, là cái nôi của nền văn minh nhân loại. Nhờ có lịch sử mà con người biết trân trọng cuộc sống hiện tại hơn. Thế nhưng trong xã hội hiện nay vẫn còn rất nhiều người không biết coi trọng lịch sử, không biết trân trọng cuộc sống hiện tại hay có tư tưởng phản động, dẫn đến những cái nhìn sai trái, lệch lạc về lịch sử dân tộc. Do vậy, mỗi cá nhân chúng ta cần phải biết giữ gìn, kế thừa và phát huy những truyền thống quý báu của dân tộc, hòa nhập nhưng không hòa tan trong thời đại hội nhập kinh tế quốc tế.

Đoạn văn nghị luận về giá trị của lịch sử – Mẫu 2

Chúng ta không thể sống trong quá khứ nhưng chúng ta không thể sống mà không có quá khứ. Giá trị lịch sử đã gợi nhắc cho chúng ta nhớ về quá khứ với một thái độ trân trọng và biết ơn. Giá trị lịch sử là những giá trị, tư tưởng cốt lõi mà ông cha ta đã đúc kết được trong quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước. Giá trị lịch sử có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với sự trường tồn của mỗi quốc gia. Những truyền thống quý báu của dân tộc được giá trị lịch sử lưu giữ lại chính là nền tảng để giáo dục thế hệ trẻ sau này. Nhân dân ta có truyền thống yêu nước nồng nàn bởi khi “giặc đến nhà thì đàn cũng đánh”. Trong nạn đói năm 1945, truyền thống tương thân tương ái đã cứu đói rất nhiều người khi Bác Hồ có chủ trương xây dựng “Hũ gạo cứu đói” đã cho thấy sức mạnh đoàn kết của dân tộc ta. Giá trị lịch sử là thước đo của niềm tự hào dân tộc, nó giúp cho con người biết nhìn nhận về quá khứ từ đó biết trân trọng cuộc sống hiện tại và bồi đắp lòng biết ơn với những thế hệ cha ông đi trước. Khi cuộc sống ngày càng hiện đại, con người ngày càng bỏ qua những giá trị cốt lõi của dân tộc khiến cho họ có những suy nghĩ sai lệch về lịch sử nước nhà. Thật đáng phê phán những người không chịu tìm hiểu về lịch sử nên đã có những hành động tiêu cực làm ảnh hưởng đến nền văn mình của đất nước. Mỗi cá nhân chúng ta cần có trách nhiệm giữ gìn, kế thừa và phát huy những truyền thống quý báu của dân tộc, cần phải có tinh thần tự tìm hiểu, học hỏi lịch sử nước nhà, giữ vững lòng yêu nước trước mọi thế lực thù địch.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!