Lớp 5

Toán lớp 5: Luyện tập chung 2 trang 15

Giải bài tập SGK Toán 5 trang 15 giúp các em học sinh lớp 5 xem gợi ý giải các bài tập bài Luyện tập chung trang 15, 16. Với lời giải Toán lớp 5 cho từng bài rất chi tiết, sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 5 trang 15, 16

Bài 1 (trang 15 SGK Toán 5)

Tính:

Bạn đang xem: Toán lớp 5: Luyện tập chung 2 trang 15

a) dfrac{7}{9}+dfrac{9}{10} ;

b) dfrac{5}{6}+dfrac{7}{8} ;

c) dfrac{3}{5}+dfrac{1}{2}+dfrac{3}{10} .

Gợi ý đáp án:

a) dfrac{7}{9}+dfrac{9}{10} =dfrac{70}{90}+dfrac{81}{90}=dfrac{151}{90} ;

b)dfrac{5}{6}+dfrac{7}{8} =dfrac{20}{24}+dfrac{21}{24}=dfrac{41}{24} ;

c) dfrac{3}{5}+dfrac{1}{2}+dfrac{3}{10}= dfrac{6}{10}+dfrac{5}{10}+dfrac{3}{10} =dfrac{6+5+3}{10}=dfrac{14}{10}=dfrac{7}{5}.

Bài 2 (trang 16 SGK Toán 5)

Tính:

a) dfrac{5}{8} - dfrac{2}{5};

b) 1dfrac{1}{{10}} - dfrac{3}{4};

c) dfrac{2}{3} + dfrac{1}{2} - dfrac{5}{6}.

Gợi ý đáp án:

a) dfrac{5}{8}-dfrac{2}{5}=dfrac{25}{40}-dfrac{16}{40}=dfrac{9}{40}

b) 1dfrac{1}{{10}} - dfrac{3}{4} = dfrac{{11}}{{10}} - dfrac{3}{4} = dfrac{{22}}{{20}} - dfrac{{15}}{{20}} = dfrac{7}{{20}}

c) dfrac{2}{3} + dfrac{1}{2} - dfrac{5}{6} = dfrac{4}{6} + dfrac{3}{6} - dfrac{5}{6} = dfrac{{4 + 3 - 5}}{6} = dfrac{2}{6} = dfrac{1}{3}

Bài 3 (trang 16 SGK Toán 5)

Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

frac{3}{8}+frac{1}{4}=?

A.dfrac{7}{9}         B. dfrac{3}{4}        C. dfrac{5}{8}        D.dfrac{4}{12}

Gợi ý đáp án:

Ta có: dfrac{3}{8}+dfrac{1}{4}=dfrac{3}{8}+dfrac{2}{8}=dfrac{5}{8}.

Vậy dfrac{3}{8}+dfrac{1}{4}=dfrac{5}{8}.

Vậy chọn đáp án C.

Bài 4 (trang 16 SGK Toán 5)

Viết các số đo độ dài:

a) 9m 5dm;      b) 7m 3dm;          c) 8dm 9cm;       d) 12cm 5mm.

Mẫu: 9m 5dm = 9m + dfrac{5}{10} m = 9dfrac{5}{10} m.

Gợi ý đáp án:

b) 7m 3dm = 7m + dfrac{3}{10} dm = 7dfrac{3}{10} dm;

c) 8dm 9cm = 8dm + dfrac{9}{10} dm = 8dfrac{9}{10} ;

d) 12cm 5mm = 12cm + dfrac{5}{10} cm = 12dfrac{5}{10} cm.

Bài 5 (trang 16 SGK Toán 5)

Biết 3/10 quãng đường AB dài 12km. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài 5

Gợi ý đáp án:

Ta có dfrac{1}{10} quãng đường AB dài: 12 : 3 = 4 (km)

Quãng đường AB dài: 4 x 10 = 40 (km).

Đáp số 40km

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!