Lớp 5

Toán lớp 5: Luyện tập trang 60

Giải Toán lớp 5: Luyện tập giúp các em học sinh lớp 5 tham khảo, xem gợi ý đáp án 3 bài tập trong SGK Toán 5 trang 60. Qua đó, các em còn củng cố lại kiến thức, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5 thật thành thạo, chuẩn bị tốt bài trước khi tới lớp.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án bài Luyện tập trang 60 của Chương 2 Toán 5 cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bạn đang xem: Toán lớp 5: Luyện tập trang 60

Giải bài tập Toán 5 trang 60

Bài 1

+) 142,57 times 0,1 = ;?

begin{array}{*{20}{c}}{ times ,,begin{array}{*{20}{c}}{142,57}\{,,,,,,,,0,1}end{array}}\hline{,,,,,14,257}end{array}

142,57 times 0,1 = 14,275

Nhận xét: Nếu chuyển dấu phẩy của số 142,57 sang bên trái một chữ số ta cũng được 14,257

+) 531,75 times 0,01 = ;?

begin{array}{*{20}{c}}{ times ,begin{array}{*{20}{c}}{,,,531,75}\{,,,,,,,,0,01}end{array}}\hline{,,,,,,5,3175}end{array}

531,75 times 0,01 = 5,3175

Nhận xét: Nếu chuyển dấu phẩy của số 531,75 sang bên trái hai chữ số ta cũng được 5,3175.

Khi nhận một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001; … ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba, … chữ số.

b) Tính nhẩm:

579,8 × 0,1

805,13 × 0,01

362,5 × 0,001

38,7 × 0,1

67,19 × 0,01

20,25 × 0,01

6,7 × 0,1

3,5 × 0,01

5,6 × 0,01

Hướng dẫn:

Khi nhân một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001; … ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba, … chữ số.

Gợi ý đáp án:

579,8 × 0,1 = 57, 98

805,13 × 0,01 = 8,0513

362,5 × 0,001 = 0,3625

38,7 × 0,1 = 3, 87

67,19 × 0,01 = 0,6719

20,25 × 0,01 = 0,02025

6,7 × 0,1 = 0,67

3,5 × 0,01 = 0, 035

5,6 × 0,01 = 0,0056

Bài 2

Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là ki-lô-mét vuông:

1000ha;       125ha;      12,5ha;      3,2ha

Hướng dẫn:

Đổi đơn vị đo: 1ha = frac{1}{{100}}km2 = 0,01km2

Khi nhân một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001; … ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba, … chữ số.

Gợi ý đáp án:

1000ha = 10km2

125ha = 1,25km2

12,5ha = 0,125km2

3,2ha = 0,0032km2

Bài 3

Trên bản đồ tỉ lệ 1:1 000 000, quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Thiết đo được 19,8 cm. Hỏi độ dài thật của quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Thiết là bao nhiêu km?

Hướng dẫn:

Tỉ lệ bản đồ là tỉ số giữa độ dài một đoạn thẳng trên bản đồ với độ dài của chính đoạn thẳng đó ngoài thực tế.

Ví dụ: Tỉ lệ 1: 100 000 có nghĩa là cứ 1cm trên bản đồ thì ở ngoài thực địa sẽ là 100 000 cm hay 1km.

Cách tính tỉ lệ bản đồ:

Tỉ lệ bản đồ = Độ dài trên bản đồ : Độ dài thực tế

Đổi đơn vị đo: 1km = 1000m, 1m = 100cm → 1km = 100000cm

Gợi ý đáp án:

Quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Thiết là

19,8 × 1 000 000 = 19 800 000 (cm) hay 198 km

Đáp số: 198 km

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!