Lớp 5

Toán lớp 5: Luyện tập trang 54

Giải bài tập SGK Toán 5 trang 54 giúp các em học sinh lớp 5 xem gợi ý giải các bài tập bài Luyện tập trang 54 của Chương 2 Toán 5. Với lời giải Toán lớp 5 cho từng bài rất chi tiết, sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 5 trang 54

Bài 1 (trang 54 SGK Toán 5)

Đặt tính rồi tính:

Bạn đang xem: Toán lớp 5: Luyện tập trang 54

a) 68,72 – 29,91

c) 72,5 – 30,26

b) 52,37 – 8,64

d) 60 – 12,45

Gợi ý đáp án:

Bài 1

Bài 2 (trang 54 SGK Toán 5)

Tìm x:

a) x + 4,32 = 8,67

c) x – 3,64 = 5,86

b) 6,85 + x = 10,29

d) 7,9 – x = 2,5

Gợi ý đáp án:

a) x + 4,32 = 8,67

x = 8,67 – 4,32

x = 4,35

c) x – 3,64 = 5,86

x = 5,86 + 3,64

x = 9,5

b) 6,85 + x = 10,29

x = 10,29 – 6,85

x = 3,44

d) 7,9 – x = 2,5

x = 7,9 – 2,5

x = 5,4

Bài 3 (trang 54 SGK Toán 5)

Ba quả dưa cân nặng 14,5 kg. Quả thứ nhất cân nặng 4,8 kg, quả thứ hai nhẹ hơn quả thứ nhất 1,2 kg. Hỏi quả thứ ba cân nặng bao nhiêu kg?

Bài 3

Gợi ý đáp án:

Ta có:

Bài 3

Quả thứ hai cân nặng: 4,8 – 1,2 = 3,6 kg

Cả hai quả đầu cân nặng: 4,8 + 3,6 = 8,4 kg

Quả thứ ba nặng: 14,5 – 8,4 = 6,1 kg

Đáp số: 6,1 kg

Bài 4 (trang 54 SGK Toán 5)

Tính rồi so sánh giá trị của a – b và a – (b + c)

a b c a – b – c a – (b + c)
8,9 2,3 3,5
12,38 4,3 2,08
16,72 8,4 3,6

b) Tính bằng hai cách:

8,3 – 1,4 – 3,6

18,64 – (6,24 + 10,5)

Gợi ý đáp án:

a)

a b c a – b – c a – (b + c)
8,9 2,3 3,5 8,9 – 2,3 – 3,5=3,1 8,9 – (2,3 +3,5) = 3,1
12,38 4,3 2,08 12,38 – 4,3 – 2,08 = 6 12,38 – (4,3 + 2,08) = 6
16,72 8,4 3,6 16,72 – 8,4 -3,6 = 4,72 16,72 – ( 8,4 +3,6) = 4,72

Ta thấy giá trị của a – b – c và a – (b + c) bằng nhau

b) 8,3 – 1,4 – 3,6 = (8,3 – 1,4) – 3,6 18,64 – (6,24 + 10,5) = 18,64 – 16,74

= 6,9 – 3,6 = 1,9

= 3,3

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!