Lớp 10

Tóm tắt truyện An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thủy (11 Mẫu)

Tóm tắt truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy gồm 11 mẫu tóm tắt hay, ngắn gọn.

Qua đó giúp các bạn lớp 10 nhanh chóng nắm vững cốt truyện với các chi tiết, sự việc tiêu biểu, tạo tiền đề cho việc tiếp cận chủ đề, nắm được giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật của tác phẩm. Bên cạnh đó các bạn tham khảo thêm rất nhiều bài văn hay khác tại chuyên mục Văn 10.

Bạn đang xem: Tóm tắt truyện An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thủy (11 Mẫu)

Tóm tắt truyện An Dương Vương – Mẫu 1

Sau khi An Dương Vương xây xong thành Cổ Loa thì được thần Kim Quy cho một cái móng để làm nỏ thần. Lúc bấy giờ Triệu Đà làm chúa đất Nam Hải, mấy lần đem quân sang cướp đất Âu Lạc, nhưng vì An Dương Vương có nỏ thần nên đành rút quân về chờ thời cơ thích hợp. Triệu Đà nhân cơ hội đưa con trai mình là Trọng Thủy sang cầu thân với Mị Châu – con gái An Dương Vương. Một thời gian qua đi, khi đã có được lòng tin yêu của vợ, Trọng Thủy dò hỏi chuyện về chiếc nỏ thần. Biết được bí mật, mượn cớ về thăm cha, Trọng Thủy đánh cắp nỏ thần đem về đưa cho Triệu Đà. Có nỏ thần trong tay, Triệu Đà tiến đánh Âu Lạc một lần nữa. An Dương Vương thấy giặc đến chân thành nhưng vẫn chủ quan vì nghĩ rằng đã có nỏ thần. Nỏ thần không phát huy tác dụng, thua trận, An Dương Vương cưỡi ngựa đem theo Mị Châu đi về phía biển. Nhưng đi đến đâu thì thấy quân giặc theo đến đấy. Thần Kim Quy hiện lên nói rằng kẻ thù ở ngay bên cạnh. An Dương Vương bèn rút kiếm ra chém chết Mị Châu rồi nhảy xuống biển tự vẫn. Trọng Thủy nghe tin vì quá hối hận mà nhảy xuống giếng tự vẫn. Ngày nay, giếng ấy được gọi là giếng Trọng Thủy. Tục truyền lại Mị Châu khi chết, máu chảy xuống biển, trai ăn được mới có ngọc châu. Đem ngọc về rửa nước giếng thì thấy sáng lạ lùng.

Tóm tắt truyện An Dương Vương – Mẫu 2

An Dương Vương khi xây thành Cổ Loa, xây tới đâu, thành đổ tới đó. Nhờ có thần Kim Quy giúp đỡ mới xây xong. Trước khi từ biệt, thần có tặng cho một chiếc móng dặn làm thành nỏ thần. Nỏ được làm xong, bắn bách phát bách trúng. Bấy giờ Triệu đà ở phương Bắc rắp tâm xâm lược nước ta. Nhưng vì vua nước Âu Lạc có được nỏ thần nên đành phải lui về chờ đợi cơ hội thích hợp. Triệu Đà tìm cách cầu thân cho con trai với Mị Châu. Khi lấy được lòng tin của Mị Châu, Trọng Thủy đã hỏi nàng về bí mật của nỏ thần. Sau đó, Trọng Thủy lấy cớ về thăm cha rồi đánh cắp nỏ thần. Triệu Đà đem quân tiến đánh nước Âu Lạc một lần nữa. Giặc đến chân thành nhưng An Dương Vương vẫn thản nhiên ngồi chơi cờ. Khi giao chiến, nỏ thần không phát huy tác dụng như trước khiến nước Âu Lạc thua trận. An Dương Vương phải đưa Mị Châu chạy trốn về phía biển Đông. Quân giặc đuổi theo, vua được thần Kim Quý báo cho kẻ thù ngay bên cạnh, liền rút kiếm chém chết Mị Châu. Trọng Thủy vì hối hận mà cũng tự tử.

Tóm tắt truyện An Dương Vương – Mẫu 3

An Dương Vương là vua nước Âu Lạc, được thần Kim Quy giúp đỡ xây thành Cổ Loa. Sau khi xây xong được thần tặng cho một chiếc móng để làm nỏ thần. Nỏ thần có sức mạnh uy lực đã nhiều lần giúp vua đánh bại kẻ thù. Triệu Đà đưa con trai mình là Trọng Thủy sang cầu thân với Mị Châu – con gái An Dương Vương. Một thời gian qua đi, nhờ có được lòng tin yêu của Mị Châu, Trọng Thủy đã dò hỏi chuyện về chiếc nỏ thần. Biết được bí mật, lấy cớ thăm cha, Trọng Thủy đánh cắp nỏ thần đem về cho Triệu Đà. Có nỏ thần trong tay, Triệu Đà tiến đánh Âu Lạc một lần nữa. An Dương Vương thấy giặc đến chân thành nhưng vẫn chủ quan vì nghĩ rằng đã có nỏ thần. Thua trận, An Dương Vương cưỡi ngựa đem theo Mị Châu tiến về phía biển. Nhưng đi đến đâu thì thấy quân giặc theo đến đấy. Vua cầu cứu thần Kim Quy, thần hiện lên báo rằng: “Giặc ở sau lưng nhà vua đấy”. An Dương Vương tỉnh ngộ, liền rút gươm chém Mị Châu, rồi nhảy xuống biển tự vẫn. Quân của Triệu Đà kéo vào chiếm đóng Loa thành, còn Trọng Thuỷ một mình một ngựa theo dấu lông ngỗng đi tìm Mị Châu. Đến bờ biển thấy xác vợ nằm đấy thì hối hận. Trở về, Trọng Thủy chôn cất cho Mị Châu cẩn thận rồi đâm đầu xuống giếng tử tự.

Tóm tắt truyện An Dương Vương – Mẫu 4

An Dương Vương sau khi xây xong thành Cổ Loa và được thần Kim Quy tặng cho một chiếc móng để làm nỏ thần. Nỏ thần giúp vua đánh bại kẻ thù phương Bắc xâm lược. Triệu Đà bị thất bại liền lui quần về chờ cơ hội thích hợp. Ít lâu sau, Triệu đưa con trai mình là Trọng Thủy sang cầu thân với Mị Châu – con gái An Dương Vương. Một thời gian qua đi, khi đã có được lòng tin yêu của Mị Châu, Trọng Thủy bèn dò hỏi chuyện về chiếc nỏ thần và đánh cắp đem về cho cha. Có nỏ thần trong tay, Triệu Đà đem quân sang đánh Âu Lạc. An Dương Vương thấy giặc đến chân thành nhưng vẫn chủ quan vì nghĩ rằng đã có nỏ thần. Thua cuộc, An Dương Vương cưỡi ngựa đem theo Mị Châu tiến về phía biển. Nhưng đi đến đâu thì thấy quân giặc theo đến đấy. Vua cầu cứu thần Kim Quy, thần hiện lên báo rằng: “Giặc ở sau lưng nhà vua đấy”. An Dương Vương tỉnh ngộ, liền rút gươm chém Mị Châu, rồi nhảy xuống biển tự vẫn. Trọng Thủy tìm theo về lông ngỗng thì thấy xác Mị Châu, hối hận mà tử tự. Ngày nay, giếng ấy được gọi là giếng Trọng Thủy. Tục truyền lại Mị Châu khi chết, máu chảy xuống biển, trai ăn được mới có ngọc châu. Đem ngọc về rửa nước giếng thì thấy sáng lạ lùng.

Tóm tắt truyện An Dương Vương – Mẫu 5

An Dương Vương vốn là vua của nước Âu Lạc. Vua cho xây thành Cổ Loa nhưng liên đều bị đổ. Lúc bấy giờ có thần Kim Quy hiện lên giúp đỡ và còn tặng ông một chiếc móng để làm nỏ thần. Nỏ thần giúp An Dương Vương liên tiếp đánh bại đội quân của Triệu Đà khiến hắn vô cùng tức giận. Vì vậy, Triệu Đã vẫn chờ đợi cơ hội thích hợp. Hắn cho con trai là Trọng Thủy sang cầu thân với Mị Châu. Một thời gian sau, khi biết Mị Châu đã tin tưởng mình, Trọng Thủy liền dò hỏi bí mật về nỏ thần. Mị Châu ngây thơ tiết lộ hết mọi bí mật. Còn Trọng Thủy thì tìm cách đánh cắp nỏ thần và trở về đưa cho cha. An Dương Vương thấy giặc đến chân thành nhưng vẫn chủ quan vì nghĩ rằng đã có nỏ thần. Thua cuộc, An Dương Vương cưỡi ngựa đem theo Mị Châu tiến về phía biển. Nhưng đi đến đâu thì thấy quân giặc theo đến đấy. Vua cầu cứu thần Kim Quy, thần hiện lên báo rằng: “Giặc ở sau lưng nhà vua đấy”. An Dương Vương liền rút gươm ra chém chết Mị Châu. Trọng Thủy biết tin vì quá hối hận mà nhảy xuống giếng tự tử. Tục truyền lại Mị Châu khi chết, máu chảy xuống biển, trai ăn được mới có ngọc châu. Đem ngọc về rửa nước ở giếng Trọng Thủy thì thấy sáng lạ lùng.

Tóm tắt truyện An Dương Vương Mị Châu, Trọng Thủy – Mẫu 6

Vua An Dương xây thành Cổ Loa có được sự giúp sức của thần Kim Quy. Sau khi xây xong thành thì được thần tặng một chiếc móng để làm nỏ thần. Nhờ vậy mà khi Triệu Đà đem quân sang xâm lược phải nhận thất bại. Hắn bèn tính kế cầu hôn cho con trai là Trọng Thủy với Mị Châu – con gái của An Dương Vương. Sau một thời gian sống ở Âu Lạc, Trọng Thủy lấy được sự tin tưởng của Mị Châu và biết được bí mật về nỏ thần, liền đánh cắp đem về dâng lên cha. Có nỏ thần, Triệu Đà tiến đánh Âu Lạc một lần nữa. An Dương Vương vì chủ quan nên thất bại. Ông dẫn theo con gái chạy đến bờ biển thì thấy quân giặc vẫn đuổi theo. Thần Kim Quy hiện lên cảnh báo rằng giặc ở sau lưng nhà vua. An Dương Vương chợt tỉnh ngộ, rút kiếm ra chém chết Mị Châu. Trọng Thủy theo dấu lông ngỗng đến nơi thì thấy vợ đã chết, hối hận. Khi trở về cung, Trọng Thủy nhảy xuống giếng mà Mị Châu vẫn thường tắm để tự tử.

Tóm tắt truyện Mị Châu, Trọng Thủy – Mẫu 7

Được thần Kim Quy giúp đỡ, An Dương Vương xây được thành Cổ Loa. Sau khi xây xong thành, thần còn tặng cho ông một chiếc móng để làm nỏ thần. Nhờ có nỏ thần “bách phát bách trúng” mà An Dương Vương đã đánh bại quân của Triệu Đà. Tuy vậy, hắn vẫn tính kể để xâm lược nước Âu Lạc một lần nữa. Triệu Đà để con trai là Trọng Thủy kết hôn với Mị Châu. Sau một thời gian chung sống, Trọng Thủy lấy được lòng tin của Mị Châu, biết được bí mật của nỏ thần. Trọng Thủy tìm cách đánh cắp nỏ thần đem về dâng lên Triệu Đà. Có nỏ thần trong tay, Triệu Đà tiến đánh Âu Lạc. An Dương Vương chủ quan vì có nỏ thần, khi quân đội của Triệu Đà đến nơi vẫn thản nhiên ngồi chơi cờ. Thua trận, An Dương Vương cưỡi ngựa đưa theo Mị Châu chạy về phía biển thì vẫn thấy quân giặc đuổi theo. Ông cầu cứu thần Kim Quy. Thần hiện lên và cho biết kẻ thù ở ngay bên cạnh. An Dương Vương nhận ra, liền rút kiếm đâm chết Mị Châu. Trọng Thủy vô cùng hối hận về cái chết của Mị Châu, liền nhảy xuống giếng tử tự.

Tóm tắt truyện Mị Châu, Trọng Thủy – Mẫu 8

An Dương Vương vốn là vua của nước Âu Lạc. Ông cho xây thành Cổ Loa, nhưng thành cứ xây xong lại đổ. Nhờ sự giúp đỡ của thần Kim Quy, cuối cùng cũng hoàn thành. Trước khi từ biệt, thần tặng ông một chiếc móng, làm thành nỏ thần. Lúc bấy giờ, Triệu Đà đem quân sang xâm lược Âu Lạc. Nhưng An Dương Vương có nỏ thần nên giành chiến thắng. Triệu Đà tức tối, nghĩ cách để phục thù. Hắn cho con trai mình lấy Mị Châu – con gái An Dương Vương và ở rể tại Âu Lạc. Sau một thời gian chung sống, Trọng Thủy lấy được sự tin tưởng của Mị Châu, lừa nàng biết được bí mật về nỏ thần và đánh cắp đem về cho cha. An Dương Vương không có nỏ thần, khi Triệu Đà tiến đánh thì thua trận. Ông đưa Mị Châu chạy trốn về phía biển, nhưng vẫn thấy quân giặc đuổi theo phía sau. Thần Kim Quy hiện lên nói cho ông biết giặc ở phía sau lưng. Vua An Dương Vương bèn rút kiếm chém chết Mị Châu, rồi nhảy xuống biển tự vẫn. Quân của Triệu Đà kéo vào chiếm đóng Loa thành, còn Trọng Thuỷ một mình một ngựa theo dấu lông ngỗng đi tìm Mị Châu. Đến bờ biển thấy xác vợ nằm đấy thì vô cùng đau xót và hối hận. Trở về, Trọng Thủy chôn cất cho Mị Châu cẩn thận rồi đâm đầu xuống giếng tử tự. Tương truyền, Mị Châu khi chết máu chảy xuống biển, trai ăn được mới có ngọc châu. Đem ngọc về rửa nước giếng – nơi mà Trong Thủy tử tự thì thấy sáng lạ lùng.

Tóm tắt văn bản An Dương Vương lớp 10 – Mẫu 9

Truyện kể rằng, ngày xưa nước Âu Lạc do An Dương Vương trị vì. Để bảo vệ đất nước ông đã cho xây dựng thành hào nhưng nhiều lần xây đều thất bại. May mắn thay nhờ có sự giúp đỡ của Rùa Vàng mà ông đã xây được thành, khi chia tay Rùa Vàng còn cho ông một chiếc mõng vuốt để chế tạo nỏ thần. Quân Triệu Đà nhiều lần sang xâm lược Âu Lạc nhưng đều thất bại vì An Dương Vương có nỏ thần trợ giúp. Triệu Đà cho con là Trọng Thủy sang cầu hòa và cầu hôn Mị Châu. Hắn lợi dụng tình cảm của Mị Châu và đã đánh cắp nỏ thần của An Dương Vương sau đó bỏ trốn về nước. Triệu Đà lại cho quân xâm lược, vì chủ quan mà An Dương Vương đã mất nước. An Dương Vương cùng Mị Châu bỏ trốn ra biển, tại đây Rùa Vàng nổi lên nói với nhà vua kẻ ngồi sau lưng chính là giặc. An Dương Vương đã rút kiếm đâm chết Mị Châu.

Tóm tắt văn bản An Dương Vương lớp 10 – Mẫu 10

Nhà nước Âu Lạc thời xưa có vị vua tên là An Dương Vương trị vì, nhiều lần ông cho xây dựng thành nhưng không thuận lợi. May mắn là ông được sự giúp đỡ của thần Ràu vàng nên đã xây dựng được thành. Trước khi Rùa vàng đi còn ban cho ông một chiếc móng vuốt để chế tạo nỏ thần. Nhờ vào nỏ thần mà ông đã chiến thắng được quân xâm lược của Triệu Đà. Khi đó Triệu Đà đã cầu hòa và cho con trai tên Trọng Thủy sang cầu hôn Mị Châu – con gái của An Dương Vương. Nhà vua đã đồng ý, Mị Châu bị Trọng Thủy lợi dụng tình cảm nên đã bị hắn lừa lấy trộm mất nỏ thần. Quân Triệu Đà lại một lần nữa sang xâm lược nước ta. Vì chủ quan không phòng bị nên An Dương Vương đã bị thua trận. An Dương Vương cùng Mị Châu bỏ trốn ra biển. Đến biển thì Rùa Vàng hiện thân lên nói kẻ ngồi sau lưng chính là giặc. An Dương Vương nghe thấy như vậy liền ngay lập tức rút gươm ra đâm chết con gái. Còn ông thì xuống biển tự vẫn.

Tóm tắt văn bản An Dương Vương lớp 10 – Mẫu 11

An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy là câu chuyện kể về An Dương Vương vị vua của nước Âu Lạc xây thành nhưng không thuận lợi. May mắn nhờ có sự giúp đỡ của thần Rùa vàng thành đã được xây dựng xong. Trước khi trở về, Rùa Vàng còn ban cho vua một chiếc móng vuốt để chế tạo thành nỏ thần. Khi quân Triệu Đà sang xâm lược, nỏ thần đã giúp nhà vua giữ vững được thành. Triệu Đà xin cầu hòa và cho con trai là Trọng Thủy sang cầu hôn con gái của An Dương Vương là Mị Châu. An Dương Vương đồng ý và cho Trọng Thủy ở rể. Trọng Thủy đã lợi dụng tình cảm của Mị Châu để lừa lấy nỏ thần bỏ về nước. Đạt được mục đích trộm nỏ thần, Triệu Đà đem quân xâm lược Âu Lạc lần thứ hai, An Dương Vương ỷ vào nỏ thần vẫn ngang nhiên đánh cờ. Trong lúc đất nước đã rơi vào tay giặt, An Dương Vương đem Mị Châu chạy ra biển. Đến biển thì Rùa Vàng hiện thân lên nói “kẻ ngồi sau lưng chính là giặc đó”. An Dương Vương nghe thấy liền rút gươm ra đâm chết con gái. Còn ông thì xuống biển tự vẫn.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!