Lớp 5

Toán lớp 5: Luyện tập chung trang 178

Giải Toán lớp 5: Luyện tập chung giúp các em học sinh lớp 5 tham khảo, xem gợi ý đáp án 5 bài tập trong SGK Toán 5 trang 178, 179. Qua đó, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố lại kiến thức, rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 5 của mình thật thành thạo.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án bài Luyện tập chung trang 178 của Chương 5: Ôn tập Toán 5 cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bạn đang xem: Toán lớp 5: Luyện tập chung trang 178

Giải bài tập Toán 5 phần 1

Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp án, kết quả tính,…).

Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Bài 1

0,8% = ?

A. dfrac{8}{10}

C. dfrac{8}{1000}

B. dfrac{8}{100}

D. dfrac{8}{10000}

Đáp án

Ta có: 0,8 %=frac{0,8}{100}=frac{0,08}{100}=frac{8}{1000}=frac{80}{10000}

Vậy đáp án phù hợp là đáp án C. 0,8% = dfrac{8}{10000}

Đáp án: C

Bài 2

Biết 95% của một số là 475, vậy dfrac{1}{5}của số đó là:

Đáp án

95% của một số là 475. Số đó là:

475 x 100 : 95 = 5 x 100 = 500 ;

dfrac{1}{5} của 500 là:

500 x dfrac{1}{5} = 500 : 5 = 100

Vậy đáp án phù hợp là đáp án C. 100

Bài 3

Người ta xếp các hình lập phương nhỏ thành các khối. Trong các khối dưới đây, khối nào có chứa nhiều hình lập phương nhất?

Bài 3

Đáp án

Khối A:

Có chiều dài là 4 lần cạnh của lập phương nhỏ.

Chiều rộng là 3 lần cạnh của lập phương nhỏ.

Chiều cao là 2 lần cạnh của lập phương nhỏ.

Số hình lập phương nhỏ trong khối A là:

4 x 3 x 2 = 12 x 2 = 24 (khối)

Khối B:

Hình lập phương B = hình lập phương A – 2 khối nhỏ

Hình lập phương A có 24 khối.

Số hình lập phương nhỏ trong khối A là:

24 – 2 = 22 (khối)

Khối C:

Có chiều dài là 3 lần cạnh của lập phương nhỏ.

Chiều rộng là 4 lần cạnh của lập phương nhỏ.

Chiều cao là 2 lần cạnh của lập phương nhỏ.

Số hình lập phương nhỏ trong khối A là:

3 x 4 x 2 = 12 x 2 = 24 (khối)

Khối D:

Hình lập phương D = hình lập phương C + 4 khối nhỏ

Hình lập phương C có 24 khối.

Số hình lập phương nhỏ trong khối A là:

24 + 2 = 26 (khối)

Vậy khối D có nhiều hình lập phương nhất.

Khoanh tròn chữ D.

Giải bài tập Toán 5 phần 2

Bài 1

Một tấm bìa hình vuông đã được tô màu như hình vẽ bên. Tính:

a) Diện tích của phần đã tô màu.

b) Chu vi của phần không tô màu.

Bài 1

Đáp án

Trong hình vuông có 4 phần nhỏ đã được tô màu. Khi ghép 4 mảnh đã tô màu của hình vuông ta được một hình tròn có bán kính là 10cm.

Diện tích phần đã tô màu = diện tích hình tròn có bán kính 10cm

a) Áp dụng công thức: S = r x r x 3,14.

Diện tích phần đã tô màu là:

10 x 10 x 3,14 = 314 (cm2)

b) Chu vi của hình tròn này chính là chu vi của phần không tô màu.

Áp dụng công thức P = r x 2 x 3,14 với đường tròn có bán kính là 10cm.

Chu vi của phần không tô màu là:

10 x 2 x 3,14 = 62,8 (cm)

Đáp số: a) 314cm2; 62,8cm

Bài 2

Mẹ mua gà và cá hết 88 000 đồng. Số tiền mua cá bằng 120% số tiền mua gà,. Hỏi mẹ mua cá hết bao nhiêu tiền?

Tóm tắt

Cá + gà: 88000 đồng

Số tiền cá = 120% số tiền gà

Cá : ? đồng

Đáp án

120% = frac{120}{100}=frac{6}{5}

Lúc này bài toán rơi vào dạng tổng tỉ

Số tiền mua cá là:

88 000 : (6 + 5) x 6 = 48000 (đồng)

Đáp số: 48000 đồng.

Có thể lập luận theo cách khác như sau

Số tiền mua cá bằng 120% số tiền mua gà nên ta có tỉ số giữa số tiền mua cá và mua gà là:

120% = frac{120}{100}=frac{6}{5}

Nên số tiền mua cá = frac65số tiền mua gà.

Như vậy nếu số tiền mua gà là 5 phần thì số tiền mua cá là 6 phần như thế.

Tổng số phần bằng nhau là:

5 + 6 = 11 (phần)

88000 đồng được chia thành 11 phần bằng nhau.

Số tiền của mỗi phần là:

88000 : 11 = 8000 (đồng)

Số tiền mua cá hết 6 phần. Số tiền mua cá là:

8000 x 6 = 48000 (đồng)

Đáp số: 48000 đồng

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!