Lớp 5

Toán lớp 5: Luyện tập trang 160

Giải Toán lớp 5: Luyện tập giúp các em học sinh lớp 5 tham khảo, xem gợi ý đáp án 3 bài tập trong SGK Toán 5 trang 160, 161. Qua đó, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố lại kiến thức, rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 5 của mình thật thành thạo.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án bài Luyện tập trang 160 của Chương 5: Ôn tập Toán 5 cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của THPT Nguyễn Đình Chiểu nhé:

Bạn đang xem: Toán lớp 5: Luyện tập trang 160

Giải bài tập Toán 5 trang 160, 161

Bài 1

Tính:

a) dfrac{2}{3}+ dfrac{3}{5};

dfrac{7}{12}-dfrac{2}{7}+dfrac{1}{12};

dfrac{12}{17}-dfrac{5}{17}-dfrac{4}{17}

b) 578,69 + 281,78 ;

594,72 + 406,38 – 329,47.

Đáp án

a) +)dfrac{2}{3}+ dfrac{3}{5} = dfrac{10}{15} + dfrac{9}{15}= dfrac{19}{15};

+) dfrac{7}{12}- dfrac{2}{7}+ dfrac{1}{12} = dfrac{49}{84} - dfrac{24}{84} + dfrac{7}{84}

= dfrac{25}{84}+ dfrac{7}{84} = dfrac{32}{84} = dfrac{8}{21};

+)dfrac{12}{17}- dfrac{5}{17} - dfrac{4}{17}= dfrac{7}{17} - dfrac{4}{17} = dfrac{3}{17}.

b) +) 578,69 + 281,78 = 860,47;

+) 594,72 + 406,38 – 329,47 = 1001,1 – 329,47 = 671,63.

Bài 2

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a)dfrac{7}{11} + dfrac{3}{4} + dfrac{4}{11} + dfrac{1}{4};

c) 69,78 + 35,97 +30,22

b) dfrac{72}{99} - dfrac{28}{99} - dfrac{14}{99};

d) 83,45 – 30,98 – 42,47

Đáp án

a) dfrac{7}{11} + dfrac{3}{4} + dfrac{4}{11} + dfrac{1}{4}

= left( dfrac{7}{11} + dfrac{4}{11}right) + left(dfrac{3}{4} + dfrac{1}{4}right)

= dfrac{11}{11} + dfrac{4}{4} = 1 + 1 = 2

b) dfrac{72}{99} - dfrac{28}{99} - dfrac{14}{99}

= dfrac{72}{99} - left(dfrac{28}{99} +dfrac{14}{99}right)

= dfrac{72}{99} - dfrac{42}{99} = dfrac{30}{99} = dfrac{10}{33}

c) 69,78 + 35,97 +30,22 = (69,78 + 30,22) + 35.97

= 100 + 35,97 = 135,97.

d) 83,45 – 30,98 – 42,47 = 83,45 – (30,98 + 42,47)

= 83,45 – 73,45 = 10.

Bài 3

Một gia đình công nhân sử dụng tiền lương hằng tháng như sau: frac{3}{5} số tiền lương để chi cho tiền ăn của gia đình và tiền học của các con, frac{1}{4} số tiền lương để trả tiền thuê nhà và tiền chi tiêu cho việc khác, còn lại là tiền để dành.

a) Hỏi mỗi tháng gia đình đó để dành được bao nhiêu phần trăm số tiền lương?

b) Nếu số tiền lương là 4 000 000 đồng một tháng thì gia đình đó để dành được bao nhiêu tiền mỗi tháng?

Đáp án

Coi số tiền lương của gia đình đó là 1 đơn vị.

Phân số chỉ số phần tiền lương gia đình đó chi tiêu trong tháng là:

dfrac{3}{5}+dfrac{1}{4}=dfrac{17}{20} (số tiền lương)

a) Tỉ số phần trăm số tiền lương gia đình đó để dành là:

1-dfrac{17}{20}=dfrac{3}{20} (số tiền lương)

dfrac{3}{20}= dfrac{15}{100}=15%

b) Số tiền gia đình đó để dành được là:

4000000 x 15 : 100 = 600000 (đồng)

Đáp số: a) 15% số tiền lương;

b) 600000 đồng.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!