Lớp 2

Tuyển tập 50 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2

Nhằm giúp các em học sinh lớp 2 có thêm tài liệu ôn tập chuẩn bị tốt cho kì thi học kì sắp tới, THPT Nguyễn Đình Chiểu mời các em cùng tham khảo Tuyển tập 50 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2. Nội dung đề được trình bày rõ ràng, khoa học kèm đáp án các em sẽ thuận tiện hơn cho các em trong việc ôn tập.

Bên cạnh đó, với tài liệu này cũng giúp thầy cô giáo có thêm tư liệu tham khảo chuẩn bị cho việc ra đề thi học kì 1. Sau đây, mời quý thầy cô và các em cùng tải về để xem trọn bộ tài liệu.

Bạn đang xem: Tuyển tập 50 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2

ĐỀ 01

I . TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Câu 1: (0,5 điểm) Số liền trước của 69 là:

A. 60

B. 68

C. 70

D. 80

Câu 2: (0,5 điểm) Số lớn nhất có hai chữ số là:

A. 10

B. 90

C. 99

D. 100

Câu 3: (0,5 điểm) Điền dấu(<, >, =) thích hợp vào ô trống: ⬜ 23 + 45 90 – 30

A. <

B. >

C. =

D. +

Câu 4: (0,5 điểm) ⬜ – 35 = 65. Số cần điền vào ô trống là:

A. 90

B. 35

C. 100

D. 30

Câu 5: (0,5 điểm) 1 ngày có …. giờ. Số cần điền vào chỗ chấm là:

A. 12

B. 24

C. 14

D. 15

Câu 6: (0,5 điểm) Hình bên có số hình tứ giác là:

Tuyển tập 50 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

II. TỰ LUẬN: (7 điểm) Thực hiện các bài toán theo yêu cầu:

Câu 1: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

26 + 29

45 + 38

41 – 27

60 – 16

Câu 2: (1 điểm) Tìm x:

x + 28 = 54

44 + x = 72

x – 38 = 62

98 – x = 19

Câu 3: (2,5 điểm) Bao ngô cân nặng 5 chục ki – lô – gam. Bao thóc nặng hơn bao ngô 5kg. Hỏi bao thóc cân nặng bao nhiêu ki – lô – gam?

Bài giải:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Câu 4: (2 điểm) Năm nay, bố Lan 43 tuổi. Bố nhiều hơn Lan 35 tuổi. Hỏi năm nay Lan bao nhiêu tuổi?

Bài giải:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Câu 5: (0,5 điểm) Trong một phép tính trừ có số bị trừ bằng số trừ và bằng 16 thì lúc này hiệu bằng mấy?

Bài giải:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

I . TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Câu 1: B

Câu 2: C

Câu 3: A

Câu 4: C

Câu 5: B

Câu 6: C

II. TỰ LUẬN: (7 điểm) Thực hiện các bài toán theo yêu cầu:

Câu 1: (1 điểm) Đặt tính rồi tính: Mỗi phép tính đúng được 0,25 điểm

55, 83, 14, 44

Câu 2: (1 điểm) Tìm x: Mỗi phép tính đúng được 0,25 điểm.

x = 26

x = 28

x = 100

x = 79

Câu 3: (2,5 điểm) Bao ngô cân nặng 5 chục ki – lô – gam. Bao thóc nặng hơn bao ngô 5kg. Hỏi bao thóc cân nặng bao nhiêu ki – lô – gam?

Bài giải

Đổi 5 chục = 50 (0, 5 điểm)

Bao thóc cân nặng số ki – lô – gam là: Bao thóc cân nặng là: (0, 5 điểm)

50 + 5 = 55 (kg) (1 điểm)

Đáp số: 55 kg thóc (0, 5 điểm)

Câu 4: (2 điểm) Năm nay, bố Lan 43 tuổi. Bố nhiều hơn Lan 35 tuổi. Hỏi năm nay Lan bao nhiêu tuổi?

Bài giải

Năm nay Lan có số tuổi là: (Số tuổi của Lan là:) (0, 5 điểm)

43 – 35 = 8 (tuổi) (1 điểm)

Đáp số: 8 tuổi. (0, 5 điểm)

Câu 5: (0,5 điểm) Trong một phép tính trừ có số bị trừ bằng số trừ và bằng 16 thì lúc này hiệu bằng mấy?

Bài giải

Số bị trừ bằng số trừ và bằng 16 ta có:

16 – 16 = 0 (0, 25 điểm)

Vậy hiệu bằng 0. (0, 25 điểm)

Đáp số: 0.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!