Lớp 5

Toán lớp 5: Luyện tập trang 94

Giải Toán lớp 5: Luyện tập trang 94 giúp các em học sinh tham khảo phương pháp giải, cùng đáp án 3 bài tập trong SGK Toán 5 trang 94.  Qua đó, giúp các em học sinh lớp 5 củng cố lại kiến thức, cũng như rèn kỹ năng giải Toán 5 thật thành thạo.

Ngoài ra, còn giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Chương 3 Toán 5 cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của THPT Nguyễn Đình Chiểu để chuẩn bị thật tốt bài Luyện tập trang 94.

Bạn đang xem: Toán lớp 5: Luyện tập trang 94

Giải bài tập Toán 5 trang 94

Bài 1

Tính diện tích hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là a và b, chiều cao h:

a) a = 14cm; b = 6cm; h = 7cm

b) a = frac{2}{3}m; b = frac{1}{2}m; h = frac{9}{4}m

c) a = 2,8m; b = 1,8m; h = 0,5m

Phương pháp giải

Áp dụng công thức tính diện tích hình thang:

S =displaystyle {{left( {a + b} right) times h} over 2}

trong đó S là diện tích; a, b là độ dài các cạnh đáy; h là chiều cao.

Gợi ý đáp án:

a) Diện tích của hình thang đó là:

displaystyle {{left( {14 + 6} right) times 7} over 2} = 70,,(c{m^2})

b) Diện tích của hình thang đó là:

displaystyle {{left( {{2 over 3} + {1 over 2}} right) times {9 over 4}} over 2} = {{21} over {16}}=1,3125 ;(m^2)

c) Diện tích của hình thang đó là:

displaystyle {{left( {2,8 + 1,8} right) times 0,5} over 2} = {{23} over {20}}=1,15,,({m^2})

Bài 2

Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn là 120 m. Đáy bé bằng 2/3 đáy lớn, đáy bé dài hơn chiều cao 5m. Trung bình cứ 100 mét vuông thu hoạch được 64,5 kg thóc. Tính số ki-lô-gam thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó.

Phương pháp giải

– Tính độ dài đáy bé ta lấy độ dài đáy lớn nhân với frac{2}{3}

– Tính chiều cao ta lấy độ dài đáy bé trừ đi 5m.

– Tính diện tích thửa ruộng ta lấy tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao rồi chia cho 2.

– Tìm tỉ số giữa diện tích và 100m2.

– Tính số thóc thu được: diện tích gấp 100m2 bao nhiêu lần thì số thóc thu được gấp 64,5kg bấy nhiêu lần.

Gợi ý đáp án:

Đáy bé của thửa ruộng hình thang là:

120 × 2/3 = 80 (m)

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là:

80 – 5 = 75 (m)

Diện tích của thửa ruộng là:

frac{left(120+80right)times75}{2}= 7500 (m2)

1 mét vuông thu hoạch được số thóc là:

64,5 : 100 = 0,645 (kg thóc)

Số thóc thu hoạch được trên thửa ruộng là:

0,645 × 7500 = 4837,5 (kg)

Đáp số: 4837,5 kg

Bài 3

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Diện tích các hình thang AMCD, MNCD, NBCD bằng nhau. ☐

b) Diện tích hình thang AMCD bằng frac{1}{3}diện tích hình chữ nhật ABCD. ☐

Bài 3

Phương pháp giải

Áp dụng công thức tính diện tích hình thang:

S =displaystyle {{left( {a + b} right) times h} over 2}

trong đó S là diện tích; a, b là độ dài các cạnh đáy; h là chiều cao.

Gợi ý đáp án:

a) Vì ba hình thang AMCD, MNCD, NBCD có chung đáy lớn; độ dài đáy bé và chiều cao bằng nhau nên diện tích của các hình thang bằng nhau.

⟶ Ghi chữ Đ vào ô trống.

b) Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

(3 + 3 + 3) x AD = 9 x AD

Diện tích hình thang AMCD là:

frac{{left( {3 + 9} right) times AD}}{2} = 6 x AD

Ta có: frac{{6 times AD}}{{9 times AD}} = frac{6}{9} = frac{2}{3}

Vậy diện tích hình thang AMCD bằng diện tích hình chữ nhật ABCD.

⟶ Ghi chữ S vào ô trống.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!