Lớp 5

Toán lớp 5: Luyện tập chung trang 16

Giải bài tập SGK Toán 5 trang 16 giúp các em học sinh lớp 5 xem gợi ý giải các bài tập bài Luyện tập chung trang 16, 17. Với lời giải Toán lớp 5 cho từng bài rất chi tiết, sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 5 trang 16, 17

Bài 1 (trang 16 SGK Toán 5)

Tính

Bạn đang xem: Toán lớp 5: Luyện tập chung trang 16

a) dfrac{7}{9}×dfrac{4}{5};     b)2dfrac{1}{4}×3dfrac{2}{5};       c) dfrac{1}{5}:dfrac{7}{8};      d) 1dfrac{1}{5}:1dfrac{1}{3}

Gợi ý đáp án:

a) dfrac{7}{9}×dfrac{4}{5} =dfrac{7×4}{9×5}=dfrac{28}{45};

b) 2dfrac{1}{4}×3dfrac{2}{5} =dfrac{9}{4}×dfrac{17}{5}=dfrac{153}{20};

c) dfrac{1}{5}:dfrac{7}{8} =dfrac{1}{5}×dfrac{8}{7}=dfrac{8}{35};

d) 1dfrac{1}{5}:1dfrac{1}{3} =dfrac{6}{5}:dfrac{4}{3}=dfrac{6}{5}×dfrac{3}{4}=dfrac{18}{20}=dfrac{9}{10}.

Bài 2 (trang 16 SGK Toán 5)

Tìm x

a) x + dfrac{1}{4} = dfrac{5}{8};       b) x - dfrac{3}{5} = dfrac{1}{10};        c) x times dfrac{2}{7} = dfrac{6}{11};      d) x : dfrac{3}{2} = dfrac{1}{4}.

Gợi ý đáp án:

a) x + dfrac{1}{4} = dfrac{5}{8}

x = dfrac{5}{8} - dfrac{1}{4}

x = dfrac{3}{8}

b) x - dfrac{3}{5} = dfrac{1}{10}

x = dfrac{1}{10} + dfrac{3}{5}

x = dfrac{7}{10}

c) x times dfrac{2}{7} = dfrac{6}{11}

x = dfrac{6}{11} : dfrac{2}{7}

x = dfrac{6}{11}times dfrac{7}{2}

x =dfrac{21}{11}

d) x : dfrac{3}{2} = dfrac{1}{4}

x =dfrac{1}{4}times dfrac{3}{2}

x = dfrac{3}{8}

Bài 3 (trang 17 SGK Toán 5)

Viết các số đo độ dài (theo mẫu):

a) 2m 15cm;     b) 1m 75cm;      c) 5m 36 cm;     d) 8m 8cm.

Mẫu: 2m 15cm = 2m + dfrac{15}{100}m = 2dfrac{15}{100}m

Gợi ý đáp án:

b) 1m 75cm = 1m + dfrac{75}{100}m = 1dfrac{75}{100}m;

c) 5m 36 cm = 5m + dfrac{36}{100}m = 5dfrac{36}{100}m;

d) 8m 8cm = 8m + dfrac{8}{100}m = 8dfrac{8}{100}m.

Bài 4 (trang 17 SGK Toán 5)

Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một mảnh đất hình chữ nhật kích thước như hình vẽ dưới đây.

Bài 4

Sau khi đào ao và làm nhà thì diện tích phần đất còn lại là:

A. 180 m2
B. 1400 m2
C. 1800 m2
D. 2000 m2

Gợi ý đáp án:

Chiều dài mảnh đất là 50m.

Chiều rộng mảnh đất là 40m.

Diện tích mảnh đất là: 50 x 40 = 2000 m2

Chiều dài nhà là 20 m.

Chiều rộng nhà là 10 m.

Diện tích nhà là: 20 x 10 = 200 m2

Ao hình vuông có cạnh dài 20m

Diện tích ao là: 20 x 20 = 400 m2

Diện tích phần đất còn lại là: 2000 – (200 + 400) = 1400 m2

Khoanh vào B.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!