Lớp 5

Toán lớp 5: Phân số thập phân trang 8

Giải bài tập SGK Toán 5 trang 8 giúp các em học sinh lớp 5 xem gợi ý giải các bài tập bài Phân số thập phân. Với lời giải Toán lớp 5 cho từng bài rất chi tiết, sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 5 trang 8

Bài 1 (trang 8 SGK Toán 5)

Đọc các phân số thập phân:

Bạn đang xem: Toán lớp 5: Phân số thập phân trang 8

frac{9}{{10}};,,,frac{{21}}{{100}};,,,frac{{625}}{{1000}};,,,frac{{2005}}{{1000000}}

Gợi ý đáp án:

frac{9}{{10}}: Chín phần mười

frac{{21}}{{100}}: Hai mươi mốt phần một trăm (hoặc hai mươi mốt phần trăm)

frac{{625}}{{1000}}: Sáu mươi lăm phần một nghìn (hoặc sáu mươi lăm phần nghìn)

frac{{2005}}{{1000000}}: Hai nghìn không trăm linh năm phần một triệu (hoặc hai nghìn không trăm linh năm phần triệu)

Bài 2 (trang 8 SGK Toán 5)

Viết các phân số thập phân:

Bảy phần mười; hai mươi phần trăm; bốn trăm bảy mươi lăm phần nghìn; một phần triệu.

Gợi ý đáp án:

Bảy phần mười: frac{7}{{10}}

Hai mươi phần trăm: frac{{20}}{{100}}

Bốn trăm bảy mươi lăm phần nghìn: frac{{470}}{{1000}}

Một phần triệu: frac{1}{{1000000}}

Bài 3 (trang 8 SGK Toán 5)

Phân số nào dưới đây là phân số thập phân?

frac{3}{7};,,,frac{4}{{10}};,,,frac{{100}}{{34}};,,,frac{{17}}{{1000}};,,,frac{{69}}{{2000}}

Gợi ý đáp án:

Các phân số thập phân là: frac{4}{{10}};,,,frac{{17}}{{1000}}

Bài 4 (trang 8 SGK Toán 5)

Viết số thích hợp vào ô trống:

a) dfrac{7}{2}=dfrac{7 times square }{2timessquare }=dfrac{square }{10}

c) dfrac{6}{30}=dfrac{6:square }{30:square }=dfrac{square }{10}

b) dfrac{3}{4}=dfrac{3times square }{4times square }=dfrac{square }{100}

d) dfrac{64}{800}=dfrac{64:square }{800:square }=dfrac{square }{100}

Gợi ý đáp án:

a) dfrac{7}{2}=dfrac{7times 5 }{2 times 5}=dfrac{35}{10}

c) dfrac{6}{30}=dfrac{6:3}{30:3 }=dfrac{2 }{10}

b) dfrac{3}{4}=dfrac{3times 25 }{4times 25 }=dfrac{75}{100}

d) dfrac{64}{800}=dfrac{64:8}{800:8 }=dfrac{8 }{100}

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!