Lớp 12

Tổng hợp 300 câu hỏi trắc nghiệm Chuyên đề Dao động điều hòa

Tổng hợp 300 câu hỏi trắc nghiệm Chuyên đề Dao động điều hòa là tài liệu rất hữu ích mà THPT Nguyễn Đình Chiểu muốn giới thiệu đến các bạn học sinh lớp 12 cùng tham khảo.

Tài liệu tổng hợp 300 câu hỏi trắc nghiệm Chuyên đề Dao động điều hòa. Tài liệu ôn tập cho những bạn cần củng cố kiến thức cơ bản để chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia sắp tới. Mời các bạn cùng theo dõi.

Bạn đang xem: Tổng hợp 300 câu hỏi trắc nghiệm Chuyên đề Dao động điều hòa

Bài tập trắc nghiệm Chuyên đề Dao động điều hòa

Câu 1: Đối với dao động tuần hoàn, khoảng thời gian ngắn nhất để vật trở về trạng thái ban đầu gọi là gì?

A. Tần số dao động

B. Pha dao động

C. Chu kì dao động

D. Tần số góc

Câu 2: Kết luận nào dưới đây đúng?

A. Chu kì của dao động tuần hoàn là khoảng thời gian hai lần liên tiếp vật đến cùng một vị trí.

B. Chu kì của dao động tuần hoàn là khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp vận tốc của vật lại có cùng độ lớn và cùng chiều

C. Chu kì của dao động tuần hoàn là khoảng thời gian ngắn nhất để ơ năng dao động của vật lại lặp lại như cũ.

D. Cả A, B và C đều sai

Câu 3: Dao động tuần hoàn là loại chuyển động mà:

A. vật lại trở về vị trí ban đầu sau những khoảng thời gian bằng nhau

B. vận tốc của vật đổi chiều sau những khoảng thời gi n bằng nhau.

C. vận tốc của vật triệt tiêu sau những khoảng thời gian bằng nhau.

D. trạng thái chuyển động lặp lại sau những khoảng thời gian bằng nhau.

Câu 4: Chọn câu đúng khi nói về dao động điều hoà của một chất điểm.

A. Khi chất điểm đi qua vị trí cân bằng thì nó có vận tốc cực đại và gia tốc cực đại

B. Khi chất điểm đi qua vị trí cân bằng thì nó có vận tốc cực đại và gia tốc cực tiểu.

C. Khi chất điểm đi qua vị trí biên thì nó có vận tốc cực đại và gia tốc cực tiểu.

D. Khi chất điểm đi qua vị trí cân iên thì nó có vận tốc cực tiểu và gia tốc cực tiểu.

Câu 5: Dao động điều hòa là

A. một chuyển động được lặp đi lặp lại như cũ sau những khoảng thời gian bằng nhau

B. một chuyển động được mô tả bằng định luật dạng sin(hay cosin) theo thời gian

C. một chuyển động có giới hạn trong không gian, lặp đi lặp lại xung quanh một vị trí cân

bằng

D. một dao động có tần số và biên độ phụ thuộc vào đặc tính riêng của hệ dao động

Câu 6: Phát biểu nào sau đây đúng?

Lực tác dụng gây ra dao động điều hòa của một vật

A. biến thiên điều hòa theo thời gian

B. luôn luôn hướng về vị trí cân bằng

C. có độ lớn không đổi theo thời gian

D. A và B đúng.

Câu 7: Chọn câu đúng

Một vật thực hiện dao động điều hoà. Khi vật đi qua vị trí cân bằng thì:

A. Vận tốc và gia tốc của vật đều có giá trị lớn nhất

B. Vận tốc và gia tốc của vật đều bằng 0

C. Vận tốc có giá trị lớn nhất, gia tốc bằng 0.

D. Gia tốc có giá trị lớn nhất, vận tốc bằng 0.

Câu 8: Với là một hằng số dương, phương trình nào dưới đây có nghiệm mô tả một dao động điều hòa?

A. x” – ax = 0

B. x” + ax2= 0

C. x” + ax = 0

D. x” + a2x2= 0

Câu 9: Chọn câu đúng: Một vật thực hiện dao động điều hoà với li độ x, vận tốc v và gia tốc a thì:

A. x và a luôn ngược dấu C. v và a luôn ngược dấu

B. v và a luôn cùng dấu

D. x và a luôn cùng dấu.

Câu 10: Vận tốc của chất điểm dao động điều hòa có độ lớn cực đại khi nào?

A. Khi li độ cực đại

B. Khi gia tốc cực đại

C. Khi li độ bằng không

D. Khi pha cực đại

Câu 11: Trong dao động điều hòa thì li độ, vận tốc, gia tốc là ba đại lượng biến đổi theo thời gian theo quy luật dạng sin có cùng:

A. biên độ

B. tần số góc

C. pha ban đầu

D. pha dao động

………..

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!