Lớp 5

Toán lớp 5: Hỗn số trang 13

Giải bài tập SGK Toán 5 trang 13, 14 giúp các em học sinh lớp 5 xem gợi ý giải các bài tập bài Hỗn số (tiếp theo). Với lời giải Toán lớp 5 cho từng bài rất chi tiết, sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 5 trang 13, 14

Bài 1 (trang 13 SGK Toán 5)

Chuyển các hỗn số sau thành phân số:

Bạn đang xem: Toán lớp 5: Hỗn số trang 13

displaystyle 2{1 over 3};quad 4{2 over 5};quad3{1 over 4};quad9{5 over 7};quad10{3 over {10}}

Gợi ý đáp án:

displaystyle2{1 over 3} = { 2 times 3 + 1 over 3}= {7 over 3} ;

displaystyle4{2 over 5} = { 4 times 5 + 2 over 5}= {{22} over 5} ;

displaystyle3{1 over 4} = { 3 times 4 + 1 over 4} ={{13} over 4} ;

displaystyle9{5 over 7} = { 9 times 7 + 5 over 3}= {{68} over 7} ;

displaystyle10{3 over {10}} = {10 times 10 + 3 over {10} }={{103} over {10}}.

Bài 2 (trang 14 SGK Toán 5)

Chuyển các hỗn số sau thành phân số rồi thực hiện phép tính (theo mẫu):

a) 2dfrac{1}{3}+4dfrac{1}{3} ;

b) 9dfrac{2}{7}+5dfrac{3}{7}

c) 10dfrac{3}{10}-4dfrac{7}{10}

Mẫu: a) 2dfrac{1}{3}+4dfrac{1}{3} =dfrac{7}{3}+dfrac{13}{3}=dfrac{20}{3}

Gợi ý đáp án:

b) Ta có:

eqalign{ & 9{2 over 7} = {{9 times 7 + 2} over 7} = {{65} over 7} cr & 5{3 over 7} = {{5 times 7 + 3} over 7} = {{38} over 7} cr}

9dfrac{2}{7}+5dfrac{3}{7}=dfrac{65}{7}+dfrac{38}{7}=dfrac{103}{7}

c) Ta có:

eqalign{ & 10{3 over {10}} = {{10 times 10 + 3} over {10}} = {{103} over {10}} cr & 4{7 over {10}} = {{4 times 10 + 7} over {10}} = {{47} over {10}} cr}

10dfrac{3}{10}-4dfrac{7}{10}=dfrac{103}{10}-dfrac{47}{10}=dfrac{56}{10}=dfrac{28}{5}

Bài 3 (trang 14 SGK Toán 5)

Chuyển các hỗn số sau thành phân số rồi thực hiện phép tính (theo mẫu):

eqalign{ & a),,2{1 over 3} times 5{1 over 4}, cr & b),,3{2 over 5} times 2{1 over 7} & ,,,,,,,,,,, cr & c),8,{1 over 6}:2{1 over 2} cr}

Mẫu:

a)2dfrac{1}{3} times 5dfrac{1}{4} = dfrac{7}{3} times dfrac{{21}}{4} = dfrac{{49}}{4}

Gợi ý đáp án:

b) displaystyle 3{2 over 5} times 2{1 over 7} = {{17} over 5} times {{15} over 7} = dfrac{17times 15}{5 times 7} displaystyle = dfrac{17times 5 times 3}{5 times 7}={{51} over 7}

c) displaystyle 8{1 over 6}:2{1 over 2} = {{49} over 6}:{5 over 2}= {{49} over 6} times {2 over 5} displaystyle = dfrac{49times 2 }{3 times 2 times 5}={{49} over {15}}

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!